Услови коришћења

I. Уводне одредбе

 1. Оператер интернет портала је kомпанија iSicommerce s.r.o., Mýtna 15, Bratislava, 81 107, Матични број / регистарски број: 36692735, ПДВ: 2022263925 („kомпанија“), која пружа услуге свим корисницима и посетиоцима сајта (физичким и правним лицима ). Услуге портала су намењене за приватне и комерцијалне сврхе.
 2. Портал Zdravoteka.sk идентификује Zdravoteka.sk домен и све повезане УРЛ адресе.
 3. Пружање и коришћење услуга на порталу је регулисано овим условима.
 4. Услуге на порталу се пружају бесплатно, осим ако је изричито другачије наведено.
 5. Услов за коришћење услуга на Zdravoteka.sk је безусловна и очигледна сагласност корисника са овим условима. Уколико се корисник не слаже са Условима, он нема право да користи услуге.
 6. Услови важе од 1.1.2018.

II. Регистрација

 1. Уколико портал омогућава регистрацију, регистрација није обавезна. Нерегистровани корисници имају могућност да користе многе услуге према актуелној понуди.
 2. Регистровани корисници добијају приступ проширеном спектру услуга и информација. Корисник је дужан да приликом регистрације пружи истините податке у складу са чињеницама. Уколико се подаци које је корисник накнадно покажу као неистинити или постоји основана сумња у њихову истинитост, портал има право да поништи или привремено ограничи регистрацију. Портал није одговоран за било какву директну или индиректну штету коју корисник може претрпити услед отказивања или ограничења регистрације.
 3. Неке услуге које се пружају на порталу подлежу регистрацији.

III. Права и обавезе оператера портала Zdravoteka.sk

 1. Компанија пружа услуге на сајту портала у држави у којој се налазе, тј. са свим могућим недостацима и не даје гаранцију за његову погодност за одређену намену. Портал не пружа корисницима гаранцију континуиране функционалности, беспрекорног рада и сигурности сервера. Портал не одговара за било какву штету која може бити проузрокована кориснику у вези са коришћењем услуга на порталу.
 2. Компанија није одговорна за садржај објава и активности корисника. Прилози дискусијама и огласним таблама као и профили корисника изражавају мишљења корисника и портал не преузима одговорност и не идентификује се са изнетим мишљењима, садржајем објава и дискусијама у комуникацији између корисника. Свака објава за дискусију има право да избрише портал без претходног обавештења.
 3. Компанија има право да поништи регистрацију корисника у било ком тренутку, чак и без навођења разлога, и да привремено или трајно обустави пружање услуга, у потпуности или само делимично. Портал има право да изврши техничко гашење портала у било ком тренутку, чак и без претходног обавештења.
 4. Предузеће се обавезује да ће пружати сарадњу на легитимне позиве државних органа и других овлашћених физичких и правних лица. У случају новчане или друге материјалне или нематеријалне штете настале као резултат активности корисника на порталу, корисник се обавезује да ће тиме насталу штету надокнадити у целости.
 5. Сврха портала и садржаја није да замени стручни испит. Садржај је само у информативне и необавезујуће сврхе, а не у саветодавне сврхе. У случају здравствених проблема препоручујемо да потражите стручну помоћ, посетите или контактирате лекара или фармацеута.

IV. Права и обавезе корисника

 1. Корисник је дужан да се придржава ових Правила и истовремено посебних правила, уколико се она примењују на било који од сервиса на Zdravoteka.sk као и одредби општеобавезујућих законских прописа.
 2. Корисницима услуга на порталу забрањено je:
  • коришћење вулгарности, фраза или других вербалних или знаковних израза, чије је директно или индиректно значење у супротности са општеприхваћеним друштвеним моралом и етиком;
  • давање лажних, непроверених, обмањујућих, увредљивих или обмањујућих информација о другој особи;
  • да промовишу насиље и подстичу, отворено или прикривено, мржњу на основу пола, расе, боје коже, језика, вероисповести, вероисповести, политичког или другог мишљења, националног или друштвеног порекла, националности или етничке припадности;
  • да промовишу рат или описују окрутно или на други начин нехумано понашање на начин који их неоправдано умањује, оправдава или подржава;
  • да на отворен или прикривен начин промовишу алкохол, алкохолизам, пушење, употребу опојних дрога, отрова и прекурсора или ублажавају последице употребе ових супстанци;
  • угрожавање физичког, психичког или моралног развоја малолетника, односно нарушавање њиховог психичког здравља и емоционалног стања;
  • да промовишу дечју порнографију;
  • да отворено или прикривено промовишу политичку странку или њене представнике;
  • да отворено или прикривено дају рекламирање било ком физичком или правном лицу, било ког производа или услуге.
 3. Корисник преузима одговорност за своје доприносе и активности на порталу и сагласан је да неће користити услуге у сврхе које су у супротности са општеобавезујућим законским прописима Републике Словачке и крше ове Услове и одредбе одређене услуге.

V. Правила блогова, дискусија и комуникације на порталу

 1. Портал није одговоран за садржај и активности блогова и дискусије између корисника.
 2. Прилози и изјаве појединих дискутаната представљају ставове читалаца и посетиоци портала не преузимају одговорност за изнета мишљења нити се идентификују са њима.
 3. Забрањено је додавање постова у блогове, дискусије и комуникације између корисника који:
  • садрже вулгарности, претње и личне нападе на друге дискутанте и трећа лица;
  • подстичу сузбијање основних права и слобода, насиља, расизма, дискриминације, клевете група становништва, расне, етничке и етничке нетрпељивости;
  • промовишу комерцијалне производе или имају очигледно рекламни садржај;
  • садрже податке о другим људима, посебно њихову адресу или број телефона, осим ако та особа није дала свој пристанак;
  • шире клеветнички, опсцени, опсцени или други незаконити материјали и забрањено је постављање линка на било коју веб страницу са таквим садржајем;
  • више пута садрже исту објаву, садрже бесмислене или неразумљиве текстове;
  • позивају на кршење закона, нечувене су и крше принципе морала.
 4. Портал задржава право да интервенише у појединачним објавама, брише постове или ограничава могућност појединачних корисника да учествују у дискусији, уколико објаве крше ова правила или се на основу претходних постова одређеног аутора сумња да би могли да крше ова правила. . Корисник не може ометати или ометати дискусију других корисника или узнемиравати друге кориснике.
 5. Уколико корисник сматра да било која од објава из објављене објаве крши ова Правила, молимо вас да нас о томе обавестите путем е-поште наведен у контакт информацијама.

VI. Правила за коришћење и додавање садржаја

 1. Садржај на Здравотека.ск је заштићен законом о ауторским правима. Умножавање, дистрибуција или даље стављање на располагање овог садржаја или било ког његовог дела на било који начин је забрањено без претходне сагласности компаније. Ауторско право је резервисано и користи компанија. Забрањена је свака употреба делова или целине, а посебно репродукција и дистрибуција текстова, фотографија или графикона на било који механички или електронски начин, чак и на језику који није словачки, без писмене дозволе компаније. Компанија, као овлашћени заступник аутора чланака објављених на порталу, задржава право да да сагласност на умножавање и јавно преношење чланака означених слоганом „обавештајна лиценца резервисана“, као и на јавну дистрибуцију примерака. ових чланова у складу са § 33 ст. 1 писмо а) и д) Закона о ауторским правимa.
 2. Корисник који на порталу објави своје вербалне, аудио, визуелне или аудио-визуелне прилоге, а посебно чланке, видео записе, снимке или фотографије, нема право на било какву накнаду за своје доприносе објављене на порталу.
 3. Ниједан корисник портала не може, без претходне писмене сагласности, копирати слике или текстове порука и укључивати их у своје базе података, тј. да их дистрибуирају, било у комерцијалне или некомерцијалне сврхе. У случају кршења ове тачке, корисник се обавезује да плати оператеру портала уговорну казну у износу од 1.000 € за сваки на овај начин употребљени текст, део или слику. Ова одредба се не односи на дистрибуцију наслова, сличица и напомена и линкова до целог чланка путем РСС фидова.
 4. Корисник изјављује да има право да своје прилоге достави компанији на коришћење на порталу и да је прибавио све потребне дозволе, лиценце и права прописана важећим законом. Корисник изјављује да су права на прилоге достављене или коришћене на порталу, а која уживају заштиту по Закону бр. 618/2003 Цолл. о ауторским и сродним правима („Закон о ауторским правима“), даје Компанији дозволу да га користи на сваки начин познат од дана објављивања на Порталу, у неограниченом обиму, безусловно, бесплатно и без временског ограничења.
 5. Завршетком процеса регистрације, сагласношћу са Условима и релевантним посебним условима и потврдом избора „Регистрација“, „Слажем се“ или њихових еквивалената/замена, сматра се да је уговорни однос између регистрованог корисника и компаније закључен у писање у складу са § 40 ст. 4 Закона бр. 40/1964 Цолл. Грађанског законика са изменама и допунама.
 6. Корисник који додаје прилоге изјављује да има право да објављује прилоге и, ако је применљиво, да је добио сва права на такво руковање прилогом од овлашћених лица. У случају додавања прилога заштићених лиценцним правима трећих лица, корисник потврђује да има право да рукује доприносом и да не крши права трећих лица.
 7. Објављивањем својих објава на порталу, корисник пристаје на јавну дистрибуцију и коришћење објава, укључујући и властиту фотографију корисника.

VII. Завршне одредбе

 1. Компанија задржава право да промени услове и обим услуга које се пружају на порталу у било ком тренутку по сопственом нахођењу. Измена је важећа и ефективна и обавезујућа за корисника даном објављивања на сајту портала. Корисник је дужан да се редовно упознаје са изменама Услова. Ако корисник настави да користи услуге након уношења измена у ове Услове, сматра се да је безрезервно пристао на промену.
 2. Компанија задржава право да промени или у потпуности замени ове одредбе и услове новим текстом одредби и услова (у даљем тексту „промена услова“). Промена услова биће објављена на сајту портала најкасније на дан ступања на снагу.
 3. Корисник и оператер су сагласни да су односи који произилазе из било каквог коришћења портала и његових услуга регулисани важећим текстом Услова и одредбама Привредног законика бр. 513/1991 Цолл. са изменама и допунама.