Zaštita privatnosti

Оператери интернет портала

 • zdravopedija.rs

је компанија iSicommerce s.r.o. са седиштем на адреси Живностенска 2, 811 06 Братислава, Матични број / регистарски број: 36362735, регистровано у Привредном регистру Окружног суда Братислава И, Одељење Сро, број предмета 42930 / Б, који обезбеђује услуге за све кориснике и посетиоце путем ових веб страница (физичких и правних лица). Услуге на порталу и на веб страници су намењене и за приватне и комерцијалне сврхе.

Ваше личне податке обрађујемо када управљамо наведеним порталима и пружамо услуге. Када обрађујемо ваше личне податке, придржавамо се Уредбе (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Савета од 27. априла 2016. о заштити појединаца у погледу обраде личних података и о слободном кретању таквих података, ставља ван снаге Директива 95/46 / ЕЦ заштита података) (у даљем тексту „ГДПР“), Закон бр. 18/2018 Зб. о заштити података о личности и о измени појединих закона (у даљем тексту: Закон) и других сродних општеобавезујућих законских прописа.

Ваше личне податке обрађујемо ако нам их доставите по сопственој жељи, на пример попуњавањем обрасца за пријаву на конкурс, регистрацијом на веб страници портала, претплатом на билтен и/или изражавањем сагласности за њихову обраду.

I. Сврха и правни основ обраде података о личности

Ваше личне податке обрађујемо у следеће сврхе:

 • Претплата на билтен

Ако се претплатите на билтен или затражите билтен када се региструјете за такмичење, ми обрађујемо ваше личне податке да бисмо слали билтен и ефикасније циљали информативни садржај уз вашу сагласност (члан 6 (1) (а) ГДПР). На основу информација које сте дали о вашем полу, узрасту, региону или интересовањима, покушаћемо да одаберемо најрелевантнији садржај билтена за вас.

 • Регистрација блога

Уколико сте заинтересовани да користите портал у сврху креирања и писања вашег блога, приликом регистрације ћете попунити личне податке. Ови лични подаци ће се користити за потребе ваше регистрације и пружања ове услуге у складу са њеним условима. Обрада личних података заснива се на правном основу уговорног односа између нас као контролора и вас, који се састоји у пружању предметне услуге (члан 6 (1) (б) ГДПР-а).

 • Регистрација чланства у премиум клубу или на веб страници и пружање пратећих услуга

Сврха обраде Ваших личних података је коришћење и трајање одређене услуге оператера коју тражите или којој се тражи приступ, тј. закључење и извршење уговора који представља правни основ за коришћење и трајање тражене услуге (члан 6 (1) (б) ГДПР). Ова услуга је нпр. приступ плаћеном садржају, а обрада ваших личних података је неопходна у сврху обављања ове услуге и повезаних активности (нпр. фактурисање).

 • Учешће на такмичењу

Ако учествујете у неком од наших такмичења, обрађујемо ваше личне податке како бисмо контактирали и послали награду. Личне податке обрађујемо и у сврху демографске евалуације учешћа на такмичењима, на основу којих у будућности можемо креирати боља и релевантнија такмичења. То су углавном лични подаци као што су име, презиме, адреса становања и адреса е-поште, број телефона, ИП адреса, колачићи. Ове личне податке обрађујемо на основу ваше сагласности коју нам дајете приликом пријављивања на конкурс.

 • Куповина у е-продавници

У случају куповине било ког производа или услуге на порталу е-продавнице, ваши лични подаци ће бити обрађени у циљу пружања наручених добара и услуга, т. ј. правни основ је извршење уговора (члан 6 (1) (б) ГДПР).

 • Испуњење законских обавеза оператера

Обрада ваших личних података може бити неопходна и у сврху испуњавања обавеза оператера које произилазе из ГДПР-а, Закона и других опште обавезујућих законских прописа (нпр. Закон бр. 431/2002 Зборник о рачуноводству).

 • Спровођење потраживања оператера

SОбрада ваших личних података такође може бити неопходна у сврхе наших легитимних интереса, а то су да се спроведу и спроведу потраживања оператера, да се пријаве и доказују злочин и да сарађујемо са органима за спровођење закона и судским органима у откривању злочина и његових починилаца и других. легитимних интереса у складу са ГДПР и законом.

II. Категорије прималаца личних података

Ако вам пошаљемо е-маил, ваши лични подаци биће достављени нашој партнерској компанији, која нам обезбеђује масовну слање поштом - ECOMAIL.CZ, s.r.o. На основу оквирног споразума, партнерска компанија не сме користити Ваше личне податке у било које сврхе које нису везане за спровођење кампања за портал.

Оператер обрађује личне податке на територији Републике Словачке или унутар ЕУ. Сервер оператера се налази у ЕУ.

Руковалац не преноси личне податке у треће земље, нити намерава да то чини.

Лични подаци се такође могу дати, одн. ставио на располагање субјектима који оператеру пружају ИТ услуге, услуге креирања садржаја или испоруку услуга (у случају куповине робе у е-продавници), док је оператер пажљиво приступио избору добављача на начин да обезбеди заштиту ваших личних података у највећој могућој мери.

Лични подаци се такође могу дати лицима која потврђују и спроводе правне захтеве контролора у име контролора, у сврху спровођења и спровођења потраживања контролора; и од стране суда, судског извршитеља, органа за спровођење закона или другог јавног органа, ради потврђивања и извршења потраживања оператера или извршења обавеза оператера према општеобавезујућим законским прописима.

III. Време обраде личних података

Лични подаци који се обрађују ће се чувати у потребном обиму иу облику који омогућава вашу идентификацију најкасније онолико дуго колико је потребно за испуњење сврхе за коју се обрађују. Након тога, оператер ће обезбедити одлагање (брисање или анонимизацију) ваших личних података у складу са ГДПР-ом и законом без непотребног одлагања.

Ако се обрада личних података заснива на вашој сагласности, ова сагласност се даје на период од 10 година и можете је опозвати у било ком тренутку.

IV. Права дотичне особе

 • Дотичној особи ће бити загарантована сва права у складу са Поглављем ИИИ ГДПР-а. Ако се обрада личних података заснива на вашој сагласности, своју сагласност можете опозвати у било ком тренутку и руковалац је дужан да ваше личне податке одмах уклони из базе података. Захтев за поништавање сагласности можете послати и поштом на нашу адресу или електронским путем на следећу е-маил адресу: [email protected]. У случају комуникације путем е-поште, можете у било ком тренутку да се одјавите од вести или пословних саопштења користећи везу за одјаву која се налази на дну е-поруке.

Такође имате посебно следећа права:

 • право да затражите приступ личним подацима који се односе на вас (члан 15. ГДПР)
 • право на исправку личних података (члан 16 ГДПР)
 • право на брисање личних података (члан 17 ГДПР)
 • право на ограничење обраде личних података (члан 18 ГДПР)
 • право на приговор на обраду личних података (члан 21. ГДПР)
 • и право на пренос личних података (члан 20 ГДПР)
 • Истовремено, имате право да поднесете жалбу/предлог за покретање поступка у Канцеларији за заштиту личних података Републике Словачке, Хранична 12, 820 07 Братислава, тел. +421 /2/ 3231 3220, e-пошта: [email protected].
 • У случају остваривања неког од права загарантованих ГДПР-ом, могуће је контактирати оператера поштом на адресу иСицоммерце с.р.о., са седиштем на адреси Живностенска 2, 811 06 Братислава или електронским путем на е-маил адресу:  [email protected].

V. Колачићи

Веб портали користе трајне колачиће. Колачићи су мале текстуалне датотеке које се чувају на вашем уређају од тренутка када посетите веб локацију. Више информација о колачићима (кликните): https://www.aboutcookies.org/

Спецификација колачића које користимо је следећа:

 • Колачићи хостованог домена су колачићи које чува наша веб локација коју тренутно прегледате. Само наш сајт може да их прочита. Поред тога, наша веб локација може да користи екстерне услуге које такође чувају сопствене колачиће – то су колачићи трећих страна (наведени у наставку).
 • Трајни колачићи који се чувају на вашем рачунару и који се не бришу аутоматски када затворите претраживач.

Наша веб страница користи колачиће углавном за потребе основног мерења свог саобраћаја и креирања персонализованог оглашавања, што нам омогућава да олакшамо накнадно пружање услуга и побољшамо корисничко окружење. Употреба колачића нам помаже да проценимо интересовање за нашу веб страницу и релевантност њеног садржајa.

Правни основ за обраду података о личности заснива се на чл. 6 пар. 1 писмо а) ГДПР – субјект података даје сагласност на обраду његових или њених личних података за једну или више специфичних сврха. Можете сами да одлучите да ли ће и како наша веб локација користити ове колачиће. Можете одбити понуду за коришћење колачића у целини или делимично, или можете да пристанете на коришћење колачића у целини или делимично. Можете да избришете или деактивирате колачиће који су већ ускладиштени на вашем уређају у подешавањима у вашем веб претраживачу. Подешавањем свог веб претраживача можете спречити да се даљи колачићи чувају на вашем уређају у било ком тренутку и можете да опозовете своју сагласност у било ком тренутку.

У коју сврху користимо колачиће

Генерално, колачићи се могу поделити у 4 категорије према функцији:

 • Неопходни колачићи
 • Оперативни колачићи
 • Функционални колачићи
 • Колачићи за оглашавање

Неопходни колачићи вам омогућавају да се крећете по веб локацији и користите основне функције као што су безбедне области, колица за куповину и онлајн плаћања. Ови колачићи не прикупљају никакве информације о вама које би се могле користити у маркетингу, нити памте где сте били на Интернету.

Уз њихову помоћ

 • на пример, памтимо податке које сте дали на поруџбине када прегледате различите екране током једне посете нашој веб страници
 • памтимо робу и услуге које сте наручили када дођете на екран за плаћање
 • идентификујемо вас када се пријавите на сајт
 • гарантујемо да ћете пронаћи потребну услугу на нашој веб страници чак и ако на неки начин реорганизујемо нашу веб локацију

Онемогућавањем колачића не можемо гарантовати пуну функционалност нашег сајта.

Оперативни колачићи – Они прикупљају информације о томе како користите нашу веб страницу, нпр. које странице посећујете и да ли сте наишли на грешке, на пример у обрасцима. Ови колачићи не прикупљају никакве личне информације – сви прикупљени подаци су анонимни и служе само да нам омогуће да оптимизујемо рад наше веб странице и да знамо шта наше кориснике занима и на тај начин сазнамо колико је наше оглашавање ефикасно.

Уз њихову помоћ

 • Прикупљамо статистику о томе како се користи наша веб локација
 • Ми утврђујемо ефикасност нашег оглашавања (Пажња! НЕ користимо ове информације да бисмо вам послали наше рекламе ако посетите друге сајтове)
 • Нашим партнерима дајемо информацију да је један од наших посетилаца посетио и њихову веб страницу. Ово укључује, на пример, податке о купљеном производу. На основу ових информација, партнери могу побољшати свој сајт, али је коришћење ових информација за накнадно оглашавање строго забрањено
 • Можемо ухватити све грешке и поправити их да бисмо побољшали страницу
 • Тестирамо различите концепте наше веб странице.

Онемогућавањем колачића не можемо гарантовати пуну функционалност нашег сајта.

Функционални колачићи –  Користе се за пружање услуга или меморисање подешавања како би се осигурала максимална удобност током ваше посете.

Уз њихову помоћ

 • памтимо која подешавања сте одабрали, као што су графика, величина текста, жељене поставке и боје
 • памтимо да ли смо вас већ питали да ли желите да попуните анкету (и не морамо да вас замарамо овим питањем други пут)
 • можемо вам понудити подршку у облику проактивних сесија ћаскања
 • да бисте сазнали да ли сте пријављени на нашу веб страницу
 • Ваше податке можемо делити са нашим партнерима, који вам онда могу понудити своје услуге преко наше веб странице. Подаци ће се користити искључиво за пружање услуга, производа или функција.

Колачићи за оглашавање – Ови колачићи су повезани са услугама које пружају друге компаније, као што су иконе „Свиђа ми се“ и „Дели“. Ове услуге пружа друга компанија као резултат ваше посете нашој веб страници.

Уз њихову помоћ

 • можемо да вас повежемо са друштвеним мрежама као што је Фацебоок, а затим ћете примати рекламе са других веб локација на основу детаља ваше посете
 • можемо да пружимо информације о вашој посети рекламним агенцијама, које ће вам затим слати огласе који би вас могли занимати

Информације из колачића су доступне оператеру наше веб странице или. компанија која га је створила. Наша веб страница такође приказује садржај од независних добављача, као што су Гоогле и Фацебоок. Да бисте видели садржај који пружају трећа лица, прво морате да пристанете на њихове посебне услове коришћења, који укључују политику о коришћењу колачића.

Упутства за брисање колачића: