Zavodi za zdravstveno osiguranje, putno zdravstveno osiguranje