Stanje šoka: Šta je medicinski termin šok, koji su njegovi uzroci, vrste i faze

Stanje šoka: Šta je medicinski termin šok, koji su njegovi uzroci, vrste i faze
Foto izvor: Getty images

Šok – ovaj termin koristimo uglavnom u narodnom rečniku u smislu stresa ili stresne situacije. Međutim, u medicini ima potpuno drugačije značenje. Označava stanje u kojem je zdravlje i život osobe akutno ugrožena.

Karakteristike

Obično koristimo reč šok u narodnom rečniku u smislu stresa ili stresne situacije. Međutim, u medicini ima sasvim drugo značenje i ne izražava mentalno stanje osobe.

Najčešće vas zanima:
Šta znači šok u medicini?
Šta bi mogao biti uzrok?
Koje vrste i faze šoka poznajemo?
Kako se manifestuje?

Šok se odnosi na ukupnu reakciju tela, koja se javlja iz nekoliko razloga. Stanje šoka utiče na različite sisteme tela i manifestuje se raznim simptomima. To ugrožava zdravlje i život čoveka.

Šta je stanje šoka? Koja je njegova definicija?

Kada tražimo definiciju šoka, možemo naići na nekoliko oblika. Njihova suština je ista, samo se menja način izražavanja.

Šok je...

1.

... neuravnotežen odnos između potreba i snabdevanja kiseonikom i hranljivim materijama za telo.

2.

... stanje opasno po život zasnovano na poremećaju snabdevanja krvlju ćelija, tkiva i organa. Ako se ne leče, organi i sistemi organa postepeno otkazuju. Utiče na vitalne organe, kao što su mozak, srce ili bubrezi i pluća.

3.

... je akutna, odnosno iznenadna ili čak subakutna promena makrocirkulacije i mikrocirkulacije koja se manifestuje smanjenim dotokom krvi u tkiva i organe. U ćelijama nema dovoljno kiseonika i hranljivih materija. U njima se akumuliraju toksični metabolički proizvodi - metaboliti.

Hipoksija - stručni termin za nedostatak kiseonika u ćelijama, tkivima ili organima.

Nakon toga, napreduje do kvara ćelija, organa i na kraju celog sistema organa. U slučaju odlaganja lečenja, prelazi u ireverzibilnu, odnosno nepovratnu fazu. Dolazi do oštećenja mozga, srca, bubrega i drugih organa.

A krajnji vrhunac predstavlja smrt žrtve.

4.

... je teško dinamičko stanje u kojem je snabdevanje tkiva vitalnih organa kiseonikom nedovoljno za njihove trenutne energetske potrebe.

Pojavljuje se nedostatak kiseonika i razvija se metabolička acidoza.

Informacije o acidozi i alkalozi možete pročitati u članku na Zdravopediji: Tvrdnja o acidifikaciji (zakiseljavanju) je besmislica.

Uzrok je disparitet (nejednakost) između veličine vaskularnog korita i količine krvi, odnosno tečnosti u krvotoku.

Lekar u šoku
Doktorka nije šokirana. Izvor fotografije: Getty images

3 faze šoka

Za šok se kaže da je dinamičko stanje. To je zato što prolazi kroz nekoliko faza. Ova podela je posebno važna sa stanovišta lečenja.

Šok ima tri faze, koje se nazivaju i kompenzovani šok, dekompenzovani šok ili ireverzibilni, odnosno nepovratni šok. Prelazak iz jedne faze u drugu je dinamičan i brzina zavisi od više faktora.

Brzina razvoja šoka zavisi od:

 1. stanje organizma u vreme akutne promene
 2. godine
 3. udružene bolesti
 4. imunitet
 5. koagulacija
 6. CNS - centralni nervni sistem
 7. psihe
 8. obim uzrokavreme udara
 9. prisustvo negativnih faktora, kao što su umor ili hipotermija

Pojedinačne faze šoka su navedene u tabeli

Faza šoka Kratak opis
Kompenzaciona Kompenzovani šok
 • organizam se prilagođava nagloj, odnosno akutnoj promeni
 • cirkulacija je centralizovana
 • nastojanja da se održi zagušenost esencijalnih vitalnih organa
  • mozak, srce, nadbubrežne žlezde (za proizvodnju adrenalina i norepinefrina)
 • druga tkiva i organi su zagušeni u manjoj meri
  • bubrezi, pluća, mišići, koža, slezina
 • ubrzano disanje
 • otkucaji srca, frekvencija, ubrzan puls
 • srčana kontrakcija – izbacivanje krvi – povećava se sistola
Dekompenzaciona Dekompenzovani šok
 • nakon iscrpljivanja kompenzacionih mehanizama
 • proširenje krvotoka - krvni sudovi se šire
 • kao rezultat, krvni pritisak pada
 • povećava se propustljivost tečnosti u sudovima
 • prelazi iz sudova u van vaskularni prostor
 • pogoršava pad pritiska
 • što smanjuje dotok krvi u vitalne organe
 • beskrvne i oštećene ćelije ispiru toksične supstance, metabolite, enzimeove supstance negativno utiču na rad srca
 • rizik od razvoja DIC-a - što je diseminovana intravaskularna koagulopatija
 • i MODS – multiorganska insuficijencija – disfunkcija
Ireverzibilna (nepovratna) Završna faza, odnosno konačna, nepovratna - ireverzibilna
 • trajno oštećenje ćelija, tkiva i organa
 • otkaz MODS + DIC sistema organa
 • vitalni neuspeh
 • do smrti

Nekroza, odnosno odumiranje ćelija = smrt ćelije.
Ako ćelijska smrt utiče na određeni broj ćelija vitalnih organa......
čak ni osnovni uzrok šoka neće pomoći.
Suština nepovratne faze šoka.

Uzroci

Šok nastaje zbog nejednakosti između snabdevanja i potrebe za kiseonikom i hranljivim materijama.

I plus, za oštećenu drenažu toksičnih supstanci koje nastaju tokom metabolizma i poremećene funkcije iz ćelija.

Sud, krv, crvena krvna zrnca
Krv prenosi kiseonik i hranljive materije do organa -a pumpa je srce. Izvor fotografije: Getty images

Uzroci šoka mogu biti različiti.

1. Razlog može biti gubitak tečnosti iz krvotoka.

Nastaje usled krvarenja, značajnih opekotina ili teške dehidracije. Obično se naziva hipovolemijski šok.

2. Drugi uzrok može biti smanjen učinak i srčana insuficijencija.

Što se takođe naziva i kardiogeni šok ,koji se može javiti sa poremećajem srčanog ritma ili infarktom srčanog mišića. Drugi podtip je opstruktivni šok, koji nastaje na osnovu tamponade perikarda.

3. Treća glavna kategorija je proširenje vaskularnog kreveta.

Jednostavno rečeno, kada su krvni sudovi prekomerno prošireni. To se zove šok distribucije. Javlja se, na primer, kod anafilaksije, kao što je anafilaktički šok ili teška sepsa. 

Sepsa, septičko stanje, septikemija - popularno trovanje krvi - što je teška infekcija u kojoj patogeni šire krv po celom telu.

Rizik od šoka se javlja i kod poteškoća kao što su:

 • dijabetička koma - hiperglikemijska koma, ali i hipoglikemijska koma
 • disfunkcija štitne žlezde
 • otkazivanje bubrega
 • akutna insuficijencija jetre
 • dekompenzacija ciroze jetre
 • intoksikacija
 • obimne povrede
 • duga operacija

Podela šoka prema uzroku

Šok se deli prema uzroku.

U tabeli je prikazana podela - vrste šoka

Glavna kategorija Naziv šoka Faktor koji uzrokuje
Nedovoljna tečnost u vaskularnom krevetu - nedostatak krvi   Hemoragični za krvarenje koje se može javiti, na primer, kada:
 • Vanmaterična trudnoća
 • porođaj, povrede, koagulopatija
 • abortus
 • za probleme sa placentom (placenta praevia)
 • krvarenje u digestivni sistem
  • povraćanje krvi - hematemeza - u slučaju rupture čira ili varikoziteta jednjaka
  • melena, digestirana - crna krv u stolici
 • pucanje aneurizme
Traumatično u slučaju povreda:
 • veliko krvarenje, kao što je iz arterije
 • otvoreni prelomi sa velikim gubitkom krvi
 • prelomi sa skrivenim krvarenjem (prelomi butine ili karlice)
 • krvarenja u organe nakon tupih ili prodornih povreda
 • politrauma - višestruke povrede sistema organa, kao što je saobraćajna nesreća ili pad sa visine
Opekotinski nastaje kod svake ozbiljnije opekotine
 • curenje plazme - krvne tečnosti iz sudova u ekstravaskularni prostor
 • javlja se generalizovani otok
 • smanjenje cirkulišuće krvi i nedovoljno snabdevanje krvlju tkiva
 • nizak krvni pritisak
 • rizik od povezivanja infekcije - sepsa i septički šok
Hipovolemični kod smanjene količine tečnosti u organizmu, ako nije obezbeđena dovoljna nadoknada izgubljene tečnosti
 • dijareja
 • uporno povraćanje
 • prekomerno znojenje
 • prekomerno mokrenje
 • peritonitis
 • ileus
 • ascites
Uopšteno, ali netačno, ova kategorija se naziva hipovolemijskim šokom. Nastaje kada se zapremina cirkulišuće krvi smanji za više od 25-30% za 30 minuta - ili sa malim ali dugotrajnim gubitkom krvi. KNa primer, kada je butna kost slomljena, butna kost može primiti do 1 litar krvi - postoji povećanje od oko 1 cm u obimu.
Nedovoljan minutni volumen srca Smanjena funkcija srca kao pumpe. Količina krvi koja se izbacuje iz srca se smanjuje. U krvnim sudovima ima dovoljno krvi. Kardiogeni
 • infarkt miokarda IM (srčani mišić)
 • otkazivanje srca
 • akutni miokarditis
 • aritmija - poremećaji srčanog ritma
 • Tako - tsubo kardiomiopatija
  • broken heart syndrome- sindrom slomljenog srca
  • nakon preteranog odgovora na stres
  • gubitak životnog partnera, nakon razdvajanja
  • posebno kod žena u postmenopauzi
  • oštećenje koronarne arterije nije prisutno u koronarografiji
  • nema nekroze srčanog mišića kao kod IM
Opstruktivni
 • embolija pluća
 • perikardna tamponada
 • tenzioni pneumotoraks
 • disekcija aneurizme aorte
 • endokarditis i defekti ventila
 • stenoza ventila
Periferni poremećaj Takođe se naziva distributivni šok. Krvi u krvnim sudovima ima dovoljno, uzrok nije krvarenje ili otkazivanje srca kao pumpa.   Anafilaktički u slučaju teške alergijske reakcije, odnosno anafilakse, na primer nakon alergije na::
 • ujedi insekata (pčele, osa, stršljeni)
 • droge
 • prodavnica
Toksični kod hemijske intoksikacije, ali i kod pankreatitisa
Septički  Sepsa, trovanje krvi, kao komplikacija nekih infekcija, čak i kod opekotina
Neurogeni  Za povrede mozga i kičmene moždine - posebno u vratu i grudnom košu
Endokrini u slučaju oštećenja endokrinih žlezda

Simptomi

Šok je generalizovan, odnosno reakcija celog tela. Uključeno je nekoliko sistema tela. Promene se odvijaju postepeno kroz fazu kompenzacije, do faze dekompenzacije.

U slučaju odlaganja ili neuspeha lečenja do ireverzibilne - nepovratne faze. U ovom trenutku će doći do otkazivanja organa i čitavih sistema i njihovog oštećenja. Završava se smrću.

Šok ima opšte manifestacije:

 • nemir, anksioznost
 • slabost, umor i pospanost
 • vrtoglavica
 • oštećenje vida
 • mučnina, nauzea - osećaj potrebe za povraćanjem
 • bleda koža
 • hladna koža
 • prekomerno znojenje - lepljiv i hladan znoj
 • ubrzanje otkucaja srca, pulsa
 • puls je brz i teško ga je osetiti – plitak do filamentan
 • ubrzano disanje
 • osećaj nedostatka vazduha
 • poremećaj svesti u kasnijoj fazi – nesvestica
Šok – bleda i oznojena koža – muško lice
Manifestacija je bleda koža sa prisutnom hladnoćom. Izvor fotografijeoto: Getty images

U tabeli je prikazana distribucija simptoma šoka prema organskom sistemu

Sistem organa Simptomi
Respiratorni - disajni
 • ubrzanje disanja - tahipneja
 • smanjen protok krvi u pluća za centralizovanu cirkulaciju
 • do oštećenja pluća - šok pluća
Kardiovaskularni
 • ubrzanje otkucaja srca
 • puls je ubrzan, plitak do filamentan
 • u završnoj fazi nije moguće ga napipati
 • krvni pritisak pada
 • dok konačno ne bude neizmerno
 • za aritmiju srčanog mišića aritmija
Koža
 • Bleda
 • hladna
 • povećano znojenje
 • hladan lepljivi znoj
 • plava koža - cijanoza
 • zatim siva
 • čak boja mermera
Neuro - mozak - psiha
 • nemiri
 • apatija
 • malaksalost, slabost
 • zbunjenost
 • strah od smrti
 • pospanost - somnolencija
 • do poremećaja svesti - nesvestica, koma
 • postoji i rizik od moždanog udara 
Sistem za izlučivanje
 • smanjen protok krvi u bubrezima
 • smanjena proizvodnja urina - oligurija
 • čak prestanak mokrenja – proizvodnja urina – anurija
 • ako bubrezi ne krvare duže od 90 minuta
  • bubrežna insuficijencija - šok bubrega
Digestivni sistem
 • smanjenje crevnog krvotoka
 • poremećaj crevne barijere i prenos toksina, otok
 • produbljivanje šoka
 • neprokrvljenost jetre će dovesti do njegovog otkaza

Podela šoka prema kliničkoj težini

Sa ove tačke gledišta, šok se deli na blagi, umereni, teški i terminalni šok.

1. Blagi šok

Osoba je slaba, umorna, generalno depresivna. Još uvek je pri svesti. Povezuju se bleda, hladnoća, suva usta i žeđ.

Koža je hladna na dodir, vlažna - znojna.

Ubrzava se aktivnost srca, što se može videti kao ubrzani puls – otprilike 90-100 impulsa u minuti. Do sada je krvni pritisak iznad 100 mmHg.

Više informacija o vrednostima krvnog pritiska u preglednoj tabeli na sajtu Zdravopedija..

Krvarenje može uključivati gubitak krvi u rasponu od 1000 - 1200 ml = 20 - 25% zapremine cirkulišuće krvi.

2. Umereni šok

Mentalno stanje se pogoršava, osoba je apatična, nije zainteresovana za okolinu.

Koža je veoma bleda - "bela je k'o sir". Obično se javlja hladan lepljivi znoj.

Puls se povećava na 110-120 impulsa u minuti - tahikardija. I u ovoj fazi, krvni pritisak takođe opada, sa vrednošću manjom od 100 mmHg – što se naziva hipotenzija.

Pročitajte i ovaj članak: Niski krvni pritisak - hipotenziija.

Približan gubitak krvi može se proceniti na 1500 - 1700 ml krvi = 30 - 35% zapremine cirkulišuće krvi.

3. Teški šok

Mentalno stanje osobe se pogoršava. Izrazito je slab i apatičan. Mučnina (osećaj mučnine) je povezana sa povraćanjem.

Koža ima sivu nijansu, povezana sa cijanozom - što je plavo obojena koža. Možemo je primetiti na prstima, usnama ali i na ušima i vrhu nosa.

Puls se povećava iznad 120 - 160 u minuti. Krvni pritisak, s druge strane, pada ispod 80 mmHg.

U ovom slučaju, gubitak krvi može se proceniti na 2.000 mililitara.

4. Terminalni šok

To je poslednja faza šoka. Čovek je u neposrednoj životnoj opasnosti.

Prisutni je poremećaj svesti - nesvestica, koma.

Koža je boje mermera. Puls ne osećamo i u ovom trenutku ne merimo krvni pritisak – on je nemerljiv.

Nepravilno disanje do hvatanja daha znak su približavanja kraja.

Gubici krvi u ovoj fazi se procenjuju na preko 2.500 mililitara - što je 50% zapremine cirkulišuće krvi.

Diagnostika

Rana dijagnoza i lečenje su veoma važni u šoku. Od toga zavisi konačno stanje obolelog, odnosno njegova prognoza.

Kod odloženog lečenja postoji rizik da se šok produbi u svoj ireverzibilni oblik i u terminalnu fazu, odnosno smrt osobe.

Za dijagnostiku se koristi sledeće:

 • anamneza, odnosno otkrivanje prisustva bola (npr. u grudima, stomaku), subjektivna percepcija respiratornog kvaliteta, pojava teškoća
 • kliničku sliku, odnosno kako se tegobe manifestuju
 • fizički pregled - krvni pritisak, puls, frekvencija disanja, zasićenost krvi kiseonikom i drugo
 • prikupljanje krvi i urina za laboratorijski pregled
  • krvna slika, hemokoagulacija, mineralogram, inflamatorni markeri, ABR - acidobazna ravnoteža, biohemija
 • metode snimanja
  • EKG, ECHO, rendgen, CT, MRI, sonografija
  • koronarna angiografija u slučaju srčanih problema
Pacijent u kolima hitne službe i medicinski brat
Stručna dijagnostika i pomoć. Pregled i praćenje vitalnih funkcija. Izvor fotografije: Getty images

Indeks šoka

U šoku možemo naići na izračunavanje takozvanog indeksa šoka.

Odnos između sistolnog pritiska (sTK) i frekvencije pulsa (P):

 1. Normalno stanje = 1,5 
  • što je rezultat odnosa
  • 60 P u minuti : 120 sTK
  • 60 : 120 = 1,5 
 2. Razvijeni šok = 1,0
  • 100 P u minuti : 100 sTK
  • 100 : 100 = 1
 3. Teški šok = 2,0
  • 120 P u minuti : 60 sTK
  • 120 : 60 = 2,0

Tok bolesti

Tok šoka i nastanak poteškoća uslovljen je vrstom šoka.

Hipovolemijski šok...

Karakteriše ga smanjenje venskog povratka.

Takođe se naziva hladan šok.

To znači da je količina krvi koja teče iz tela nazad u srce smanjena. Kao rezultat, broj otkucaja srca se povećava.

Postoji povećanje na dva nivoa, a samim tim i ubrzanje frekvencije - tahikardija, plus povećanje sile kontrakcije - inotropija. Plus, vaskularni otpor se povećava - za vazokonstrikciju.

Uloga ovog mehanizma je održavanje protoka krvi u vitalnim organima kao što su mozak i srce.

Za centralizaciju cirkulacije, sudovi se sužavaju - vazokonstrikcija, frekvencija se ubrzava. Značajna hipotenzija se javlja kada se izgubi približno 20% zapremine cirkulišuće tečnosti. Usporavanje rada srca (bradikardija) je znak kasne faze.

Kardiogeni šok...

To je uzrokovano smanjenim protokom krvi u tkiva i organe. Razlog je smanjenje sposobnosti srca da pumpa - da pumpa krv.

Minutni volumen srca se smanjuje.

U krvotoku ima dovoljno krvi.

Povezani su i nizak krvni pritisak, smanjen minutni volumen srca, tahikardija. Za perifernu vazokonstrikciju, odnosno sužavanje krvnih sudova u perifernim organima i tkivima, smanjeno je stvaranje mokraće, koža je bleda, hladna, znojna, javlja se i slabost mišića i promena psihičkog stanja pacijenta.

Do 75% je posledica akutnog infarkta miokarda.
Na osnovu dekompenzovane ishemijske bolesti srca.
Drugi primer je srčana insuficijencija.

Distributivni šok...

Kod ovog oblika šoka nema vazokonstrikcije - sužavanja krvnih sudova, već, obrnuto, vazodilatacije - što je proširenje vaskularnog korita.

Čak iu ovom slučaju, količina cirkulišuće krvi je očuvana.

Pre je prisutna koža.

Topla koža, a samim tim i povišena telesna temperatura, nastaje usled infekcije – patogenih organizama u septičkom šoku.

Simptomi kao što su:

Sepsa je sistemski inflamatorni odgovor organizma - SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) na različite stimuluse. Primer je bakterijska infekcija, ali i pankreatitis. Obično se razvija kod starijih osoba i kod ljudi sa komorbiditetom.

Ova vrsta šoka se takođe naziva topli šok.

U početku je očuvana dobra srčana funkcija.

Kasnije, usled ispiranja toksičnih materija, dolazi do pogoršanja rada srca. Javljaju se acidoza (pomeranje pH unutrašnje sredine ka kiseloj), hipoksemija (smanjenje oksigenacije krvi), hipoksija (niska oksigenacija tkiva).

Sindrom toksičnog šoka

Uzrokuje ga zlatna stafilokoka ili čak streptokokna infekcija. Infekcija iz 70-ih - 80-ih godina poznata je po vaginalnim tamponima za menstruaciju.

Ostali uzroci su infekcija hirurških rana, raznih apscesa, infekcija opekotina, konjuktivitisa.

Pojavljuje se u prisustvu simptoma kao što su:

 • groznica
 • nizak krvni pritisak
 • povraćanje
 • dijareja
 • bol u mišićima
 • smanjena funkcija bubrega
 • promene u psihi, apatija, konfuzija
 • razni osipi kože
 • crvenilo konjunktiva
 • oblaganje jezika

Anafilaktički šok

Od distributivnih oblika, najbrži je anafilaktički šok. U roku od približno 30 minuta od kontakta sa alergenom.

Kao najteži oblik alergije. Na primer, nakon primene lekova, hrane ili ujeda insekata.

Teškoće nastaju veoma brzo.

Javlja se sa:

 • teška vazodilatacija - vazodilatacija
 • otok za povećanu vaskularnu permeabilnost
 • kožne manifestacije kao što su košnice - urtikarija, crvenilo
 • bledilo do cijanoze
 • nizak krvni pritisak, za smanjen minutni volumen srca
 • rinitis
 • povraćanje do povraćanja
 • bol u stomaku - grčevi
 • suženje disajnih puteva - bronhospazam
 • eventualno zatajenje cirkulacije, plućni edem
Primena epifena kod alergija - kod alergičara
Alergičar treba da nosi Epipen - važno je da ga date brzo. Što sprečava razvoj šoka. Izvor fotografije: Getty Images

Neurogeni šok

Neurogeni šok se javlja kroz prisustvo trijade simptoma, a to su hipotenzija (nizak krvni pritisak), bradikardija (smanjenje srčane frekvencije) i hipotermija (smanjenje telesne temperature). Prisutna je vazodilatacija, odnosno proširenje krvotoka.

Uzrok može biti vagotonija, odnosno iritacija vagusnog nerva – lutajućeg nerva, duboka opšta anestezija, prenaglašene emocije – strah, oštećenje mozga ili beskrvna kičmena moždina.

Rodzielom je kičmeni šok koji se javlja kada je kičmena moždina povređena.

Simpatička stimulacija je pojačana u spinalnom šoku. Što se manifestuje naglim povišenim krvnim pritiskom, sa visokim ili niskim otkucajima srca. Visok krvni pritisak se zamenjuje padom krvnog pritiska, čak i na duži rok.

Kako se leči: Šok

Lečenje šoka: prva pomoć, mere protiv šoka

Prikaži više
fpodeli na Fejsbuku

Zanimljivi izvori informacija

 • International Trauma Life Support for Emergency Care Providers (8 ed.). Pearson Education Limited. 2018. pp. 172–73. ISBN 978-1292-17084-8.
 • ATLS – Advanced Trauma Life Support – Student Course Manual (10 ed.). American College of Surgeons. 2018. pp. 43–52, 135. ISBN 978-78-0-9968267.
 • Tabas, Jeffrey; Reynolds, Teri (2010). High Risk Emergencies, An Issue of Emergency Medicine Clinics (E-book). Elsevier Health Sciences. p. 58. ISBN 978-1455700257.
 • Smith, N; Lopez, RA; Silberman, M (January 2019). "Distributive Shock". PMID 29261964.
 • Olaussen A, Blackburn T, Mitra B, Fitzgerald M (June 2014). "Review article: shock index for prediction of critical bleeding post-trauma: a systematic review". Emergency Medicine Australasia26 (3): 223–28. doi:10.1111/1742-6723.12232. PMID 24712642. S2CID 19881753.
 • Guyton, Arthur; Hall, John (2006). "Chapter 24: Circulatory Shock and Physiology of Its Treatment". In Gruliow, Rebecca (ed.). Textbook of Medical Physiology (11th ed.). Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Inc. pp. 278–88. ISBN 978-0-7216-0240-0.
 • Tintinalli, Judith E. (2010). Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. New York: McGraw-Hill Companies. pp. 165–72. ISBN 978-0-07-148480-0.
 • Tintinalli, Judith E. (2010). Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. New York: McGraw-Hill Companies. pp. 174–75. ISBN 978-0-07-148480-0.
 • Assessing dehydration and shockNCBI Bookshelf. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health (UK). April 2009. Retrieved 2019-05-09.
 • Silverman, Adam (Oct 2005). "Shock: A Common Pathway For Life-Threatening Pediatric Illnesses And Injuries". Pediatric Emergency Medicine Practice2 (10).
 • Tintinalli, Judith E. (2010). Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. New York: McGraw-Hill Companies. ISBN 978-0-07-148480-0.