Šta je moždani udar? Da li znate simptome, rizike ili lečenje?

Šta je moždani udar? Da li znate simptome, rizike ili lečenje?
Foto izvor: Getty images

Moždani udar je akutna bolest nervnog sistema koja je rezultat poremećaja snabdevanja krvi mozga.

Karakteristike

Kod moždanog udara postoje različiti simptomi koji su dobro prepoznatljivi. Cerebrovaskularne bolesti su treći najčešći uzrok smrti i invalidnosti.

Rano otkrivanje i rano lečenje kriterijum su dobre prognoze.

Moždani udar znamo i pod drugim imenima, poput iznenadnog moždanog udara, poraza, šloga, cerebralnog infarkta, apopleksije, cerebralne hemoragije ili krvarenja u mozak.

Slično tome, poznate su skraćenice CMU ili ICMU, tj. cerebralni moždani udar i iznenadni cerebralni moždani udar. Oni istovremeno izražavaju istu grupu vaskularnih bolesti mozga, profesionalno i cerebrovaskularne bolesti.

Moždani udar je treći najčešći uzrok smrti i invalidnosti u razvijenim zemljama nakon srca i raka. Smrtnost od moždanog udara kreće se u rasponu od oko 100-200 / 100.000 stanovnika Srbije.

Ova bolest je ekonomski i socijalni problem i danas, kada je profesionalna nega dostupna na vreme i na dobrom nivou.

Moždani udar se definiše kao:

Iznenadna bolest uzrokovana brzo razvijajućim fokalnim gubitkom funkcije mozga. Simptomi traju duže od 24 sata ili su rezultat smrti. Tada je uzrok smrti vaskularni uzrok.

Mozak je organ koji zahteva kiseonik i šećer

Stalan dotok kiseonika i šećera važan je za pravilno funkcionisanje mozga.

Glukoza, odnosno šećer, jedini je izvor energije za nervne ćelije i mozak je troši približno 115 g dnevno. Potrošnja je približno 5,5 mg na 100 grama moždanog tkiva, što je 75 mg u minuti za ceo mozak.

Potrošnja kiseonika je približno 3,5 ml na 100 grama moždanog tkiva ili 50 ml u minuti za ceo mozak. Ova vrednost predstavlja oko 15 - 20 procenata potreba za kiseonikom za ceo organizam. Zbog toga je potreban stalan i dovoljan protok krvi kroz mozak.

To predstavlja 50-60 ml krvi na 100 grama moždanog tkiva u minuti.

Eksperimentalno je utvrđeno da se cerebralna ishemija, tj. potpuna potrošnja kiseonika u mozgu, javlja nakon približno 2-8 sekundi. Posle 12 sekundi javlja se poremećaj svesti, kolaps, nesvestica. Električna aktivnost nije prisutna na EEG nakon 30-40 sekundi.

Nepovratno oštećenje mozga se javlja nakon 3-4 minuta. Posle 9 minuta preživljavanje nije moguće zbog potpune cerebralne ishemije.

Jedini izuzetak je stanje pothlađenja, odnosno hipotermije, kada se značajno smanjuje energija i intenzitet kiseonika u mozgu.

Stoga se u slučaju fokalne, ali i u slučaju potpune beskrvnosti ili delimične beskrvnosti, disfunkcija centralnog nervnog sistema javlja iznenada. Moždane ćelije se tokom života više ne dele, što u slučaju dugotrajne beskrvnosti znači nepovratnu štetu, a samim tim i trajne neurološke poteškoće.

Poznato nam je nekoliko vrsta moždanog udara

Iznenadni moždani udar se deli prema mehanizmu nastanka.

Podeljen je na dva osnovna tipa. I tako ishemično i krvarenje. Simptomi obe vrste su slični. Način na koji se CMP manifestuje zavisi od lokacije, obima i trajanja poremećaja cerebralnog krvotoka.

Ishemijski moždani udar je uzrok beskrvnosti usled tromboze, a samim tim i ateroskleroze cerebralnih arterija, ili embolije oslobođenog tromba, ili embolije (krvnog ugruška) iz drugog dela tela i njegovog začepljenja krvlju u cerebralne arterije . Oko 80-83% slučajeva je ishemijski događaj.

Hemoragični, dakle moždani udar krvarenja je uglavnom uzrokovan visokim krvnim pritiskom ili puknućem oštećenog suda, na primer na mestu aneurizme. Intracerebralna krvarenja se javljaju u oko 15% slučajeva.

Subarahnoidno krvarenje, koje je još jedan oblik krvarenja, čini približno 5% svih moždanih udara.

Tabela prikazuje glavnu podelu CMU i neke uzroke

Ishemijski ICMU
mošdani udar
Intracerebralno krvarenje
ICH
Subarahnoidno krvarenje
SAH
ateroskleroza velikih ekstra i intrakranijalnih arterija hipertenzivni vezikularna aneurizma
ateroskleroza malih cerebralnih arterija cerebralna amiloidna angiopatija  vaskularna disekcija
kardiogena embolija vaskularne malformacije, kao što su arteriovenska malformacija (AVM)
ruptura aneurizme vrećice
arteriovenska malformacija (AVM)   
hiperkoagulopatija primarni tumor ili metastaze neoplazma (melanom) 
vaskulitis simpatomimetika, kokain neobjašnjivo kao identifikovani izvor krvarenja   
nasledne bolesti arterija disekcija intrakranijalne arterije
disekcija arterija neobjašnjivo

Uzroci

Uzrok moždanog udara je poremećaj krvotoka i snabdevanje mozga potrebnim kiseonikom i hranljivim sastojcima.

Incident mogu izazvati dva mehanizma. Najčešće je začepljenje krvnog suda, cerebralne arterije, a druga varijanta je krvarenje. Rezultat su neurološki problemi.

Ishemijski moždani udar

Ishemijska CMU je rezultat delimične ili potpune okluzije suda kada moždano tkivo nije dovoljno ili potpuno prokrvljeno. Poremećaj cerebralne cirkulacije dovodi do neuroloških poteškoća ili neurološkog deficita.

Intenzitet i vrsta simptoma direktno zavise od lokacije, obima i ukupnog trajanja poremećaja cirkulacije krvi.

Moždani udar takođe može imati oblik prolaznog ishemijskog napada, koji se naziva i TIA, ili prolaznog ishemijskog napada. Imenovanje prolaznog je zato što neurološki problemi potpuno nestaju u roku od 24 sata od početka simptomatologije.

Približno 1,9 miliona neurona je oštećeno u neoceljenom delu svakog minuta.

Druga vrsta je reverzibilni ishemijski deficit, čiji simptomi popuštaju u roku od 7 dana. U stručnim krugovima se naziva i RIND.

Ozbiljan oblik je trajni neurološki deficit, odnosno cerebralni infarkt - CI. Takođe možemo sresti znak LIM.

U roku od godinu dana, oko 1/3 ljudi pogođenih ishemijskim moždanim udarom umire.

LIM je skraćenica za fokalnu cerebralnu ishemiju. Koji je znak lokalnog nedostatka krvi i hranljivih sastojaka. Ovaj nedostatak je rezultat privremenog ili trajnog oštećenja neurona.

Cerebralni infarkt je najčešće uzrokovan aterotrombozom velikih sudova (40-60%), zatim kardioembolijskim uzrocima (20-30%), lakunarnim moždanim udarom (15-20%) i drugim ili neotkrivenim uzrocima.

Drugi način je podela ishemijskog moždanog udara prema pokretačkom faktoru na:

 1. velike arterijske bolesti, na primer za aterosklerozu velikih cerebralnih arterija, gde je aterosklerozom oštećen zid krvnih sudova, koji sprečava cirkulaciju krvi
 2. kardioembolizacija, kod bolesti srca i embolizacije cerebralnih arterija (atrijalna fibrilacija, srčani udar, zamena ventila, endokarditis)
 3. bolest male arterije, kao rezultat bolesti male arterije, lakunarni infarkti u maloj meri do veličine 1 - 1,5 cm, a na primer i kod nelečene hipertenzivne bolesti
 4. drugi uzroci kao što su vaskulitis, vaskulopatija, angiopatija, genetska bolestCMP ili takođe moždani udar = poraz = apopleksija = moždani udar.

CMU ili takođe moždani udar = poraz = apopleksija = šlog.

Hemoragični moždani udar

Ovaj oblik moždanog udara je rezultat krvarenja.

Cerebralna hemoragija dovodi do oštećenja mozga na dva načina. Prva je ugnjetavanje okolnog tkiva curenjem krvi iz oštećenog suda. Druga je poremećaj cirkulacije krvi u datom području mozga, a samim tim i nedovoljna oksigenacija i snabdevanje hranjivim materijama.

Poznajemo dve vrste moždanih udara.

Intracerebralno i subarahnoidno krvarenje. Ova grupa ne uključuje krvarenje u lobanji koje je posledica povrede. Događaji krvarenja povezani su sa većim stopama oštećenja mozga i smrtnosti od ishemijskog CMU.

Otprilike 2/3 obolelih umre u roku od jedne godine nakon moždanog udara.

Prva vrsta je intracerebralna hemoragija (ICH), odnosno krvarenje u moždano tkivo - parenhim. Javlja se u manjoj meri od ishemijskog događaja, u približno 15 procenata slučajeva.

Međutim, to ima najozbiljniji razarajući uticaj. Navodi se da u roku od godinu dana oko polovina pogođenih umre od toga. Polovina preživelih ima ozbiljna neurološka oštećenja i samo 20% ljudi je samozadovoljno.

Druga vrsta krvarenja je subanarhnoidno krvarenje (SAH). Javlja se u približno 5% slučajeva CMP-a. U ovom slučaju, krvarenje se nalazi između arahnoida i pia mater (cerebralne membrane), u cerebrospinalnu tečnost. U velikoj meri je uzrokovana puknućem vaskularne aneurizme, do 85%.

Takođe pročitajte: Članak sa opštim informacijama o aneurizmi na Zdravoteci.

Karakteriše ga visok mortalitet tokom njegovog početka (5-10% slučajeva). Subarahnoidno krvarenje se javlja bez očiglednog razloga ili nakon vežbanja. A to može biti fizički napor, ali i uznemirenost. Može se javiti i nakon kašlja, kijanja ili stolice.

Tabela prikazuje najčešće uzroke moždanog udara

Vrsta Uzrok
Ishemijski događaji ateroskleroza
embolizacija, na primer kod bolesti srca
mikroangiopatija
disekcija karotidne arterije
tromboza
trombofilno stanje
vaskulitis
infekcija
ugnjetavanje tokom intrakranijalne ekspanzije (tumor)
vazospazam (takođe se javlja kod subarahnoidnog krvarenja)
genetska bolest
Intracerebralno krvarenje bolesti malih cerebralnih sudova -small vessel disease
hipokoagulaciju, na primer u antikoagulantnoj terapiji
angiopatija
kavernozni hemangiom
arteriovenska malformacija AVM
krvarenje u ekspanzivnu leziju
komplikacija ishemijskog događaja
intrakranijalna venska tromboza
Subanarhnoidno krvarenje krvarenje iz aneurizme
AVM
kavernozni hemangiom

Faktori rizika koji utiču na razvoj CMU

Postoje faktori rizika koji direktno ili indirektno utiču na razvoj cerebrovaskularnih bolesti. Na njih ili možemo da utičemo ili ne možemo

Malu grupu nekontrolisanih faktora rizika čine:

 • starosti, sa rizikom koji se povećava sa godinama (preko 65 godina)
 • pola, muškarci su skloniji CMU-u
 • rasa i geografske razlike. veća učestalost je kod Japanaca, Šveđana ili Finaca
 • naslednost

Uticajni faktori rizika:

 • arterijska hipertenzija
 • ateroskleroza i poremećaj metabolizma lipida
 • gojaznost
 • kardiovaskularne bolesti, poremećaji srčanog ritma (atrijalna fibrilacija), defekti ventila (zamena ventila),
 • endokarditis
 • Dijabetes melitus, tj. Dijabetes, hiperglikemija (visok šećer u krvi)
 • koagulopatija, problem sa zgrušavanjem krvi, antikoagulantna terapija
 • pušenje
 • alkoholizam
 • sindrom apneje u snu
 • autoimune bolesti

Simptomi

Simptomi moždanog udara rezultat su poremećaja cirkulacije krvi, a time i poremećaja nervnih funkcija. Neurološki problemi se javljaju u oba slučaja, bilo da se radi o ishemičnoj formi ili obliku krvarenja. Oni su slični i mogu imati drugačiji tok.

Simptomi krvarenja obično počinju vrlo brzo i često od potpunog zdravlja.

Kod krvarenja postoji veći stepen oštećenja svesti, nesvesti ili manifestacija epilepsije. Ali i jake glavobolje koje se javljaju za nekoliko sekundi. Upozoravajuće su prve glavobolje u životu ili iznenadna pojava drugih neuroloških problema po prvi put.

Međutim, u nekim slučajevima poteškoće su manje intenzivne. Zbog toga nije moguće nedvosmisleno utvrditi da li je događaj ishemijski ili hemoragični. Tačna dijagnoza utvrđuje se na osnovu stručnog pregleda neurologa i nakon CT pregleda.

Bilo koji neurološki problemi mogu se javiti sa CMP. A kako će se manifestovati, zavisi od mesta, obima i, na kraju, ali ne najmanje važno, trajanja. Neurolog određuje mesto u skladu sa simptomima u slivu pojedinačne arterije (posude).

Naravno, simptomi takođe zavise od toga u kom delu posude se pojavio problem.

Primer distribucije CMU u zahvaćenosti pojedinačne arterije:

 • a. ophtalmica - izaziva slepilo
 • a. cerebri media - često embolički uzrok, što rezultira pokretljivošću ili oštećenjem govora
 • a. cerebri anterior - poremećaj govora, poremećaj pokretljivosti
 • a. cerebri posterior - poremećaj prostorne percepcije, poremećaji vida
 • a. bazilaris - najveći rizik za život, oštećenje svesti, koma
 • a. carotis interna - poremećaji vida
 • a. carotis communis

Verovatno najpoznatiji simptomi su poremećaj pokreta ili govora. Anatomija nervnog sistema je uređena tako da se hemisfere ukrštaju. Ispada da je problem u levoj polovini mozga (na levoj hemisferi) poteškoća sa zamahom desnog uda.

Osoba može biti paralizovana udom. Ona to ne oseća, ne može da se kreće s tim. Znamo ovaj osećaj, na primer, čak i kada ruka dugo leži u snu.

Paraliza može biti delimična kao slabljenje. Može se pomeriti gornjim udom, ali čašu ne drži u ruci ili je uopšte ne hvata. Snaga drugog udova održava se na normalnom nivou.

Ne može da pomeri jedan donji ud, ne zadržava se na nogama i pada. Ili povlači jednu nogu za sobom dok hoda. Možda ne oseća jednu stranu lica, usne (kao kod zubara nakon ubrizgavanja anestetika, tj. Lokalnog anestetika).

Takođe mogu da parališu mišićne mišiće, odnosno mišiće lica. Što rezultira smanjenjem oralnog ugla.

Slično je i sa govorom. Različiti simptomi se javljaju u zavisnosti od mesta povrede. Primer je dizartrija, kada osoba ima oštećenu artikulaciju i pogrešno izgovara neka slova, poput „r“. I do sada nije imao problema sa tim. Drugi oblik poremećaja govora je afazija.

U afaziji, osoba sa invaliditetom može da razume šta mu govorite, ali ne može da vam odgovori, samo srećno, ne može da govori reči. Oštećena je proizvodnja govora. Takođe se naziva ekspresivna afazija. Druga vrsta je senzorna afazija, koja je poremećaj razumevanja govora.

Čovek uopšte ne razume, ali sposobnost stvaranja reči je sačuvana.

Takođe znamo amnestičnu (anomsku) afaziju, koju karakteriše nemogućnost podsećanja na određeni koncept. Međutim, može to drugačije da opiše. Postoji i globalna (totalna) afazija u kojoj osoba nije u stanju da komunicira, to je potpuni gubitak veština komunikacije.

Simptomi koji se mogu javiti kod moždanog udara su:

 • glavobolja
 • vrtoglavica
 • problem održavanja ravnoteže, koordinacije pokreta
 • mučnina do povraćanja
 • povećana osetljivost na svetlost i buku
 • oštećenje vida (slepilo, slepilo u boji, gubitak vidnog polja, dvostruki vid)
 • poremećaj govora (dizartrija, afazija, itd.)
 • poremećaj gutanja
 • zviždanje u ušima ili drugi zvukovi (zujanje u ušima)
 • poremećaji osetljivosti, trzanje dela tela
 • poremećaj kretanja, pokretljivost
  • pareza, delimična paraliza, slabljenje udova
  • plegija je potpuna paraliza
  • jedan ud (monopareza)
  • polovina tela (hemi - pareza / plegija)
 • poremećaj svesti
  • kratkotrajni gubitak svesti, odnosno kolaps
  • kvalitativni poremećaj svesti (dezorijentacija, demencija, konfuzija, agresija, psihomotorni nemir)
  • kvantitativni poremećaj svesti (pospanost - somnolencija, sopor do kome)
 • grčevi u telu, kao kod epileptičnog napada

Čak i osoba bez medicinskog obrazovanja može proceniti svest ili disanje. Naravno, prirodno prisustvo stresa u ozbiljnim situacijama. U kontekstu moždanog udara, važno je rano prepoznati probleme, jer to ima direktan uticaj na ljudsko zdravlje ili život, kao i na ranu dijagnozu i lečenje.

Važno je prepoznati:

 • nagli gubitak sposobnosti kretanja udovima ili primetna slabost, posebno ako se ne može pomeriti jednom stranom tela
 • poremećaj hoda, povlačenje jednog udova u nizu
 • senzorni poremećaj, utrnulost ili trnci polovine tela, lica
 • nagli početak dezorijentacije, zbunjenosti, agresije
 • poremećaj govora
 • oštećenje vida, dvostruki vid
 • iznenadna vrtoglavica, gubitak ravnoteže i koordinacije pokreta, pad
 • intenzivna glavobolja, naročito ako se pojavila prvi put u životu, bez poznatog uzroka ili nakon fizičkog napora
 • kolaps i oslabljena svest

U ovom slučaju potrebno je pružiti prvu pomoć i pozvati hitnu liniju službe hitne medicinske pomoći, odnosno broj 194. Prilikom pozivanja operater hitne medicinske pomoći procenjuje potrebu i hitnost slanja hitne medicinske pomoći.

Pitanja operatora hitne službe koja su važna i na koja treba odgovoriti:

 • adresa, tačno mesto događaja, indikativni opis?
 • ime, posebno važno za adresu u stambenoj zgradi
 • starost
 • stanje svesti, reagovanje, razgovor, samo gledanje, gledanje u jedno mesto?
 • diše ili ne diše, diše brzo, hvatajući, režeći, zviždeći?
 • reaguje adekvatno, da li je orijentisan, dezorijentisan?
 • govor je oštećen, ne razume, ne govori, glupo?pomera udove, da li izvodi jednostavnu radnju?
 • čime se on sada bavi, u kakvom je položaju?
 • gde je bol gde je bol?
 • da li ga boli glava, da li je glavobolja dugotrajna ili prvi put?
 • koliko traju poteškoće?
 • da li se leči od dijabetesa, da li injektira insulin?
 • da li je imao grčeve u telu?
 • ne posle povrede?
 • imali CMU u prošlosti?
 • druge dugotrajne bolesti

Diagnostika

Simptomi moždanog udara su dobro prepoznatljivi. Kao što je pomenuto u gornjem odeljku, važno je napomenuti svest, kontakt sa osobom, govor, pokretljivost, osetljivost i snagu mišića. Povezane glavobolje, vrtoglavica i povraćanje mogu dovesti do sumnje na moždani udar.

Kakav moždani udar nije važan na terenu. Glavna stvar je blagovremeno i brzo uočiti poteškoće u transportu pogođene osobe na stručni pregled. Koliko dugo traju poteškoće, utiče na ishod lečenja.

U slučaju ishemijskog događaja, terapijski period i najbolji rezultat su u roku od 3 sata od pojave prvih poteškoća.

Važna je anamneza i klinička slika, vrednosti fizioloških funkcija kao što su krvni pritisak, puls. Kod dijabetičara važno je izmeriti glukozu u krvi kako se CMU ne bi pomešao sa hipoglikemijom. A zatim prevoz do odredišne medicinske ustanove. Tamo gde se vrši CT i neurološki pregled.

Ostale dijagnostičke metode uključuju MRI, odnosno snimanje magnetnom rezonancom i ultrazvuk. CMU može imati srčano poreklo, pa se stoga vrši EKG, ECHO. Naročito kod otkrivenog poremećaja srčanog ritma. Takođe se rade laboratorijski testovi krvi. U slučaju neuroloških poremećaja, važno je razlikovati druge dijagnoze. Kao što su hipoglikemija, dehidracija (posebno kod male dece i starijih osoba).

Tok bolesti

U većini slučajeva početak bolesti je akutan, odnosno brz. U slučaju hemoragične CMU, ovo može biti ozbiljan problem. Osoba se žali na jake glavobolje, vrtoglavicu, mučninu i čak povraćanje.

A ovi problemi se mogu javiti u kompletnom zdravlju i bez poznatog razloga.

To može biti odmah nakon fizičkog napora, uznemirenosti, nakon toalete - stolice ili nakon polnog odnosa. Međutim, ponekad u miru.

U slučaju krvarenja, čest je kratkotrajni gubitak svesti, kolaps. Ali i poremećaj svesti, pospanost, nemogućnost da se osoba probudi da se obrati, osim bola ili kome.

Simptomi CMP uključuju iznenadnu dezorijentaciju, konfuziju, agresiju i psihomotorni nemir. Naravno, u zavisnosti od obima, kurs može biti blaži i poteškoće se razvijaju malo duže.

U ishemiji, tj. beskrvnosti, javljaju se i iznenadni simptomi kao što su slabost mišića, paraliza ili oštećenje govora.

Pacijenti mogu opisati utrnulost boka tela ili samo polovine lica, usana. Kada su mišići lica paralizovani, jedan ugao usta pada. Ili dolazi do iznenadnih poremećaja vida, dvostrukog vida ili gubitka vidnog polja.

Primetan je pad na jednu stranu i nemogućnost hoda kod ljudi koji nisu imali problema sa kretanjem.

SAVET: Važno pitanje i znakovi upozorenja za glavobolju opisani su u članku u časopisu Glavobolja u trudnoći.

Raznolikost simptoma i tok bolesti ne može se sažeti u jedan standardizovan primer. Stoga se ne mogu zanemariti bilo kakve neurološke poteškoće.

Ako se pojave, preporučuje se hitan pregled. Naročito sa brzim početkom poteškoća koje se nisu dogodile kod date osobe u životu.

Kako se leči: Moždani udar

Kako se leči moždani udar/krvarenje? U bolnici i odmah bez odlaganja

Prikaži više

Šta je moždani udar?

fpodeli na Fejsbuku

Zanimljivi izvori informacija