Poznáte metabolický syndróm a jeho komplikácie?

Poznáte metabolický syndróm a jeho komplikácie?
Foto izvor: Getty images

Metabolický syndróm združuje viaceré zdravotné problémy. Spoločne vedú ku komplikáciám, ktoré ohrozujú zdravie a život človeka.

Metabolický syndróm združuje viaceré zdravotné problémy, a to rizikové faktory pre rozvoj rozličných zdravotných komplikácií. Tie ohrozujú zdravie a život človeka z dlhodobého, ale taktiež akútneho hľadiska.

Metabolický syndróm sa označuje taktiež ako:
Syndróm X,
metabolický syndróm X či
Reavenov syndróm.

Najčastejšie sa pýtate:
Čo je to metabolický syndróm a aké má príčiny?
Aké má riziká a ako nás ohrozuje?
Metabolický syndróm a hypertenzia?
Aké sú jeho príznaky?
Ako sa lieči?

Americký lekár, endokrinológ Reaven zaviedol v roku 1988 pojem syndróm X. Ten spája inzulínovú rezistenciu, cukrovku, obezitu, vysoký krvný tlak a poruchu metabolizmu tukov.

Spoločne tieto chorobné stavy vedú k rozvoju zdravotných komplikácií a k poškodeniu zdravia. V neposlednom rade i k ohrozeniu života.

Definícia metabolického syndrómu sa časom ďalej upravovala. A v dnešnej dobe existuje viacero podobných klasifikácií. Odlišnosti v hodnotení zhoršujú celosvetový zber dát na stanovenie presnej epidemiologickej situácie.

Avšak, i bez presných čísel je známe, že metabolickým syndrómom trpí značná časť dospelej populácie celého sveta. Stúpajúcu tendenciu má na svedomí i nárast ekonomickej sily a hospodársky rast. Veľký podiel sa týka hlavne vyspelých krajín stúpajúca miera výskytu obezity.

Uvádza sa, že:
Celosvetovo na syndróm X trpí približne 15 - 30 %,
u seniorov je to až 40 % populácie,
a to vo veku od 24 do 65 rokov.

Zákernosť metabolického syndrómu tkvie i v tom, že v začiatku jeho rozvoja nemá postihnutý žiadne ťažkosti. Necíti sa chorý a nemá dôvod na zmenu svojho životného štýlu.

A pritom životný štýl je jedným z ovplyvniteľných rizikových faktorov pri rozvoji množstva zdravotných problémov. Tie nie len že spoločne súvisia, ale taktiež znamenajú riziko, ktoré zhoršuje kvalitu života a zdravie.

I v prípade syndrómu X je dôležité skoré odhalenie a včasná liečba + zmena životného štýlu.

Chcete vedieť viac o metabolickom syndróme?
Čítajte s nami.

Metabolický syndróm = problém

Definícia metabolického syndrómu má viacero foriem.

WHO, čiže World health organization = Svetová zdravotnícka organizácia a definícia z roku 1998: Metabolický syndróm zahŕňa inzulínovú rezistenciu, obezitu, dyslipidémiu a hypertenziu = príznaky ochorenia.

Pritom musí byť prítomná aspoň jedna z troch podmienok:

 1. diabetes mellitus 2. typu
 2. porucha glukózovej tolerancie
 3. inzulínová rezistencia

+

Prítomnosť aspoň 2 zo 4 kritérií:

 • abdominálna obezita
 • hypertenzia
 • dyslipidémia
 • mikroalbuminúria

Iným typom je definícia podľa NCEP - National cholesterol education program, ktorá vyžaduje aspoň 3 z 5 kritérií:

 1. obvod pásu u žien nad 88 a u mužov nad 102 cm
 2. krvný tlak nad 130 / 85 mmHg
 3. glykémia nad 6,0 mmol/l
 4. triglyceridy nad 1,7 mmol
 5. HDL cholesterol pod 1,25 mmol/l u žien a pod 1,0 mmol/l u mužov

Treťou často používanou je definícia podľa IDF - International diabetes federation. Pri nej je nutná prítomnosť abdominálnej obezity. Plus, určujúca je prítomnosť 2zo 4 kritérií:

 • triglyceridy nad 1,7 mmol/l
 • hypertenzia
 • glykémia nad 5,6 mmol/l
 • HDL cholesterol u žien pod 1,1 mmol/l u žien a pod 0,9 mmol/l u mužov

Používané definície majú síce určité odlišnosti, avšak i napriek tomu sú si príbuzné a poukazujú na spoločné znaky.

Vo všeobecnosti medzi rizikové faktory rozvoja metabolického syndrómu patria:

 • zvýšenie hodnoty krvného tlaku nad 130 / 80 mmHg
 • zvýšenie hladiny cukru nalačno nad 5,6 mmol/l
 • zvýšenie hladiny tukov v krv
 • ateroskleróza
 • zvýšený sklon zrážania krvi
 • prítomnosť bielkovín v moči
 • fajčenie
 • nadbytok príjmu tukov
 • nedostatok pohybu a fyzickej aktivity
 • nadbytok stresu a psychickej záťaže

Tieto znaky približujeme v nasledovnom popise.

Obezita

Nadváha a obezita sú v dnešnej dobe postupujúcim problémom. Stúpajúca telesná hmotnosť je problémom dospelých, ale i detí.

Jej prítomnosť v detskom veku značí závažné problémy, ktoré budú človeka sprevádzať i v dospelosti.

Abdominálna obezita je takým typom obezity, keď sa tuk ukladá v oblasti brucha a brušných orgánov.

Zistilo sa, že tukové bunky nie sú iba pasívnou zložkou ľudského tela. Ale ovplyvňujú rozličné procesy, ako je napríklad energetické hospodárenie a hormonálne riadenie. Plus, vplývajú na vznik inzulínovej rezistencie a glukózovej intolerancie, čiže rozvoj cukrovky 2 typu.

Následne sa obezita podpisuje i na cievach a srdci. Zhoršujúca sa ateroskleróza, vysoký krvný tlak a rozvoj hypertrofie ľavej komory či ischemickej choroby srdca.

Dobre vieme, že jej základnou vlastnosťou je ukladanie zásob tuku a nerovnováha v energetickej bilancii.

=

Nadbytočný príjem energie a nedostatočný výdaj.

Za priberaním telesnej hmotnosti je hlavne nadmerný príjem tukov a nedostatok pohybu a telesnej aktivity.

Pričom vieme, že z 1 gramu tukov sa môže uvoľniť až 38,9 kJ energie.
Pri bielkovinách sa uvádza, že ide o približne 17,1 kJ na jeden gram.
Problematika cukrov je zložitá, nakoľko sú rozdelené na viacero druhov a každý má iné vlastnosti.

Viac o živinách uvádza článok: Základné živiny v ľudskej strave.

Komplikácie obezity sú všeobecne známe, príkladom je hlavne záťaž pohybového aparátu, rovnako preťaženie srdca a ciev, teda kardiovaskulárneho systému. Avšak negatívne vplýva i na metabolizmus, endokrinný systém i psychiku človeka.

Pri hodnotení nadváhy a obezity sa používa Body mass index BMI.

A ako vypočítať BMI?

Vypočíta sa:

Vydelením hmotnosti človeka : druhou mocninou jeho výšky.

BMI = m/h²

 • m = telesná hmotnosť v kilogramoch
 • h = telesná výška v metroch

BMI kalkulačka na Zdravotéke.

Tabuľka uvádza hodnoty BMI

Klasifikácia Hodnoty
Podvýživa menej ako 18,5
Ťažká podvýživa menej ako 16
Stredná podvýživa 16 - 16,99
Mierna podvýživa 17 - 18,49
Normálna hmotnosť 18,5 - 24,99
Nadváha nad 25
Mierna nadváha 25 - 29,99
Obezita viac ako 30
Obezita 1. stupňa 30 - 34,99
Obezita 2. stupňa 35 - 39,99
Obezita 3. stupňa viac ako 40

V niektorých prípadoch nie je hodnota BMI presne smerodajná.
Môže za to napríklad vyšší podiel svalovej hmoty či váha kostí.

Príkladom je vyšportovaný kulturista, ktorého BMI bude nad 30.
Avšak, určite nie je obézny,
ale jeho telo má vysoký pomer svalov a nízku úroveň tuku.

+

Z toho dôvodu je pri určovaní nadváhy a obezity dôležitý ešte ďalší faktor. A to je:

Obvod pása.

 • mierne riziko pri obvode pása:
  • u mužov nad 94 cm
  • u žien nad 80 cm
 • výrazné riziko pri obvode pása:
  • u mužov nad 102 cm
  • u žien nad 94 cm

Prípadne sa používa i pomer obvodu pása a obvodu bokov = WHR - z anglického Waste to Hip Ratio.

WHR = obvod pása / obvod bokov.

Hodnoty v centimetroch, ako napríklad:
Obvod pásu 70 cm a obvod bokov 85 cm,
delí sa 70: 85,
výsledok je WHR = 0,8.

Hodnoty v norme sa uvádzajú ako:
U mužov menej ako 0,95 a u žien menej ako 0,85.

Vypočítajte si svoj WHR index...

Prečítajte si tiež články:
Článok o BMI
Nadváha a obezita
Obezita u detí a mladých, čo proti nej robiť?

Inzulínová rezistencia, hyperglykémia a glukózová intolerancia

Inzulín je hormón, vďaka ktorému je cukor z krvi schopný prejsť do buniek tela. Produkujú ho špecializované bunky pankreasu, teda podžalúdkovej žľazy. Naviac inzulín sa zúčastňuje i pri metabolizme bielkovín a tukov.

Inzulínová rezistencia je stav, keď sa znižuje schopnosť tkaniva a buniek využívať inzulín.

Znížená je citlivosť buniek na inzulín.

Kostrové tkanivo, pečeň a tukové tkanivo nedokážu spracovať cukor a využiť ho na zásobný glykogén.

Stúpa hodnota cukru v krvi, následkom čoho stúpa produkcia inzulínu. V krvi je tak nadbytok cukru, čiže hyperglykémia a inzulínu, teda hyperinzulinémia.

Inzulínová rezistencia môže byť primárna ako geneticky podmienená, avšak, sekundárne vzniká napríklad pre chronický stres, nevhodnú stravu a nízku telesnú aktivitu.

= nesprávny životný štýl.

Je základom cukrovky 2 typu - odborne diabetes mellitus II. typu.

Hyperglykémia je stav, keď je v krvi nadbytok cukru. Pričom sa uvádza hodnota nalačno viac ako 5,6 mmol/l. Viac sa dočítate i v článku Zvýšená hladina cukru v krvi + Aká je správna hladina cukru v krvi, aké sú jej hodnoty - hyperglykémia a hypoglykémia.

Glukózová intolerancia v skratke ide o stav, keď je narušená odpoveď organizmu na glukózovú záťaž. Organizmu nie je schopný normálne spracovať cukor, ktorý dostáva zo stravy.

Ide o takzvaný predstupeň cukrovky = prediabetes.

Hlavným ukazovateľom je zvýšená hodnota cukru nalačno, a to pri výsledku 5,6 až 6,9 mmol/l.

Hypertenzia

Vysoký krvný tlak nad hodnotu 140 / 90 a tiež vyšší normálny krvný tlak pri hodnote nad 130 / 85 mmHg je súčinným faktorom pri metabolickom syndróme.

V začiatku je hypertenzia bezpríznaková. Avšak, vyšší tlak krvi zhoršuje priebeh aterosklerózy, ktorá je mimochodom jeho základom. Plus, samotný je rizikovým faktorom pri rozvoji ostatných srdcovo - cievnych ochoreniach.

Stúpa spolu s telesnou hmotnosťou, prispieva mu nezdravý životný štýl.

Prečítajte si tiež články:

Tuky a porucha ich metabolizmu

Dyslipidémia je stav poruchy metabolizmu tukov.

Zvyšuje sa hladina nezdravých tukov, ako TAG (triacylglycerolov) nad 1,7 mmol/l, LDL, teda tukov s nízkou hustotou a celkového cholesterolu.

Naopak, množstvo zdravých tukov je znížené - HDL = tuky s vysokou hustotou.

Označuje sa tiež ako aterogénna dyslipidémia, nakoľko má výraznú súčinnosť pri vzniku a rozvoji aterosklerózy.

Komplikácie spojené s metabolickým syndrómom

Každá podjednotka metabolického syndrómu vedie k určitým zdravotným komplikáciám. Ako už je uvedené, obezita negatívne vplýva na pohybový aparát, pričom je dôvodom rozličných ortopedických problémov s kĺbmi či chrbticou.

Následne negatívne vplýva i na srdcovo - cievny systém, a iné. Spolu s cukrovkou tvoria pevnú dvojicu, ktorá sa vyskytuje v pomerne vysokom zastúpení.

Znižuje kvalitu života + zvyšuje chorobnosť a riziko predčasného úmrtia.

Komplikácie syndrómu X:

Ako s ním bojovať?

Základom je dodržiavanie správneho životného štýlu a jeho úprava, čiže nefarmakologické ovplyvnenie rizikových faktorov vzniku syndrómu X.

Znižuje riziko rozvoja cukrovky a kardiovaskulárnych ochorení.

Výrazným činiteľom je energetická nerovnováha a nedostatok pohybu. A o tieto základné zložky sa opiera i účinná prevencia a základ liečby.

V prípade výskytu vážnejších zdravotných komplikácií sa pridáva i farmakologická liečba a terapia pridružených ochorení (krvný tlak, cholesterol, cukrovka, srdcové ochorenia, obezita a iné).

Na prvom miesterežimové opatrenia!

Nefarmakologický prístup a prevencia metabolického syndrómu:

normalizácia telesnej hmotnosti = redukcia nadváhy a obezity

 • kontrola obvodu pása
 • zníženie energetického príjmu
 • pravidelná fyzická aktivita, cvičenie, chôdza, beh, bicyklovanie, plávanie a iné
 • obmedzenie stresu, psychického zaťaženia
 • dostatok oddychu, relaxu, spánku
 • diétne odporúčania, vhodná diéta by mala obsahovať:
  • príjem zdravých tukov, ryby, orechy, semená, olivový olej
  • pestrá a racionálna strava, bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerály
  • 5 až 6 porcií jedla počas dňa
  • menšie porcie
  • dostatok zeleniny 500 gramov za deň, ovocia 150 gramov za deň, vlákniny
  • vylúčenie údenín a polotovarov, sladkostí a pochutín
  • ryby, chudé mäso
  • celozrnné výrobky
  • cholesterol do 300 mg na deň
  • znížiť príjem soli
  • doplnky výživy
  • dostatočný pitný režim
  • napríklad stredomorský typ stravovania
 • nefajčiť
 • obmedziť príjem alkoholu
 • kontrola krvného tlaku
 • preventívne prehliadky

Pri metabolickom syndróme neexistuje tabletka či iný čarovný liek, ktorý ho vylieči. Treba k nemu pristupovať zodpovedne. Významná a dôležitá je spolupráca človeka s odborníkom, lekárom.

Prevencia a liečba metabolického syndrómu je celoživotná.

Koľko energie prijímame v strave:
Kalorické tabuľky: Aké sú výživové/nutričné hodnoty jedál, potravín?

Zdroje

 • cardiology.sk - Metabolický syndróm X a ischemická choroba srdca
 • ruvzto.sk - Metabolický syndróm
 • solen.sk - Metabolický syndróm u detí a úskalia jeho diagnostiky
 • nspskalica.sk - o ochorení
 • adc.sk - Nefarmakologická prevencia u diabetes mellitus typu 2 (DM2) (Metabolický syndróm a jeho prepojenie s DM2)
 • klinickafarmakologie.cz - Hodnotenie životného štýlu laickej verejnosti vo vzťahu ku kardiometabolickému riziku pri metabolickom syndróme – pilotný projekt
 • wikiskripta.eu - grafika
 • ncbi.nlm.nih.gov - The metabolic syndrome: is this diagnosis necessary?
 • ncbi.nlm.nih.gov - Metabolic syndrome
fpodeli na Fejsbuku
Svrha portala i sadržaja nije da zameni stručni ispit. Sadržaj je samo u informativne i neobavezujuće svrhe, a ne u savetodavne svrhe. U slučaju zdravstvenih problema preporučujemo da potražite stručnu pomoć, posetite ili kontaktirate lekara ili farmaceuta.