Mgr. Kristína Krajčovičová

Mgr. Kristína Krajčovičová

Zdravstveni radnik
Diplomirala sam na Fakultetu za biomedicinsko inženjerstvo Češkog tehničkog univerziteta u Pragu sa diplomom fizioterapije. Nastavila sam studije i završila master studije fizioterapije na Fakultetu zdravstvenog inženjerstva TnUAD-a. Trenutno radim na doktorskoj tezi na Slovačkom univerzitetu zdravstvenih nauka u Bratislavi. Tokom studija radila sam kao fizioterapeut u Klinici za rehabilitaciju Vamed Mediterra u Pragu, a zatim kao fizioterapeut u Regionalnoj bolnici u Liberecu na Odeljenju za neurologiju. Tokom svoje aktivnosti bila sam deo medicinskog tima na odeljenju Covid19. Zanimaju me uglavnom mišićno-skeletni sistem čoveka, rehabilitacija, fizioterapija u ginekologiji i naturopatiji. Moji hobiji uključuju sport, trčanje, pisanje i korišćenje društvenih medija.