Sacharidy: delenie a funkcia v tele + Zdroje a obsah sacharidov v strave

Sacharidy: delenie a funkcia v tele + Zdroje a obsah sacharidov v strave
Foto izvor: Getty images

Sacharidy spoločne s bielkovinami a tukmi vytvárajú základné makro-živiny potrebné pre náš organizmus. Prečo je príjem sacharidov pre ľudské telo nevyhnutný? Aké potraviny sú vhodným zdrojom sacharidov?

Sacharidy, inak nazývané glycidy či karbohydráty, tvoria jednu zo základných živín. Sú významným zdrojom a zásobárňou energie pre fyziologické fungovanie ľudského organizmu.

Delenie sacharidov, význam, funkcia, zdravé a nezdravé sacharidy, zdroje v potrave a iné mnohé zaujímavé informácie sa dočítate pokračovaním v článku.

Čo je to sacharid?

Sacharid je organická zlúčenina patriaca do skupiny polyhydroxyderivátov. Pochádza z latinského názvu saccharum v preklade znamenajúceho cukor. Zastaralým odborným názvom je hydrát či hydrát uhlíku.

Sacharidy možno rozdeliť viacerými spôsobmi.

Základné delenie sacharidov

Základnou stavebnou jednotkou sacharidu je tkzvn. cukerná jednotka.

Podľa počtu cukrených jednotiek je sacharid delený na 3 skupiny:

 1. Monosacharidy (jednoduché cukry)
 2. Oligosacharidy (zložené)
 3. Polysacharidy (zložené/komplexné)

Monosacharidy

Monosacharidy predstavujú najjednoduchšie cukry tvorené jednou cukernou jednotkou. Sú základnou stavebnou jednotkou pre zložitejšie sacharidy. Sú tvorené 3 až 9 atómami uhlíku.

Charakteristickou vlastnosťou je ich dobrá rozpustnosť vo vode a sladká chuť.

K monosacharidom je radená:

 • Glukóza (hroznový cukor)
 • Fruktóza (ovocný cukor)
 • Galaktóza (súčasť mliečneho cukru)
 • Ribóza (zložka nukleových kyselín RNA adDNA)
 • Manóza (význam pre metabolizmus)

Oligosacharidy

Oligosacharidy obsahujú v jednej molekule 2 10 cukerné jednotky viazanými spoločnou glykosidovou väzbou. Podľa počtu jednotiek sú ďalej nazývané ako disacharidy, trisacharidy, tetrasacharidy a podobne.

 • Sacharóza (repkový, trstinový cukor)

Vytvorená spojením glukózy a fruktózy

 • Maltóza (sladový cukor)

Vytvorená glukózou a glukózou

Vytvorená glukózou a galaktózou

Polysacharidy

Komplexné vysoko-molukulárne polysacharidy obsahujú viac ako desať cukerných jednotiek vzájomne spojených glykosidickou väzbou. Sú charakteristické nerozpustnosťou vo vode. Taktiež nemajú sladkú chuť.

Podľa stráviteľnosti sú delené na stráviteľné, čiastočne stráviteľné a nestráviteľné.

 • Škrob
 • Glykogén (živočíšny škrob)
 • Inulín (rozpustná rastlinná vláknina)
 • Vláknina (významná pre tráviacu sústavu)
 • Celulóza (stavebná látka)
 • Pektín

Jednoduché a komplexné sacharidy

Určite ste sa v rámci stravy už stretli pojmom jednoduché a zložité (komplexné) sacharidy. Jedná sa v podstate o podobné delenie spomenuté vyššie, a teda o rozdelenie sacharidov podľa počtu cukerných jednotiek – jednoduchých cukrov.

Jednoduché sacharidy

Jednoduché sacharidy sú menšie a ľahšie spracovateľné molekuly. Do tejto skupiny sú radené monosacharidy a disacharidy. Monosacharid je najmenšia možná sacharidová jednotka, ktorá sa následne už ďalej neštiepi a je tak okamžitým zdrojom energie.

Je rýchlejšie stráviteľný a má nízky sýtiaci efekt.

Komplexné sacharidy

Do skupiny komplexných sacharidov sa radia oligosacharidy a polysacharidy. Obsahujú viac nutrične hodnotných látok v porovnaní s jednoduchými sacharidmi. Jedná sa primárne o vlákninu.

Komplexné sacharidy sú pre telo pomalšie vstrebateľné a zároveň tak majú silný sýtiaci efekt.

Základná biológia sacharidov: Jednoduché cukry (monosacharidy): glukóza, fruktóza, galaktóza spoločne vytvárajú väzby a vznikajú polysacharidy, ako je škrob, glykogén či vláknina
Základná biológia sacharidov: Jednoduché cukry (monosacharidy): glukóza, fruktóza, galaktóza spoločne vytvárajú väzby a vznikajú polysacharidy, ako je škrob, glykogén či vláknina. Zdroj foto: Getty images.

Príjem sacharidov v strave: Nie je sacharid ako sacharid

Okrem delenia podľa množstva cukerných jednotiek (jednoduchých cukrov) sa sacharidy rozdeľujú podľa výživy a nutričných hodnôt na:

 1. Spracované
 2. Nespracované

Spracované sacharidy sú výživovo chudobnejšie, a to najmä o vlákninu. Spracované sacharidy môžeme nájsť v sladených limonádach, cukrovinkách či bielom pečive a podobne.

Spracované sacharidy pomerne rýchlo zdvihnú hladinu cukru v krvi pritom nemajú vysoký sýtiaci efekt. Naopak, hlad sa ich konzumáciou dokonca zvyšuje.

Naopak nespracované sacharidy je možné nájsť v ovocí, zelenine a celozrnných výrobkoch. Práve nespracované sacharidy sú pre telo výživnejšie a zdravie než tie spracované.

Pokiaľ chceme aby naša strava bola plnohodnotná a vyvážená, je potrebné si všímať aký pomer makro-živín (tuky, bielkoviny, sacharidy) daná potravina obsahuje.

Sacharidy prijaté napríklad z ovsených vločiek síce dodajú približne rovnaké množstvo energie (kalórií) ako sladká tyčinka, no vďaka komplexným nespracovaným sacharidom do tela prijmeme aj množstvo prospešných živín, ako napr. vlákninu, vitamíny a minerály.

V priemere by mali sacharidy zahŕňať 45 % - 50 % denného energetické príjmu, a z toho do 10 % jednoduchých cukrov.

Nadmerný príjem jednoduchých cukrov môže spôsobiť zvýšenie hladiny nežiadúceho cholesterolu v krvi a zvýšenie inzulínovej rezistencie. Naopak, jedálniček s vysokým obsahom komplexných sacharidov zlepšuje hladinu cholesterolu a znižuje inzulínovú rezistenciu.

Vláknina je významná živina, ktorá znižuje riziko vzniku cukrovky, podporuje zdravie tráviacej sústavy reguluje vysokú hladinu cholesterolu.

Nie je však nutné sa spracovaných cukrov báť.  Stačí, ak ich v pravidelnej strave obmedzíme a primárnym zdrojom sa stanú práve nespracované sacharidy s obsahom vlákniny a silným sýtiacim efektom.

Čo je to glykemický index?

Glykemický index je údaj, ktorý vypovedá o schopnosti potraviny zvýšiť hladinu glykémie hladinu glukózy v krvi. Jedná sa teda o bezrozmerné číslo, ktoré vyjadruje podľa stupnice od 0 do 100 to, ako rýchlo sa cukor v danej potravine vstrebáva do organizmu a ako rýchlo ovplyvňuje hladinu glukózy v krvi.

Hlavným faktorom vysokého glykemického indexu je práve obsah jednoduchých cukrov (monosacharidov) v danej potravine. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim číslo indexu je obsah tukov, vlákniny, kyslosť a spôsob spracovania potravy.

Glykemický index je skrátene označovaný ako GI.

 • GI nízky do 55
 • GI stredný > 55 - 70
 • GI vysoký >70

Funkcia a význam sacharidov v organizme

Sacharidy sú základným energetickým palivom organizmu.

Sacharidy prijaté do tela sa v tráviacom trakte rozložia na jednoduchý cukor (glukózu), ktorý sa následne dostáva do krvného obehu.

Krvným obehom sa glukóza dostáva do buniek za pomoci hormónu Inzulínu. Cukor je využitý ako energia vo forme ATP (adenozíntrifosfát), čo je základný zdroj energie nášho organizmu.

Komplexné sacharidy sa trávia dlhší čas, nakoľko  má tráviaci trakt s ich štiepením viac práce. Sú pomalým zdrojom energie s vyšším sýtiacim efektom. Jednoduché sacharidy sú pre telo ľahšie absorbovateľné a sú tak rýchlym zdrojom energie.

Ak má tvoje telo dostatok glukózy (energie), dokáže si ju uložiť vo forme glykogénu v pečeni a svaloch. Ak organizmus nepotrebuje využívať glukózu z krvi a glykogénové zásoby sú už naplnené, nadbytočné cukry sa premieňajú na inú zásobu energie, a to na tuk.

Funkcia význam sacharidov v organizme:

 • Primárny zdroj energie
 • Zásobáreň energie
 • Stavebná štrukturálna funkcia
 • Zásobná funkcia
 • Súčasť hormónov,  enzýmov a nukleových kyselín
 • Súčasť biologických membrán
Funkcia sacharidov: premena prijatého sacharidu na jednoduchý cukor (glukózu) – glukóza v krvnom obehu – absorpcia glukózy bunkami pomocou hormónu Inzulínu – využitie glukózy ako energetického paliva
Funkcia sacharidov: premena prijatého sacharidu na jednoduchý cukor (glukózu) – glukóza v krvnom obehu – absorpcia glukózy bunkami pomocou hormónu Inzulínu – využitie glukózy ako energetického paliva. Zdroj foto: Getty images.

Zdroje sacharidov v strave

Aj keď sa im niektoré diéty snažia v jedálničku vyhýbať, sacharidy sú základným zdrojom energie pre fyziologické fungovanie nášho organizmu. 1 gram sacharidov obsahuje 4kcal.

Jednoduché rýchle cukry dodajú do organizmu takmer okamžite energiu, ale tá však rovnako rýchlo aj vymizne. Do tejto kategórie spadajú aj rafinované cukry nachádzajúce sa najmä v sladkostiach, cukrovinkách či sladených sýtených nápojoch.

Ovocie taktiež obsahuje jednoduché cukry – glukózu a fruktózu. Avšak vďaka prírodnému pôvodu a obsahu vitamínov sú vhodným zdrojom rýchlej energie.

Rýchle (jednoduché) sacharidy v strave.
Rýchle (jednoduché) sacharidy v strave. Zdroj foto: Getty images.

Pri trávení komplexných sacharidov sa energia uvoľňuje do organizmu postupne. Vláknina nachádzajúca sa v zložitých pomalých sacharidoch  tvorí časť nerozpustných škrobov. Je dôležitou súčasťou plnohodnotnej a vyváženej stravy. Znižuje riziko zápchy a hladinu zlého cholesterolu.

Denný príjem vlákniny by mal byť približne 30 g. 

Vhodné zdroje komplexných sacharidov v strave:

 • Ovsené vločky
 • Quinoa
 • Zemiaky, batáty
 • Fazuľa
 • Šošovica, hrach
 • Cícer
 • Ryža
 • Pečivo (ražné/celozrnné)
 • Kuskus, bulgur
 • Pohánka
 • Orechy (kešu, arašídy, pistácie)
Pomalé (komplexné) sacharidy v rozmanitej strave
Pomalé (komplexné) sacharidy v rozmanitej strave. Zdroj foto: Getty images.

Tento článok vznikol vďaka podpore spoločnosti Hemp Point CBD Slovensko.

Zdroje

 • SHARMA, Sangita. Klinická výživa a dietologie: v kostce. Přeložil Hana POSPÍŠILOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2018. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0228-0. 
 • solen.cz - Význam různých druhů sacharidů v dětské výživě. Solen. MUDr. Eva Kudlová, CSc.
 • healthline.com - Carbohydrates: Whole vs. Refined — Here’s the Difference. Healthline. Kris Gunnars, BSc
 • medicalnewstoday.com - What you need to know about carbs. Medical News Today. Jillian Kubala, MS, RD
fpodeli na Fejsbuku
Svrha portala i sadržaja nije da zameni stručni ispit. Sadržaj je samo u informativne i neobavezujuće svrhe, a ne u savetodavne svrhe. U slučaju zdravstvenih problema preporučujemo da potražite stručnu pomoć, posetite ili kontaktirate lekara ili farmaceuta.