Reumatske bolesti

Reumatske bolesti uključuju

Ankilozirajući spondilitis: Uzroci i simptomi koji dovode do invaliditeta

Ankilozirajući spondilitis

Bechterevljeva bolest je hronična reumatska inflamatorna bolest zglobova. Uglavnom utiče na kičmu. Pogađa muškarce češće nego žene. Potvrđeno je više slučaja u mlađem uzrastu, do 30 godina.

Artritis: infektivni i neinfektivni artritis, simptomi

Artritis

Artritis je zapaljensko oboljenje zglobova. Može biti infektivni ili neinfektivni. Ima nekoliko oblika i deli se na reumatoidni artritis, septički artritis i urični artritis (giht). Svaki oblik ima različite uzroke. Međutim, njihove zajedničke karakteristike su bol, otok, ograničena funkcija i oštećenje zglobova.

Juvenilni idiopatski artritis: Simptomi reumatizma, artritisa kod dece?

Juvenilni idiopatski artritis

Najčešća dugotrajna reumatska bolest u detinjstvu naziva se: Juvenilni idiopatski artritis. Uzrok nepoznat. Lečenje je neophodno i veoma važno.

Reumatoidni artritis: Prvi simptomi reume nisu čvorovi. Kako se leči?

Reumatoidni artritis

Reuma je hronična inflamatorna bolest koja zahvata kosti, zglobove, tetive, mišiće i ostala meka tkiva. Uzrok nastanka još uvek je nepoznat.

Šta su preklapajući sindromi i mešovita bolest vezivnog tkiva: Uzroci, simptomi

Preklapajući sindromi i mešovita bolest vezivnog tkiva

Preklapajući sindromi i mešovita bolest vezivnog tkiva su reumatske bolesti koje kombinuju najmanje dve bolesti vezivnog tkiva. To su često sistemska skleroza, polimiozitis, dermatomiositis, sistemski eritematozni lupus ili reumatoidni artritis.