BMI: Ako vypočítať index telesnej hmotnosti? Kalkulačka + vzorec

BMI: Ako vypočítať index telesnej hmotnosti? Kalkulačka + vzorec
Foto izvor: Getty images

Obezita alebo nadváha trápia mnohých. Takmer každý by chcel vedieť, ako na tom so svojou váhou je. Tu pomôže index telesnej hmotnosti. Jeho výpočet nie je vôbec zložitý. Či už ho potrebujete vedieť z dôvodov zdravotných alebo čisto zo zvedavosti, ponúkame vám spôsob ako na to. 

Výpočet BMI (anglická skratka pre Body Mass Index) pomáha napríklad lekárom zistiť stav výživy daného jedinca. Je to iba orientačný faktor, zato však v mnohom nápomocný.

Čo je to BMI?

Voľne preložené znamená index telesnej hmotnosti. Je to jedna z najpoužívanejších metód merania obezity. V podstate nie je úplne presným indikátorom, jeho výhodou je však rýchlosť výpočtu.

BMI nie je vždy úplne presným indikátorom stavu telesnej hmotnosti. V konkrétnych prípadoch nie je vhodný. Prečo? Viac v článku...

História

Z hľadiska histórie nebol jeho význam až taký veľký, ako v posledných rokoch.

Začalo sa to v roku 1836, keď si jedna belgická poisťovacia spoločnosť chcela overovať zdravotný stav svojich klientov. Požiadala tak belgického astronóma, štatistu, matematika a sociológa Adolphe Queteleta, aby navrhol systém, ktorý by to dokázal. Preto sa tomuto indexu niekedy hovorí Queteletov index.

Doktor Quetelet posudzoval mužské obyvateľstvo Belgicka. Na základe meraní a výsledkov určil index telesnej hmotnosti BMI.

Ten sa však neujal a zapadol takmer do zabudnutia. Až na začiatku 70. rokov sa začal znovu vynárať, ako najlepší a najrýchlejší spôsob merania miery obezity. 

Stal sa populárnym aj napriek tomu, že sa vedelo, že nie je až tak presný.

Použitie

BMI by nemalo byť jedinou metódou na stanovenie diagnózy obezity. Je na mieste použiť ho iba ako kontrolný alebo porovnávací údaj.

Jeho výhoda vyplýva z jednoduchosti jeho výpočtu, merania bez pomôcok alebo bez lekárskeho dohľadu. Stačí vedieť len výšku a váhu meraného človeka. Tu však začína aj jeho nevýhoda. Keďže nezohľadňuje aj iné faktory, ktoré sú pri určovaní nadváhy či obezity dôležité, označuje sa ako menej presný.

BMI je použiteľné väčšinou pre štatistické prieskumy. Jeho výpočet by sa preto nemal brať ako absolútny ukazovateľ. Skôr ho treba vnímať ako približné vodítko, ktoré by malo byť použité ako jeden z mnohých prostriedkov.  

Ako vypočítať BMI?

Vypočíta sa vydelením hmotnosti daného človeka druhou mocninou jeho výšky.

BMI = m/h²

  • m = telesná hmotnosť v kilogramoch
  • h = telesná výška v metroch

Pri výpočte vám pomôže:Kalkulačka BMI (indexu telesnej hmotnosti)

V tabuľke sú uvedené hodnoty merania aj s výsledkami BMI

Klasifikácia Hodnoty
Podvýživa  < 18,5
 ťažká podvýživa  < 16
 stredná podvýživa  16 - 16,99
 mierna podvýživa  17 - 18,49
Normálna hmotnosť  18,5 - 24,99
Nadváha  ≥ 25
 mierna nadváha  25 - 29,99
Obezita  ≥ 30
 obezita 1. stupňa  30 - 34,99
 obezita 2. stupňa  35 - 39,99
 obezita 3. stupňa  ≥40

Údaje v tabuľke sú na základe Svetovej zdravotníckej organizácie WHO z roku 2007. Platia pre európsku populáciu.

Spomenuli sme, že BMI je iba štatistickým indikátorom. U niektorých osôb môže byť klinický stav v nesúlade s významom nameranej hodnoty.

Človek s veľkým objemom svalovej hmoty, napríklad kulturista, môže mať BMI 30 a nebude obézny.

Vysoká hodnota indexu je u neho spôsobená veľkým množstvom svalovej hmoty.

Človek vo svetlých nohaviciach a čiernych ponožkách stojí na digitálnej váhe. Meria svoju hmotnosť. Na číselníku je hodnota 84,7 kilogramov. Váha je biela, sklenená položená na svetlej plávajúcej podlahe.
Na výpočet BMI stačí vedieť vlastnú hmotnosť a výšku. Foto: Thinkstock

Naopak starší ľudia s nízkym pomerom svalovej hmoty môžu byť podľa výsledkov BMI v ideálnej váhe. Zo zdravotného hľadiska však budú obézny.

Prečítajte si tiež článok o obezite a nadváhe.

Hranice BMI sa líšia aj pre rôzne populácie. Iné hodnoty platia pre Aziatov, iné pre Európanov a podobne.

Meranie BMI u detí

Pri deťoch sa odráža od presne určeného telesného merania. Do veku dvoch rokov sa k hmotnosti a dľžke tela pridáva ešte obvod hlavy.

BMI sa vypočítava rovnako ako u dospelých, ale hodnotí sa podľa percentilových grafov. Pri tomto hodnotení sa berie do úvahy aj pohlavie, pretože je rozdielny telesný vývoj medzi chlapcami a dievčatami.

Tabuľka hodnotenia BMI a výšky tela podľa percentilov u detí

Percentilová zóna Hodnotenie výšky Hodnotenie BMI
<3 veľmi malé podvyživené
3 - 10 malé nízka hmotnosť
10 - 25 menšie štíhle
25 - 75 stredné proporčné
75 - 90 vyššie robustné
90 - 97 vysoké nadmerná hmotnosť
97 < veľmi vysoké obézne

 Index môže byť skreslený najmä u dospievajúcich chlapcov. Kde môže byť zaznamenané najmä pri rýchlom vývoji, priberanie svalovej hmoty na úkor tukového tkaniva. Preto je pri deťoch s rizikom obezity potrebné prevádzať ešte ďalšie potvrdzujúce vyšetrenia.

Kalkulačka: BMI pre deti Má dieťa nadváhu, ideálnu či nízku hmotnosť?

Iné metódy merania

Existujú aj iné metódy merania, podľa ktorých sa dá určiť miera ohrozenia zdravia. Jedným z jednoduchých meraní je výpočet WHR indexu.

WHR index

Skratka WHR je z anglického výrazu Waste to hip ratio. Znamená pomer pásu k bokom.

Podľa tohto výpočtu sa dá celkom presne určiť riziko kardiovaskulárnych, teda srdcovocievnych ochorení. Tento index je presnejší, ako BMI. Posudzuje sa pri ňom obvod pásu s obvodom bokov. 

WHR = obvodu pásu/obvod bokov

Hodnoty sa udávajú v centimetroch.

Ak je napríklad obvod pásu 70 cm a obvod bokov 85 cm, delí sa 70:85. Výsledok je WHR = 0,8

Výsledok výpočtu WHR nám udáva spôsob distribúcie tuku.

V tabuľke udávame hodnoty WHR

Hodnota WHR ženy Hodnota WHR muži spôsob distribúcie tukov
< 0,75 < 0,85 periférny
0,75 - 0,8 0,85 - 0,9 vyrovnaný
0,8 - 0,85 0,9 - 0,95 centrálny
> 0,85 > 0,95 rizikový

Periférny spôsob distribúcie tukov znamená, že tuk sa ukladá na periférnych teda vonkajších častiach. To znamená na bokoch a na zadku. U ženského pohlavia je tento spôsob normálny a geneticky daný. Samotný spôsob sa chudnutím ovplyvniť nedá. Nespôsobuje zdravotné ťažkosti.

WHR index kalkulačka Výpočet pomeru pása a bokov/Waist to Hip Ratio

Vyrovnaný spôsob predstavuje normálnu postavu. V tomto prípade je riziko vzniku kardiovaskulárnych alebo metabolických chorôb nízke.

Centrálny spôsob distribúcie tukov upozorňuje na to, že tuky sa ukladajú v bruchu. Obávať sa netreba, ale je to znak toho, že postava sa začína meniť so štíhlej na valcovitú. Ideálne by bolo upraviť svoju životosprávu.

Rizikový spôsob distribúcie tukov už znamená vysokú hrozbu kardiovaskulárnych ochorení. Dá sa povedať, že miera rizika závisí od veľkosti brucha. V tomto prípade sa už jedná o obezitu aj v prípade, že podľa BMI indexu by bolo všetko v poriadku.

Keď sú boky širšie ako brucho, ešte je všetko v norme. Platí však, že priemer v páse musí byť normálny, muži pod 90 cm a ženy pod 78 cm.

Meranie by sa malo prevádzať na presne určených miestach. Obyčajne sa však meria tam, kde sú brucho a boky najväčšie.

Ak chcete upraviť svoju životosprávu prečítajte si ako na to.

A Body Shape Index

Je to jedno z najnovších meraní na určenie miery rizika ohrozenia zdravia. Anglická skratka je ABSI a voľne by sa dal preložiť ako Index tvaru tela.

V prvom rade predpovedá veľkosť rizika kardiovaskulárnych čiže srdcovocievnych ochorení. Vo všeobecnosti pri ňom platí, že vaše zdravie je ohrozené pokiaľ ste príliš chudý alebo máte veľké brucho.

ABSI = obvod pása / (BMI²⁄³ x výška½)

Tento index zohľadňuje množstvo vnútrobrušného tuku. Dokáže približne odhadnúť aj zloženie tela v pomere svalov a tuku.

Tabuľka miery rizika srdcovocievnych ochorení podľa ABSI

Vek Muž Žena
30 0,079 0,077
40 0,081 0,078
50 0,083 0,079
60 0,084 0,081
70 0,085 0,083
80 0,088 0,085

Ak je výsledok ABSI vyšší ako v tejto tabuľke, riziko sa zvyšuje. Ak je naopak nižší, riziko sa znižuje.

ABSI index - kalkulačka Vypočítajte riziko obezity podľa tvaru tela

Tabuľka rizika ohrozenia zdravia podľa ABSI

Riziko Hodnota ABSI
veľmi nízke  menej ako -0,868
nízke medzi -0,868 až -0,272 
priemerné medzi -0,272 až + 0,229
vysoké medzi +0,229 až +0,798
veľmi vysoké viac ako +0,798

Koľko energie prijímame v strave: 
Kalorické tabuľky: Aké sú výživové/nutričné hodnoty jedál, potravín?

Odkaz na ostatné užitočné "zdravotné" kalkulačky: Kalkulačky na Zdravotéke

Zdroje

fpodeli na Fejsbuku
Svrha portala i sadržaja nije da zameni stručni ispit. Sadržaj je samo u informativne i neobavezujuće svrhe, a ne u savetodavne svrhe. U slučaju zdravstvenih problema preporučujemo da potražite stručnu pomoć, posetite ili kontaktirate lekara ili farmaceuta.