Prečo je dehydratácia u detí nebezpečná? Aké má príznaky?

Prečo je dehydratácia u detí nebezpečná? Aké má príznaky?
Foto izvor: Getty images

Dehydratácia začína byť opäť aktuálnou témou, a to hlavne pre horúce letné počasie. Samozrejme, jej vznik môžu zapríčiniť rôzne ochorenia, napríklad s hnačkou či horúčkou. Komplikuje život dospelému, no o mnoho viac deťom. Rozvíja sa u nich rýchlejšie a rovnako náhle sa aj komplikuje.

Dehydratácia u detí môže byť nebezpečná, nastupuje rýchlejšie ako u dospelých a vyznačuje sa niektorými zvláštnosťami. 

Pýtate sa:
Prečo je nebezpečná dehydratácia v detskom období? 
Aké sú jej najčastejšie príčiny? Vzniká iba pre hnačku? 
Ako sa dehydratácia u detí prejavuje? 
Čo na dehydratáciu? 

Voda je základom pre vznik života a pre jeho udržanie. Strava je dôležitá, avšak, bez vody náš organizmus upadá oveľa rýchlejšie. Uvádza sa, že voda tvorí približne 75 % z nášho organizmu. Ostatok sa priraďuje tuhým zložkám.

U dospelého a staršieho človeka je zastúpenie vody 55 - 60 %. U detí je percento obsahu vody vyššie. A to približne 75 - 80 % u novorodencov. Aj z tohto údaju vyplýva, že na hospodárenie s vodou reagujú naše deti citlivejšie ako dospelí.

Pre zopakovanie, dehydratácia znamená, že je v tele nedostatok vody. Ten vznikol na základe zníženého príjmu alebo, naopak, nadbytočnou stratou tekutín z organizmu.

Viac informácií o dehydratácii je v magazínovom článku, ktorý uvádza príznaky dehydratácie a aj v článku o samotnom príznaku.

Dehydratácia u detí a jej najčastejšie príčiny

Príčiny dehydratácie u detí sú rovnaké ako v dospelosti. Ale detský vek má niektoré zvláštnosti. U najmenších detí sú časté rotavírusové infekcie, ktoré spôsobujú hnačku a tým aj riziko vzniku dehydratácie.

Okrem rotavírusových infekcií sa stretávame s hnačkou pre salmonelózu, malabsorbčný syndróm, a to pre laktózovú intoleranciu či celiakiu. Príčinou hnačky u detí môže byť aj syndróm dráždivého čreva, ale aj stres a psychická záťaž.

Dieťa je horé, leží na lôžku, má infúziu
Častou príčinou dehydratácie je hnačka

Iným príkladom straty tekutín je vracanie, zvýšená telesná teplota alebo horúčka. Nie len rôzne chorobné príčiny môžu spôsobiť nedostatok tekutín v organizme. Ten nastáva aj ako dôsledok nedostatočného príjmu vody.

Deti zabúdajú počas letných horúcich mesiacov piť tekutiny, a to aj pri hre a športe. V tomto prípade je nezastupiteľná úloha rodiča, aby dohliadol na správny pitný režim, a rovnako, aj na správny návyk pravidelného pitia.

Koľko vody potrebuje dieťa aby sa nedehydratovalo?

Samozrejme, pre každé obdobie detského veku sú iné odporúčané hodnoty. Novorodenec a kojené dieťa prijíma tekutiny z materského alebo umelého mlieka. U starších dojčiat sa zaraďuje už aj iná tekutina. A to čistá, čiže dojčenská voda, ale aj čaje určené pre príslušný vek.

Malé dieťa dočahuje pohár vody na stole
Rozlišujte vhodné a nevhodné nápoje

U starších detí by mala prevládať čistá voda, mlieko, ovocné šťavy, avšak, najlepšie sú čerstvé 100 % šťavy. Tie sa môžu riediť v pomere 1 : 1 s čistou vodou. V zastúpení minerálok môžu byť nízkomineralizované vody.

Nevhodné sú sladené balené vody, presýtené minerálky, čierny čaj, energetické nápoje, samozrejme, káva a alkohol. Sladké vody a aj energetické nápoje znamenajú nadbytočný prísun zbytočnej energie. Tá sa môže ukladať vo forme tuku a môže spôsobiť detskú nadváhu či obezitu. To so sebou prináša ďalšie závažné zdravotné riziká.

TIP: Viac informácií je v magazínovom článku Obezita u detí a mladých, čo proti nej robiť?

Toľko k vhodným a nevhodným nápojom. V nasledovnej tabuľke uvádzame, aké sú odporúčané hodnoty príjmu tekutín pre jednotlivé obdobia detského veku.

Tabuľka znázorňuje doporučené hodnoty denného príjmu tekutín u detí v rôznych vekových kategóriách

Vek Množstvo tekutín v mililitroch
na jeden kilogram za 24 hodín
Množstvo tekutín
za 24 hodín v mililitroch
3 dni 80 - 100 250 - 300
2 týždne 125 - 150 400 - 500
3 mesiace 140 - 150 750 - 850
6 mesiacov 130 - 145 950 - 1100
9 mesiacov 130 1000 - 1250
1 rok 120 - 132 1100 - 1300
2 roky 100 - 125 1350 - 1500
4 roky 90 - 110 1600
10 rokov 70 - 85 2000 - 2500
12 rokov 70 - 100 2100 - 2500
18 rokov 40 - 60 2200 - 2700

Ako sa hodnotí dehydratácia u detí?

U detí je hodnotenie dehydratácie komplikovanejšie ako u dospelých. Dehydratácia má taktiež tri stupne. Pričom, hodnotí sa hmotnosť, teda úbytok hmotnosti v percentách, celkový vzhľad a prejavy dieťaťa, vek, pulz, dýchanienapätie kože, čiže turgor, oči, celkový vzhľad slizníc a moč.

Klinicky sa hodnotí dehydratácia podľa tabuľky

Príznak Ľahká
dehydratácia
Stredne ťažká
dehydratácia
Ťažká
dehydratácia
Strata hmotnosti v %  3 - 5 3 - 9   10 a viac % 
Prejavy dojčaťa
(do 1 roku)
čulé, nepokojné nepokojné, dráždivé, letargické spavé, ochabnuté svaly, studené končatiny,
modré, čiže cynotické končeky prstov, poruchy vedomia
Prejavy dieťaťa
nad 1 rok
smädné, čulé, nepokojné smädné, čulé, nepokojné studené a cynotické končeky prstov, až kŕče
Pulz v norme slabý, zrýchlený  nitkovitý, zrýchlený 
Systolický tlak normálny môže byť nízky  nízky až nemerateľný 
Dýchanie v norme prehĺbené, zrýchlené prehĺbené, zrýchlené
Veľká fontanela v norme  vpadnutá  výrazne, hlboko vpadnutá 
Napätie kože
turgor
dobré znížené  pri vytvorení kožnej riasy, stojí 
Oči normálne so slzami vpadnuté, slzy môžu byť v menšom množstve  vpadnuté, suché, slzy chýbajú 
Sliznice vlhké  suché, suché pery  veľmi suché, popraskané pery, jazyk 
Močenie normálne  znížené močenie, tmavší moč,
moč zapácha
málo moču, močenie môže vymiznúť 
Kapilárny návrat normálny do 2 sekúnd do 3 sekúnd nad 3 sekundy 
Deficit tekutín 30 - 50 ml/ kg 60 - 90 ml/ kg  100 a viac ml/ kg 

Varovné príznaky dehydratácie v skratke

Podľa tabuľky sa vieme zorientovať v závažnosti príznakov. Ak máte podľa uvedených príznakov podozrenie na dehydratáciu, je nutné doplniť tekutiny. V prípade stredne ťažkej ťažkej dehydratácie je potrebné okamžité vyhľadanie odbornej pomoci.

Vyhľadanie odbornej pomoci je potrebné aj v prípade, ak neviete doplniť tekutiny v domácom prostredí, dieťa odmieta tekutiny alebo pretrváva vracanie, či úporné hnačky.

Malé dieťa, dojča plače
Sledujte celkové prejavy dieťaťa, pokožku, slzy pri plači, aj fontanelu

Medzi varovné príznaky k vyhľadaniu odbornej pomoci patrí:

 • suchá pokožka, pery, jazyk, znížená tvorba slín
 • plač bez sĺz
 • dieťa je podráždené alebo naopak unavené, spavé (mimo zvyknutý režim), ukladá si hlavičku
 • má smutnú náladu, nemá záujem o hru
 • pridruží sa dezorientácia
 • tmavý, žlto - oranžový páchnuci moč
 • zastavenie tvorby moču, ak deti do polroka nemočia 3 - 4 hodiny
  • u väčších detí viac ako 6 - 8 hodín
 • u dojčiat vpadnutá fontanela
 • prepadnuté oči
 • ochabnuté svaly, končatiny
 • nafúknuté, ale aj bolestivé brucho
 • pocit na vracanie
 • strata hmotnosti
 • závraty
 • kolaps
 • porucha vedomia, bezvedomie
 • prehĺbené, zrýchlené a nepravidelné dýchanie
 • zrýchlený pulz

Pozrime sa spolu na všetky letné problémy:
Naše zdravie v lete - slnko, teplo, úrazy a ochorenia

Nebezpečenstvo dehydratácie u detí

Ako bolo uvedené, u detí je riziko dehydratácie vyššie. A to aj z dôvodu, že v detskom organizme prebieha metabolizmus rýchlejšie. Jeho kompenzačné mechanizmy a rezervy sú menšie, ako je to v prípade organizmu dospelého človeka.

U detí sa dehydratácia vyvíja rýchlo, a to počas niekoľkých hodín!

Medzi komplikácie ťažkej dehydratácie patrí a aj často vzniká akútne zlyhanie funkcie obličiek, odborne aj akútna renálna insuficiencia. Detský organizmus vyčerpáva zrýchlená práca srdca. Hrozbou je nepravidelné dýchanie. Nebezpečné sú kŕče tela, poruchy vedomiabezvedomie, čiže kóma. Rozvíja sa hypovolemický šok. Pri pretrvávaní ťažkostí je hrozba smrti.

Liečba dehydratácie detí

Rovnako, ako pri liečbe dehydratácie v dospelosti platí, že je najdôležitejšie doplniť chýbajúce tekutiny. Pri miernej dehydratácii sa môže použiť minerálna nesýtená voda alebo čaj osladený hroznovým cukrom.

Tekutiny sa podávajú po lyžičkách, studené, a to každých 10 - 15 minút jednu lyžičku. Ak toto dieťa toleruje, pokračuje sa vo vyššej frekvencii, každých  5 - 10 minút, až do 120 mililitrov za hodinu.

Ak dieťa vracia alebo má hnačku, je dôležité, aby sa tekutiny podávali uvedeným spôsobom. Potrebná je aj liečba tohto stavu, aby sa zamedzilo komplikáciám. Vhodné je podanie rehydratačného roztoku.

Rehydratačný roztok doplní stratené tekutiny a aj minerálne látky, ktoré sa pri hnačke a vracaní strácajú spolu s vodou. Dostupné sú roztoky, ktoré sa môžu aplikovať od 1. týždňa života.

Pri väčších deťoch sa podávajú tekutiny polievkovou lyžicou a v rovnakých časových intervaloch. Mala by sa striedať voda, minerálky, rehydratačný roztok. Vhodné sú aj riedené čerstvé ovocné alebo zeleninové šťavy.

Okrem doplnenia tekutín je dôležitý pokojový režim, ľahká strava a sledovanie zdravotného stavu. Ak sa príznaky dehydratácie prehlbujú, a nepomáha ani liečba vyvolávajúcej príčiny, je potrebné odborné vyšetrenie. A to z dôvodu zamedzenia rozvinutia ťažšej formy dehydratácie.

Platí pravidlo, čím je dieťa menšie, tým sa dehydratácia zvláda v domácom prostredí ťažšie.

Prevencia dehydratácie u detí je najdôležitejšia

Prevencia by mala byť na prvom mieste. Rodičia by mali byť informovaní, čo robiť, ak sa zdravotný stav dieťaťa zhorší. A to hlavne pri hnačke, vracaní a pri horúčke. Samozrejme, je potrebné myslieť na náhradu stratených tekutín a primeraný pitný režim.

Počas horúcich letných dní a hlavne pri zvýšenej fyzickej aktivite je potrebné dopĺňať tekutiny pravidelne. Rovnako, aj počas veterných dní a aj v prípade studeného suchého počasia. Vtedy nastáva strata tekutín vo zvýšenej miere.

Chlapec pije vodu z fľašky, zelená tráva na pozadí
Dôležitý je návyk správneho pitného režimu

Potrebné je, aby rodičia viedli deti k pravidelnému pitnému režimu a pri odmietaní pitia ich pozitívne motivovali. Vhodnou formou je použitie farebných pohárov s obrázkami, zapojenie sa do pitia spolu s nimi.

Deti obľubujú štrnganie si s pohármi, aj keď niekto by mohol namietať, že sa tak pestuje návyk k alkoholu. Prípadne, je dobré nájsť iný vhodný, ale aj hravý spôsob ako dieťa naviesť k pitiu tekutín.

Vhodné sú pitné stolové vody, nízkomineralizované vodyčerstvé ovocné a zeleninové šťavy, ovocné čaje. Naopak, nevhodné u detí sú sladené nápoje, vysoko sýtené balené vody, energetické nápoje, čierny čaj či káva a alkohol.

Aj stravou sa dá dosiahnuť náhrada stratených tekutín. A to výberom vhodného ovocia a zeleniny. To sú napríklad uhorka, rajčina, šalát, jablko, nektárinka a iné. Samozrejme, najväčším zdrojom vody spomedzi zeleniny je melón.

Infografika o dehydratácii v detskom veku, pitný režim, kedy ho treba zvýšiť a aké sú príznaky odvodnenia

Čo ste si zapamätali o dehydratácii v detskom veku?

8 otázok v teste ukáže, čo ste si zapamätali o odvodnení organizmu detí.

Zdroje informácií

Video o dehydratácii

fpodeli na Fejsbuku
Svrha portala i sadržaja nije da zameni stručni ispit. Sadržaj je samo u informativne i neobavezujuće svrhe, a ne u savetodavne svrhe. U slučaju zdravstvenih problema preporučujemo da potražite stručnu pomoć, posetite ili kontaktirate lekara ili farmaceuta.