Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách?

Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách?
Foto izvor: Getty images

Poznanie správnych hodnôt životných funkcií má význam pre každého človeka. A ich domáca kontrola je v dnešnej dobe jednoduchšia. Nápomocná je prehľadná infografika.

Domáce meranie životných funkcií má význam hlavne pre ľudí, ktorí trpia na dlhodobé ochorenie srdcovo-cievneho systému, ale nie iba pre nich.

Dobrým príkladom je vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak = hypertenzia.

Hypertenzia prebieha v začiatkoch nepozorovane, pričom už v tomto období môže narobiť škody naprieč celým naším organizmom. Neprospieva samotnému srdcu, cievam, očiam a taktiež obličkám.

Podobne je to so srdcovou arytmiou.

Hlavne u seniorov sa môže nečakane vyskytnúť fibrilácia predsiení. Ide o poruchu, pri ktorej sa svalovina predsiene srdca sťahuje chaoticky a nepravidelne.

A práve takéto chaotické správanie predsiení srdca je základom vzniku krvných zrazenín. Tie môžu byť kedykoľvek doslova vystrelené zo srdca do celého veľkého krvného obehu.

V tomto momente je jednou z možností zanesenie voľne putujúcej krvnej zrazeniny, čiže embolusu do mozgovej tepny (artérie). 

Po upchatí mozgovej artérie nastáva nedokrvenie časti mozgu. Embolizácia týmto mechanizmom sa označuje ako kardio-embolický mozgový infarkt.

Určite ste už počuli o cievnej mozgovej príhode, ako ju včas rozpoznať?

Vedeli ste?
Mozgový infarkt = mŕtvica = ischemická cievna mozgová príhoda. 
Kardioembolický infarkt = asi 15 - 30 %.
Aterosklerotický infarkt asi 25 %. 
Kryptogénny infarkt = s neobjasnenou príčinou asi 20 - 40 %. 
Ostatné príčiny infarktov asi 5 %.

V dnešnej dobe sú dostupné rôzne prístroje a zariadenia, ktoré umožňujú odmerať si niektoré životné funkcie jednoducho a v pohodlí domova.

Ale i na pracovisku či na verejnosti.

Seba kontrola, samomeranie, v anglickom jazyku a moderne tiež selfmonitoring, alebo obyčajne domáce meranie.

Športovo založení ľudia používajú k sledovaniu rýchlosti tepu rozličné náramky, hodinky a aplikácie. Ich pomocou si odkontrolujú svoju aktivitu, približné množstvo výdaju energie.

Táto forma merania je vhodná i pre ľudí, ktorí majú srdcovo - cievne problémy.

Pričom, pulz a sa dá odmerať i hmatom, avšak neskúsený človek môže cítiť svoj tep. Meranie je v takomto prípade chybné.

Okrem tlaku a pulzu existujú i iné životné funkcie, ktoré je z času na čas dobré ovládať a poznať ich správnu hodnotu.

Človek sa môže ocitnúť v rozličných životných okolnostiach, keď si nespomenie na správne hodnoty základných životných funkcií. I preto prinášame prehľadnú tabuľku či skôr infografiku.

Správne hodnoty tlaku, tepu, dychu, telesnej teploty či cukru na jednom mieste. 
Chcete vedieť viac?
Čítajte s nami. 

Základné životné funkcie sú...

Medzi základné životné funkcie sa radí vedomie, krvný obeh, čiže krvný tlak s pulzom, dýchanie, telesná teplota.

Krvný tlak

Srdce je svalová pumpa, ktorá pracuje neustále, bez prestávky. Nasáva krv z organizmu, ženie ju cez pľúca, kde sa okysličuje a následne ju tlačí späť do celého tela. 

Krvný tlak je hydrostatický tlak, ktorý vytvára krv na steny ciev. Základom jeho prítomnosti je teda srdcová činnosť.

Najvyšší je v aorte - srdcovnici.

Od tlaku v tepnách je odvodený systolický tlak krvi. Známy je tiež pod označením horný tlak. Za jeho vznikom je stiahnutie srdca a vypudenie krvi do srdcovnice.

Druhou hodnotou je diastolický tlak krvi. Ten zodpovedá tlaku v tepnách pri ochabnutí srdca. Hovorovo sa označuje tiež ako srdcový - spodný tlak.

Krvný tlak ovplyvňuje napríklad:

 • objem krvi v krvnom obehu,
 • pružnosť ciev,
 • viskozita krvi, hovorovo jej hustota,
 • vek,
 • telesná hmotnosť,
 • fyzická a psychická (emocionálna) záťaž,
 • pohlavie,
 • denná doba,
 • úraz,
 • ochorenia,
 • lieky,
 • vonkajšie prostredie.

Pri odchýlke tlaku vznikajú rôzne stavy, ktoré sú rizikové z aktuálneho a akútneho, či tiež chronického časového horizontu.

Vysoký krvný tlak sa vyvíja už od mladosti. Jeho základom je zväčša ateroskleróza a iné multifaktoriálne vplyvy, životný štýl, fajčenie či životné prostredie.

I keď je lepšie mať nižší krvný tlak, hypotenzia je tiež stavom, ktorý vie potrápiť. Náhle nedokrvenie mozgu má za následok kolaps - mdlobu. 

Pri páde tela na zem hrozí úraz hlavy.

Meranie tlaku má taktiež svoje zásady, aby boli namerané hodnoty správne. Môže sa merať v ľahu či v sede. Nie v stoji a bezprostredne po fyzickej námahe.

V dnešnej dobe sú dobre rozšírené digitálne tlakomery.

No moderné spôsoby naznačujú, že orientačnú hodnotu bude možné získať i bez tlakomeru, a to pomocou mobilného, smart, telefónu či hodinkami. Aplikácia umožní i záznam hodnoty, čo môže pomôcť pri sledovaní v dlhšom časovom horizonte.

V skratke je nutné myslieť na to, že ideálna hodnota krvného tlaku by sa mala pohybovať v rozmedzí:

Systola = horný krvný tlak - 100139
Diastola = spodná hodnota, srdcový tlak - 6089

Detailný pohľad na hodnoty krvného tlaku uvádzame v článku: 
Prehľadná tabuľka s hodnotami krvného tlaku

V prípade odchýlky počas dlhšieho časového obdobia, alebo po opakovanom meraní tlaku, treba vyhľadať odbornú pomoc.

Prečítajte si o súvisiacich ochoreniach, ako je napríklad:

Aký je môj krvný tlak - nízky, normálny či vysoký?

Pulz

Pulz poznáme tiež pod označením tep. Odvíja sa od rýchlosti srdcovej činnosti. To ako rýchlo srdce pracuje, môžeme sledovať na niektorých tepnách.

V skratke a jednoducho je tep...

Pulz je vlnenie stien tepien, ktoré vzniká pri náraze krvi na stenu cievy pri jej vypudení zo srdca.

V pokoji sa pri jednej kontrakcii srdcového svalu vypudí približne 70 % objemu srdca. Označuje sa tiež ako ejekčná frakcia srdca.  

A srdcová činnosť môže byť zrýchlená či spomalená. Ale tiež nepravidelná.

V pokoji srdce pracuje pomalšie.
Za jednu minúty prepumpuje asi 4 až 6 litrov krvi.

Pri fyzickej námahe, keď je potrebné dodať do svalov viac kyslíku a živín, sa zvyšuje i srdcová činnosť. Zrýchlenie srdcovej činnosti napĺňa zvýšenú potrebu pre prácu organizmu.

Zmena rýchlosti pulzu a srdcovej činnosti pre fyzickú námahu, nadmerné psychické zaťaženie, ale i počas oddychu či spánku je fyziologická.

Fyziologický = normálny stav životných prejavov.

Opakom sú chorobné, teda patologické situácie, keď sa srdcová činnosť a pulz správa neprirodzene. V tom prípade ide o srdcovú arytmiu.

Pri zastavení činnosti srdca, nie je prítomný ani pulz (a taktiež ani dýchanie).

Rýchlosť činnosti srdca ovplyvňuje napríklad:

 • vek,
 • pohlavie,
 • fyzická a psychická námaha, stres, strach či úzkosť,
 • úraz a krvácanie,
 • bolesť,
 • zvýšená telesná teplota,
 • lieky,
 • stimulanciá, káva, drogy, fajčenie.

Získanie hodnoty pulzu je jednoduchšie. Stačí priložiť tri prsty (ukazovák, prostredník a prstenník) ruky na zápästie, do oblasti tepny a môžeme hmatať tep. 

Avšak, ak meriame pulz niekomu druhému, môžeme cítiť vlastné tepanie pulzu v bruškách prstov.

Na tele existuje viacero miest, kde sa dá zmerať pulz. A to všade tam, kde sú tepny - artérie dostupnejšie na pohmat. Na zápästí, ruke, pozdĺž ramennej kosti, na krku, pod kolenom, na spánku a inde.

Meranie pulzovej frekvencie je možné vykonať modernými prostriedkami, hodinkami, telefónmi s aplikáciami či fitnes náramkami. Tieto možnosti poznajú hlavne športovci a dnešná generácia detí a mladých. 

Merajú si tep pri behu, cvičení počas športových aktivít.

Stačí si pamätať, že pulz môže byť prirýchly, ak je nad 90 tepov za minútu, alebo naopak, pomalý tep je v prípade ak je pod 60 úderov za minútu.

Norma je 60 - 90 pulzov za minútu
Menej ako 60 = bradykardia, spomalená frekvencia. 
Viac ako 90 = tachykardia, zrýchlená činnosť.

Pozor!

Športovci mávajú v pokoji tep nižší ako 60 za minútu. Ich srdcovo - cievny systém si tak zvykol na pravidelnú aktivitu a prispôsobil sa.

Samozrejme tep 33 za minútu bude nízky i pre cvičenca.
Takto nízky pulz je nebezpečný. 

Okrem rýchlosti je nutné si všímať i pravidelnosť tepu. Ak je prítomné vynechávanie či nepravidelný pulz, treba ísť na odborné vyšetrenie.

Činnosť srdca si za normálnych okolností v pokoji neuvedomujeme. Pocítiť ju môžeme pri záťaži, a to fyzickej či psychickej.

Pri arytmii sa vyskytuje búšenie srdca = príznak, ktorý treba vyšetriť.

Aký je môj tep: Pomalý, normálny či vysoký? Mám arytmiu srdca?

Dýchanie

Dýchanie je potrebné pre stály prívod kyslíka do organizmu. Kyslík poháňa bunky, ktoré ho potrebujú pre svoju činnosť.

Asi ste už počuli, že na dostatok kyslíka v krvi sú citlivé hlavne bunky mozgu či srdca.
Vdychovaný vzduch21 % kyslíka a malé množstvo oxidu uhličitého. 
Vydychovaný vzduch16 % kyslíka a približne 4 % oxidu uhličitého. 

Nádych a výdych sa strieda pre zachovanie života. Pričom i tento dej prebieha automaticky. A rovnako počet dychov stúpa pri námahe či psychickom vypätí.

A v pokoji dýchame pomalšie.

Rýchlosť dýchania vieme ovplyvniť.

Ani príliš rýchle či pomalé dýchanie nie je dobré.

Pri pomalom dýchaní, ale tiež v prípade nedostatku kyslíka vo vdychovanom vzduchu, klesá nasýtenie krvi a následne taktiež jeho nedostatok v bunkách. Prejavom bude porucha mozgovej a srdcovej činnosti. 

Rizikom je úmrtie organizmu.

So zrýchleným dýchaním sa v bežnom živote stretávame najmä pri psychickom vypätí. V týchto prípadoch sa po určitom čase pridáva tiež tŕpnutie tela, prstov, úst a celková nevoľnosť či slabosť.

Prečítajte si tiež o: 
Hyperventilácii a hyperventilačnej tetánii.

Avšak, zrýchlené dýchanie môže byť príznakom iného ochorenia.

Frekvencia dychov je u: 

 • dospelých 15 - 20 dychov, 
 • u dieťaťa 25 - 30 dychov, 
 • u novorodenca 40 - 45 dychov za minútu. 

Hodnotenie frekvencie dýchania:

 • eupnoe = pokojové dýchanie 15 - 20 nádychov za minútu,
 • tachypnoe = zrýchlenie dýchania nad 25 za minútu,
 • bradypnoe = spomalené dýchanie, pod 12 za minútu,
 • apnoe = neprítomnosť - zastavenie dýchania,
 • dyspnoe - dušnosť, subjektívne či objektívne (ortopnoe) zhoršené dýchanie,
  • ortopnoe = ťažká dušnosť, pri ktorej človek nedokáže ležať,
   • núti človeka sedieť alebo stáť,
   • možné vidieť, ako sa človek zapiera rukami o podložku, aby vedel lepšie dýchať.

Čo môže ovplyvniť rýchlosť dýchania:

 • fyzická aktivita,
 • psychická, emocionálna záťaž, strach, stres, úzkosť, nervozita či hnev,
 • vek,
 • životný štýl,
 • lieky,
 • nadmorská výška - nižšia koncentrácia kyslíku vo vdychovanom vzduchu = rýchlejšie dýchanie.

V pokoji sa nadýchneme asi 15-krát. 
Počas minúty ide o 5 až 8 litrov vzduchu. 
Jeden nádych obsahuje približne 300 - 500 ml vzduchu. 
Pri záťaži sa množstvo zvyšuje, a to niekoľkonásobne. 

Vitálna kapacita pľúc - maximálny nádych + maximálny výdych = 
u žien približne 2000 ml, 
u mužov asi 2500 ml, 
u trénovaných ľudí a športovcov môže byť vyššia. 

Okrem rýchlosti je možné si na dychu všímať jeho hĺbku, plytkosť, zvuky pri dýchaní, pach či rytmus (pravidelnosť).

U bábätiek je rizikom náhle zastavenie dýchania počas spánku.
Preto je rozšírené používanie podložiek na monitorovanie dychu. 
Čítajte napríklad syndróm náhleho úmrtia dojčiat SIDS.

Saturácia kyslíka SpO2 alebo pulzná oximetria, je metóda rýchleho určenia nasýtenia krvi kyslíkom. V dnešnej dobe sú dostupné i saturačné prístroje, ktoré orientačne zmerajú túto hodnotu.

Pýtate sa, aká je normálna hladina kyslíka v krvi? 
Hodnota / Norma SpO2 sa hýbe v rozmedzí 92 - 100 %.
Optimálna saturácia kyslíka v krvi = 92 % a viac.
A teda, ak vám saturačný oxymeter ukáže nad 92 je to v poriadku. 
Samozrejme, napríklad taký fajčiar, toleruje i nižšiu hodnotu.

Ide o neinvazívnu metódu merania, keď sa prístrojom meria nasýtenie hemoglobínu kyslíkom, a to na základe absorpcie svetla - remisie svetla. Senzor sa prikladá na prst, či ucho. Pulzná oximetria zmeria saturáciu i pulzovú frekvenciu.

Vedomie

Samozrejme, naše vedomie a jeho stav je prejavom života.

Ak je človek v bezvedomí nie je schopný reagovať na žiadne vonkajšie alebo vnútorné podnety, je ohrozený na živote. 

Rizikom je porucha dýchania, upchatie dýchacích ciest, a to cudzím telesom či obsahom vytekajúcim zo žalúdka.

V bezvedomí je preto dôležitá správna poloha naboku, známa tiež pod označením stabilizovaná poloha. V prípade prítomnosti dýchania je nutná kontrola čistoty ústnej dutiny a správna poloha hlavy v miernom záklone, ktorou uvoľníme dýchacie cesty. 

Zvratky môžu upchať dýchacie cesty úplne, alebo po preniknutí do pľúc vyvolajú nebezpečný zápal pľúc. Uvádza sa, že asi 85 % ľudí v bezvedomí aspiruje obsah zo žalúdka. 

Samotná strata vedomia môže mať závažnú príčinu. Často je ňou opitosťintoxikácia liekmi či drogamiúraz, stav po kŕčoch tela, ale taktiež nedostatok cukru v krvi alebo kyslíka.

Rovnako nebezpečné je u dospelých či u detí.

Avšak u detí sa predpokladá zväčša úrazový mechanizmus. A u malých detí treba predpokladať i aspiráciu a upchatie dýchacích cudzím telesom. Naopak, u mládežníkov v puberte požitie alkoholu, drog či liekov.

Pozor však na manipuláciu s postihnutým po úraze.

Veľký význam má prvá pomoc pri akejkoľvek poruche vedomia a vyhľadanie, či zavolanie odbornej pomoci.

Poruchy vedomia sa delia na dve základné skupiny,a to i na základe prejavov:

 1. kvalitatívne - keď človek nereaguje normálne, ale je:
  • zmätený,
  • dezorientovaný,
  • nevhodne či nezrozumiteľne odpovedá, 
  • porušené je myslenie, vnímanie osoby,
 2. kvantitatívne - porucha bdelosti, jasnosti a pozornosti,
  • somnolencia - stav prehnanej spavosti,
  • sopor - postihnutý reaguje iba na bolestivé podnety,
  • kóma - ťažké bezvedomie,
  • mdloba, kolaps - krátkodobá strata vedomia, ktorú môže zapríčiniť náhle nedokrvenie mozgu, napríklad pre nízky tlak krvi.

Pre potrebu určenia hĺbky poruchy vedomia bola určená Glasgowská škála - presnejšie Glasgow Coma Scale so skratkou GCS. Bola založená v roku 1974, jej autormi sú Teasdale a Jennett.

Obsahuje 15 bodov pre zhodnotenie vedomia a hĺbky poruchy vedomia. Hodnotí očnú, slovnú a pohybovú reakciu.

Tabuľka uvádza Glasgowskú škálu porúch vedomia

Reakcia Dospelí a staršie deti malé deti
Otvorenie očí
 1. neprítomné
 2. na bolesť
 3. na oslovenie
 4. spontánne
 1. neprítomné
 2. na bolesť
 3. na oslovenie
 4. spontánne
Slovná reakcia
 1. žiadna
 2. nezrozumiteľné zvuky
 3. jednotlivé slová, zmätená
 4. dezorientácia
 5. orientovaná reakcia
 1. žiadna
 2. na bolesť stone
 3. na bolesť kričí alebo plače
 4. spontánne kričí alebo plače, ale nezodpovedajúce reakcie
 5. džavotanie, sledovanie okolia a otáča nie sa za zvukom
Motorika - pohyblivosť
 1. žiadna
 2. na bolestivý podnet nešpecifická extenzia
 3. na algický podnet nešpecifická flexia
 4. na algický podnet úniková reakcia - necielená
 5. na algický podnet obranná reakcia
 6. na výzvu vykoná pohyb
 1. žiadna
 2. na bolestivý podnet nešpecifická extenzia
 3. na algický podnet nešpecifická flexia
 4. na algický podnet úniková reakcia - necielená
 5. na algický podnet obranná reakcia
 6. spontánna pohyblivosť
Vyhodnotenie spočítať skóre z troch typov reakcií
 • 3 - 8 = závažná porucha vedomia
  • 3 - hlboké bezvedomie
 • 9 - 12 = stredne ťažká porucha vedomia
 • 13 - 15 = ľahká alebo žiadna porucha vedomia
  • 15 bez poruchy vedomia 

Iné dôležité parametre

Dôležité je i sledovanie telesnej teploty či cukru. Nie vždy a u všetkých. Avšak v určitých situáciách je nutné poznať i tieto parametre.

Telesná teplota

Správna telesná teplota zabezpečuje bezproblémový chod organizmu. Človek je teplokrvný tvor a ľudský organizmus udržuje vhodnú telesnú teplotu termoreguláciou.

Normálne sa hodnota drží v rozmedzí 35,8 °C 37,3 °C

Telesnú tepotu ovplyvňuje napríklad:

 • metabolizmus,
 • aktivita a svalová práca,
 • denná doba,
 • vek,
 • psychická aktivita,
 • hormóny štítnej žľazy a nadobličiek.

Zvýšenie telesnej teploty nad 37 °C značí, že sa v organizme niečo deje. Príčinou môže byť prehriatie organizmu a teda úpal či úžeh, častá chrípka, nastáva napríklad po úraze, či pri cievnej mozgovej príhode a pre iné chorobné stavy.

Opakom je podchladenie pod 35,5 °C. S nim sa stretávame hlavne v prípade pôsobenia vonkajšieho prostredia. Chlad, zima, pohyb v chladnom prostredí, pád do vody, zasypanie lavínou či iné úrazové mechanizmy.

K podchladeniu môže dôjsť aj pre šokový stav, keď je prítomné nedostatočné prekrvenie organizmu.

Na meranie telesnej teploty máme k dispozícii rôzne formy merania.

Najčastejšie miesto na meranie telesnej teploty u väčších detí a u dospelých je:

 • pod pazuchou - axilárna teplota,
 • v konečníku - rektálna teplota má o 0,5 °C viac,
 • na koži čela či spánkov,
 • v uchu,
 • v ústach a pod jazykom o 0,3 °C má viac - orálna teplota,
 • v pošve - bazálna teplota, o 1 °C vyššia.

U malých detí je najvhodnejšie merať teplotu v konečníku. Nakoľko malé bábätko nerozumie tomu, že má držať ruku pri tele a pri meraní je dôležité dodržiavať určité zásady merania.

Nezabúdajte po zmeraní teploty v rekte odpočítať 0,5 °C.
Tým dostanete výslednú hodnotu. 

Pre rôzne merania sa používajú i rozličné druhy teplomerov. Môže ísť o digitálne, s ohybnou špičkou, rýchlobežky - express, bezdotykové, bezortuťové a iné. 

V minulosti sa používali ortuťové. Avšak ich predaj bol v roku 2009 zakázaný Európskou úniou.
Ortuť je vysoko toxický a jedovatý kov - neurotoxín, ktorý vplýva na funkciu nervovej sústavy. 

I v tomto prípade sa môžete stretnúť s ponukou aplikácií, avšak otázna je ich dôveryhodnosť a výpovedná hodnota.

Hodnoty telesnej teploty

Hodnota °C Pomenovanie Popis
35,9 - 36,9 normotermia normálna telená teplota
37 - 38 subfebrília zvýšená telesná teplota
38,1 - 40 febrília horúčka
40 - 42 prehriatie organizmu hyperpyrexia

Prečítajte si tiež: Zábal pomôže účinne znížiť horúčku.

Glykémia - cukor v krvi

Cukor je potrebný pre život človeka, a to hlavne pre mozog. Spolu s kyslíkom je jeho hlavnou pohonnou silou.

Hladina cukru v krvi sa udržuje viacerými mechanizmami. Pomáha pri tom hormón inzulín, či glukagón, katecholamíny, glukokortikoidy a rastový hormón. 

Cukor získavame z potravy. Ten sa následne vstrebáva z tráviacej sústave. Zásoby glukózy sú uskladnené vo svaloch a v pečeni

Ukladá sa vo forme glykogénu

+ cukor si organizmus mení na zásobu tuku.

Alebo sa mení na mastné kyseliny a iné formy tuku. Tie sa následne ukladajú vo forme, ako poznáme všetci. V podkoží, na bruchu, zadku stehnách a inde.

Hodnota glykémie sa drží v ideálnom rozmedzí:

 • 3,3 až 5,5 mmol/l nalačno,
 • po jedle menej ako 10 mmol/l. 

Ak je hladina glykémie viac ako 10 mmol/l nastupuje vylučovanie cukru do moču = glykozúria.

Dobre je pamätať si:

Hypoglykémia nastupuje zväčša rýchlo.
Mozog je veľmi citlivý na nedostatok cukru.
Bez neho nie je schopný vykonávať svoju funkciu.

Prejavom nízkej hladiny cukru v krvi sú ťažkosti ako...

Od únavy, cez spavosť, bledosť a prílišné potenie až po dezorientáciu a bezvedomie, ktoré sa označuje ako hypoglykemická kóma.

Pozor: 
Na pohľad opitý človek nemusel požiť alkohol, ale je hypoglykemický. 

Naopak...

Hyperglykémia zväčša postupuje v dlhšom časovom úseku.
Hodnota 30 mmol/l je rizikom nástupu bezvedomia. 
Označuje sa ako hyperglykemická kóma

Znížená hodnota cukru = hypoglykémia a to pod 3,2 mmol/l. 
Zvýšená hodnota cukru = hyperglykémia, a to pri hodnote nad 5,6 nalačno. 

Zvýšená hodnota cukru je príznakom cukrovky - diabetes mellitus.

Oba stavy sú pre človeka nebezpečné. Častejšie sa s nimi stretávame práve u ľudí, ktorí sú liečení na cukrovku. Cukrovka má množstvo iných komplikácií.

Menej často ide o zníženie hladiny cukru v krvi pri nadmernej a dlhotrvajúcej vyčerpávajúcej fyzickej aktivite alebo pre hladovanie.

Prechodne zvýšená hladina cukru je u nediabetika (človeka, ktorý sa nelieči na cukrovku) po najedení sa. Následne sa v priebehu blízkeho času upraví, a to vďaka inzulínu a iným mechanizmom kontrolujúcim glykémiu.

Tehotenstvo sa vyznačuje množstvom zmien. Niekedy sa počas neho vyvinie i tehotenská cukrovka. Odborne sa označuje ako gestačný diabetes mellitus. Má prechodný charakter a po tehotenstve zväčša ustupuje.

Vyskytuje sa až u 15 % tehotných žien.
Je riziková pre matku, ale viac pre plod. 

Preto je testovanie počas tehotenstva významné. Vykonáva ho odborný lekár, nie je potrebné domáce meranie cukru.

Na meranie glykémie sa používa prístroj, ktorý sa označuje ako glukomer. Kvapka krvi sa nanesie na úzky testovací prúžok a v priebehu chvíle sa ukáže hodnota.

Najmodernejšie metódy merania cukru v krvi sľubujú meranie bez ihly a bolesti v podobe hodiniek. 

Pravidelná kontrola hodnoty cukru sa vyžaduje hlavne u ľudí s cukrovkou, ktorí majú v liečbe inzulín. Môže prísť k náhodnému navýšeniu dávky, opakovanému podaniu alebo sa človek po aplikácii zabudne najesť, či nemôže prijať potravu.

Plus v niektorých situáciách môže byť zvyčajná dávka cukru alebo inzulínu nedostačujúca. Závisí to od momentálneho stavu metabolizmu, fyzickej či psychickej aktivity a iných.

Zaujímavé informácie: Prehľadná tabuľka s hodnotami glykémie
+
Kalkulačka/analýza: Aký mám cukor v krvi (glykémiu): Nízky, normálny či vysoký?

Infografika zobrazuje životné funkcie,
hodnoty krvného tlaku, frekvenciu pulzu a dychu,
telesnú teplotu a glykémiu.

Životné funkcie a hodnoty krvného tlaku, frekvencia pulzu a dychu, telesná teplota a glykémia

Pamätajte si:

Dieťa nie je miniatúrou dospelého.

Preto i pri meraní životných funkcií neplatia pre deti rôzneho vekového obdobia vždy rovnaké hodnoty ako pre dospelých.

Zdroje informácií

fpodeli na Fejsbuku
Svrha portala i sadržaja nije da zameni stručni ispit. Sadržaj je samo u informativne i neobavezujuće svrhe, a ne u savetodavne svrhe. U slučaju zdravstvenih problema preporučujemo da potražite stručnu pomoć, posetite ili kontaktirate lekara ili farmaceuta.