Aké zdravotné komplikácie spôsobuje cukrovka? I zanedbaná a neliečená

Aké zdravotné komplikácie spôsobuje cukrovka? I zanedbaná a neliečená
Foto izvor: Getty images

Diabetes mellitus alebo ľudovo cukrovka je ochorenie samo o sebe dosť závažné. Vyžaduje si celoživotné dodržiavanie životosprávy a liečby. Aj napriek tomu však so sebou prináša rôzne komplikácie. Ktoré to sú? To si rozoberieme v nasledujúcom článku.

Cukrovka je ochorenie, ktoré je charakterizované poruchou metabolizmu cukru. Rizikom sú hlavne chronické, teda dlhodobé komplikácie, ktoré diabetes mellitus spôsobuje. 

A tým najhorším prípadom je zanedbaná a neliečená cukrovka. 

Často sa pýtate: 
Čo je to cukrovka? 
Ako vzniká a aké má príčiny? 
Aké má komplikácie? 

Rozpoznávame dva typy tejto choroby.

Diabetes mellitus

Cukrovka 1. typu je vlastne nedostatok inzulínu z dôvodu autoimunitnej reakcie organizmu voči bunkám, v ktorých inzulín vzniká.

Imunitný systém ich ničí a tým sa nemôže vytvárať dostatok inzulínu potrebný na štiepenie cukru. Jeho hladina tým stúpa. Začína sa vyskytovať okolo 15. roku života jedinca. Postihnutí však môžu byť aj novorodenci aj starší ľudia.

Príčina je nejasná, ako napríklad pri primárnej hypertenzii, teda vysokom krvnom tlaku. Predpokladá sa genetický podklad. Postihnutý týmto typom cukrovky je odkázaný na celoživotné užívanie inzulínu.

Cukrovka 2. typu je takzvaná získaná.

Je charakterizovaná nedostatočným účinkom inzulínu spojeným s jeho nadbytočnou produkciou. Prejavuje sa takzvaným relatívnym nedostatkom inzulínu. Vzniká na základe rezistencie buniek na inzulín, teda tých v ktorých inzulín vzniká. Tie prestávajú reagovať na zvýšenú hladinu cukru v krvi a neprodukujú inzulín.

Toto ochorenie má vysokú genetickú predispozíciu. Vzniká však aj na podklade zvýšeného príjmu potravy a nedostatku pohybu. Teda faktormi sú obezita a celkový nezdravý spôsob života. Môže však vzniknúť aj ako komplikácia iných ochorení.

Najčastejšie sa preto prejaví až v dospelosti. Pacienti liečbu začínajú diétou, ak treba prechádza sa na perorálnu liečbu antidiabetikami.

Ako sa stravovať pri cukrovke si môžete prečítať v našom článku.

Komplikácie cukrovky

Cukor je potrebný pre správne fungovanie kostrových svalov a mozgu. Dodáva im energiu pre prácu. Keď sa však nedokáže štiepiť aby mohol byť dostatočne využitý, spôsobuje problém.

Vzniká jeho nadbytok.

Na tomto podklade vzniká ochorenie zvané diabetes mellitus. S ním bývajú spojené ďalšie komplikácie, ktoré zvýšená hladina cukru spôsobuje. Ide hlavne o jej dlhodobé pôsobenie na organizmus človeka.

Avšak pri nesprávnom dodržiavaní alebo podcenení určitých zásad liečby, môže prísť aj k akútnemu zníženiu hladiny cukru. To je nebezpečné oveľa viac.

Pacienti s ochorením cukrovky by preto mali dodržiavať životosprávu a všetky aspekty a zásady liečby. Nič sa nesmie podceňovať.

Komplikácie cukrovky sa v zásade delia na akútne a neskoršie teda chronické.

Zaujímavé informácie nájdete tiež v článkoch: 
Hladina cukru v krvi - aké má hodnoty
Diéta pri cukrovke - vhodné i nevhodné potraviny

Hypoglykémia

Patrí medzi akútnu a z hľadiska ohrozenia života najnebezpečnejšiu komplikáciu cukrovky. Vyskytuje sa často pri pacientoch liečených inzulínom.

Hladina glukózy v krvi sa pohybuje spravidla medzi 3,9 5,6 mmol/l.

Pacienti s diabetes mellitus sú zvyknutý na vyššie hodnoty, pretože ich hladina cukru v krvi je vplyvom ochorenia vyššia.

Obvyklou a častou príčinou býva nedostatočný príjem potravy po podaní inzulínu. Tým pádom inzulín odbúral veľké množstvo cukru a jeho príjem bol znížený nedostatkom potravy.

Tak isto býva spôsobená aj alkoholom.

Cukor najviac využívajú bunky svalov a mozgu. Pri jeho nedostatku tak môže prísť k bezvedomiu. Diabetici sa musia hneď po podaní inzulínu najesť. Ak k tomu nepríde, hypoglykémia môže nastať relatívne rýchlo.

Na začiatku sa prejavuje ako psychická porucha.
Človek môže byť dezorientovaný a môže rozprávať veci, ktoré nedávajú zmysel.
Ďalej sa môže objaviť fyzická slabosť, bolesti hlavy, studený pot alebo pocit hladu.
Ak klesne hladina cukru príliš nízko, môžu sa vyskytnúť kŕčebezvedomie.

Jedná sa o takzvanú hypoglykemickú kómu. Tá sa častejšie vyskytuje pri cukrovke 1. typu.

Pri včasnom rozpoznaní príznakov je vhodné podať postihnutému potraviny s vysokým glykemickým indexom. To sú také, ktoré obsahujú jednoduché cukry a tým sa rýchlo vstrebávajú do organizmu. Vhodný je napríklad kockový cukor, sladké tyčinky, džús a podobne. Ak prišlo k bezvedomiu alebo sa stav nezlepšuje je potrebné volať záchrannú zdravotnú službu.

Nikdy sa pri hypoglykemických stavoch nesmie podávať inzulín.

Viac sa dočítate tiež v magazínovom článku o hypoglykémii.

Hyperglykémia

Je to akútny stav pri ochorení cukrovky. Označuje sa ním zvýšená hladina cukru nad normálnu hodnotu. Jej horná hranica je u nediabetikov približne 5,6 mmol/l. U diabetikov býva táto hodnota vyššia a to asi 6 až 7 mmol/l.

Po jedle sa glykémia zvyšuje a postupne štiepením cukrov sa začne znižovať. U ľudí postihnutých cukrovkou sa však táto hodnota znižuje len veľmi pomaly. Výrazne vyššia hodnota cukru môže diabetika ohroziť porušením acidobázickej rovnováhy.

Viac sa o acidobázickej rovnováhe dočítate v našom článku.

Spôsobuje ju nedostatočná alebo chybná aplikácia inzulínu. Rovnako tak vynechanie jeho dávky. U nediabetika sa tak môže manifestovať vznik cukrovky.

Prejavuje sa suchom v ústach, pocitom smädu a častým močením. Spolu s močom sa z tela postihnutého vyplavujú aj minerálne látky.

Hyperglykémiu je možné znížiť aplikáciou predpísanej dávky inzulínu. Nedoporučuje sa pri nej športovať z dôvodu vzniku ketoacidózy.

Keďže sa cukor neštiepi, tak telo nemôže z neho získať energiu pre svoje bunky. Pri dlhotrvajúcej hyperglykémii ju začne získavať z ďalšieho zdroja a to z tukov. Ich rozkladom vzniká energia a ketolátky. Tie spôsobujú pokles krvného pH. Vzniká tak diabetická ketoacidóza.

Najčastejšie otázky pri hyperglykémii v magazínovom článku.

Diabetická ketoacidóza

Vzniká ako dôsledok dlhotrvajúcej hyperglykémie, uvoľňovaním ketolátok do krvného obehu pri štiepení tukov. Riziko jej vzniku zvyšuje takmer úplný nedostatok inzulínu a zvýšená hladina stresových hormónov.

Môže sa tiež objaviť pri pacientoch, ktorí nedodržiavajú dávkovanie inzulínu alebo u diabetikov, ktorí ochoreli na zápal pľúc alebo infekciu obličiek.

Je to život ohrozujúci stav. Jej neliečenie vedie k zrúteniu metabolizmu a hyperglykemickej kóme.

Často sa prejavuje acetónovým zápachom z úst. Preto sa niekomu môže zdať, že postihnutý je intoxikovaný alkoholom.

Príznaky ketoacidózy sú dosť obsiahle. Patria medzi ne:

 • veľká únava
 • extrémny smäd aj napriek dostatočnému príjmu tekutín
 • časté močenie
 • acetónový zápach z úst
 • dýchanie je najprv rýchle a plytké, postupne sa spomaľuje a prehlbuje
 • strata telesnej hmotnosti
 • kvasinkové infekcie
 • psychická podráždenosť
 • pocit na zvracanie
 • bolesť ramien, hrudníku a krku

Tieto príznaky sa môžu stupňovať až do bezvedomia postihnutého. Okamžite treba volať záchrannú zdravotnú službu.

Chronické komplikácie cukrovky

Chronické komplikácie diabetu sa delia na špecifické a nešpecifické.

V tabuľke uvádzame rozdelenie chronických komplikácii diabetes mellitus

Špecifické komplikácie Nešpecifické komplikácie
 • diabetická mikroangiopatia
 • nefropatia
 • retinopatia
 • syndróm diabetickej nohy
 • neuropatia
 • diabetická makroangiopatia
 • náchylnosť k infekciám
 • šedý zákal

Makroangiopatia je postihnutie veľkých ciev, mikroangiopatia zase tých malých. Z toho potom vyplývajú komplikácie cukrovky daného charakteru.

Diabetická retinopatia

Je to postihnutie ciev vyživujúcich sietnicu oka. Patrí k postihnutiam malých ciev, teda k mikroangiopatii.

Vplyvom zvýšenej hladiny cukru sa tieto cievy poškodzujú. Prichádza k ich upchávaniu a nedokrveniu sietnice oka.

Z toho dôvodu sa začnú vytvárať nové cievy, ktoré obchádzajú tie pôvodné uzavreté. Nové však nie sú také kvalitné. Cez ich zoslabnutú stenu presakuje krv. Z toho dôvodu sietnica zakrváca alebo opuchne. Sú to prejavy jej najzávažnejšej formy, takzvanej proliferatívnej retinopatie.

Rozoznávajú sa tri druhy cievneho postihnutia sietnice: upchatie ciev, rozšírenie ciev alebo ich novotvorba.

Táto komplikácia cukrovky nespôsobuje pacientovi takmer žiadnu bolesť.

Prejavy sú rôzne:

 • zhoršovanie zraku v dôsledku opuchu v mieste najostrejšieho videnia
 • pokles schopnosti rozlišovania farieb
 • postihnutí pozorujú drobné čierne bodky pred očami
 • pokrivenie obrazu
 • vypadávanie časti obrazu

Medzi rizikové faktory vzniku retinopatie u diabetikov patria: vysoký krvný tlak, fajčenie, pitie alkoholu, hormonálna antikoncepcia, poruchy hladiny krvných tukov, zlá kompenzácia cukrovky.

Každý diabetik by si mal dať aspoň jedenkrát do roka vyšetriť očné pozadie.

Liečba retinopatie spočíva hlavne v znížení krvného tlaku a krvných tukov a ich stabilizácii a metabolickej kompenzácii cukrovky. Na vlastnú liečbu sietnice sa využíva laser. Metóda sa nazýva fotokoagulácia. Ničia sa pri tom novovzniknuté menejcenné cievky. Tým sa zabráni ich praskaniu a presakovaniu krvi do sietnice.

Diabetická nefropatia

Je to poškodenie obličiek.

Patrí medzi najnebezpečnejšie chronické komplikácie cukrovky. Vzniká z dôvodu poškodenia malých ciev. Teda patrí do skupiny diabetickej mikroangiopatie.

Zapríčinená býva väčšinou z dôvodu nedostatočnej liečby alebo z jej zanedbávania. Prejavuje sa tak pri 1. type aj pri 2. type diabetu.

Diabetická nefropatia sa prejaví takmer u 40 % diabetikov.

Jej vývoj od diagnostikovania cukrovky po prvé príznaky môže trvať aj 15 rokov. Zo začiatku sa začne prejavovať zvýšeným obsahom bielkovín v moči. Tie sa tam dostávajú z malých ciev obličiek poškodených cukrovkou. Je to takzvaná mikroalbuminúria.

Tá sa dá zistiť jedine vyšetrením moču. Preto je potrebné, aby sa diabetikom preventívne a pravidelne vyšetroval moč. Ak sú v priebehu 2 až 4 týždňov zaznamenané 2 pozitívne výsledky, dá sa hovoriť o mikroalbuminúrii. Samozrejme, musí sa potvrdiť ďalšími vyšetreniami obličiek.

Ďalšími faktormi, ktoré spôsobujú diabetickú nefropatiu sú hypertenzia, fajčenie lebo vysoká hladina tuku v krvi. Pokiaľ sa však ochorenie zachytí ešte vo fáze mikroalbuminúrie, je väčšia šanca na jeho úspešnú liečbu.

Predísť komplikácii cukrovky spojenej s poškodením obličiek sa dá týmito spôsobmi:

 • ustáliť výšku krvného tlaku na správnych hodnotách
 • udržiavať ideálnu hladinu cukru v krvi
 • znížiť hladinu tukov v krvi, ak je zvýšená
 • znížiť príjem bielkovín v strave, ideálne menej ako 10% celkového denného príjmu energie
 • neprijímať žiadny nikotín
 • dodržiavať pravidelné vyšetrenia a kontroly

V našom ďalšom článku sa dočítate ako sa starať o obličky

Diabetická neuropatia

Je to poškodenie nervov u diabetikov.

Vzniká z dôvodu dlhodobo zvýšenej hladiny cukru v krvi. Ten sa rozkladá tak, že vzniknú toxíny, ktoré pôsobia škodlivo na nervové bunky. Vplyvom toho narúšajú bielkovinu nervového vlákna, takzvaný myelín a tým poškodzujú samotnú bunku.

Objavuje sa ako periférna neuropatia, ktorá je sprevádzaná bolesťami končatín. Môže to však byť aj takzvaná autonómna neuropatia. Vtedy je sprevádzaná srdcovo cievnymi poruchami alebo poruchami tráviaceho a vylučovacieho systému. Táto forma sa vyskytuje väčšinou u mladších diabetikov.

Prejavuje sa typickými príznakmi, ako sú napríklad:

 • parestézia končatín (mravčenie)
 • dyzestézia končatín (porucha vnímania hmatom)
 • porucha citlivosti končatín
 • bolesti končatín v pokoji
 • zníženie vnímania bolesti
 • svalová slabosť

Tŕpnutie končatín, či už dolných alebo horných postupuje od končekov prstov. Postupne sa vyvíja smerom ku kolenám alebo lakťom. 

Syndróm diabetickej nohy a bolesť nôh pri cukrovke

Toto ochorenie je spôsobené poškodením ciev a nervov dolných končatín. Vzniká vplyvom permanentne zvýšenej hladiny glukózy v krvi. Jeho základnou príčinou je diabetická polyneuropatia.

Z toho dôvodu vznikajú na nohách vredy alebo gangrény, teda odumieranie nedokrvených častí dolných končatín. To vzniká postupne vplyvom poškodenia malých ciev, ktoré sa nachádzajú hlavne v prstoch.

Vredy vznikajú na miestach najväčšieho tlaku. Najmä na chodidlách.

V tabuľke uvádzame rizikové faktory vzniku vredov dolných končatín pri syndróme diabetickej nohy

Rizikový faktor Následky
Senzorická neuropatia (porucha vnímania pocitov) pacient neregistruje malé poranenia dolných končatín, z ktorých neskôr vznikajú vredy
Motorická neuropatia (porucha hybnosti) porušuje svalovú rovnováhu na nohách, čím sa preťažuje predná strana dolných končatín a v tejto oblasti začnú vznikať vredy
Autonómna neuropatia (porucha funkcie autonómnych nervov) jeho príčinou je znížená potivosť, ktorá spôsobí, že pri chôdzi vznikajú na suchej koži drobné ranky, ktoré ak sa nespozorujú, môžu sa u diabetikov ľahko infikovať  

Diabetici by mali venovať svojim dolným končatinám zvýšenú starostlivosť. Z toho dôvodu by mali dodržiavať určité zásady:

 • 3 krát za týždeň si urobiť 3 minútový kúpeľ nôh pri teplote vody 30 až 35 °C
 • nepoužívať pri tom mydlo ani prípravky s obsahom alkoholu, ktoré vysušujú pokožku
 • nohy po kúpeli dôkladne osušiť, aj medzi prstami
 • každý deň si natrieť nohy mastným krémom
 • na odreniny a kurie oká nepoužívať nepriedušné náplaste
 • nechty je lepšie obrusovať pilníkom, ako strihať
 • nechty obrusovať rovno
 • kontrolovať zápaly alebo plesňové ochorenia na nechtoch a medzi prstami (začervenanie alebo biely povlak)
 • kontrolovať aj chodidlá zo spodnej strany (použiť zrkadlo)
 • aj najmenšie poranenia je dobré si dať ošetriť lekárom
 • každý deň precvičovať dolné končatiny, minimálne vystieraním a uvoľňovaním prstov
 • obúvať si vhodnú obuv, v ktorej nie sú nohy stiahnuté
 • pokiaľ je to možné, absolvovať raz denne aspoň 30 minútovú prechádzku
 • nosiť biele bavlnené ponožky (aj v lete dobre sajú pot a dobre na nich vidieť stopy krvi pri poraneniach)
 • nikdy nechodiť bosí

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • solen.sk - článok o cukrovke a jej liečbe, Juraj Vozár, Poliklinika Jesenius Samaria s.r.o., Šamorín
 • solen.sk - Inzulíny v liečbe diabetes mellitus, Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.SchronerMED, s. r. o., interná a diabetologická ambulancia, Košice
 • wikiskripta.eu - ďalšie podrobnosti o komplikáciách cukrovky
fpodeli na Fejsbuku
Svrha portala i sadržaja nije da zameni stručni ispit. Sadržaj je samo u informativne i neobavezujuće svrhe, a ne u savetodavne svrhe. U slučaju zdravstvenih problema preporučujemo da potražite stručnu pomoć, posetite ili kontaktirate lekara ili farmaceuta.