Kalkulator: Idealna težina i visina kod dece Proračun prema uzrastu/visini

Kalkulator: Idealna težina i visina kod dece Proračun prema uzrastu/visini

Zanima vas, da li se vaše dete pravilno razvija, odnosno da li dovoljne raste i da li je njegova telesna težina u skladu sa visinom?
Unesite telesne vrednosti deteta
Procene su indikativne
Pol
cm
kg

Kalkulator idealne težina i visine kod dece, proračun prema uzrastu

Kakva je idealna odnosno optimalna težina i visina kod dece prema uzrastu?

Kao prvo od objašnjenja navodimo Percentil. Zatim sledi par osnovnih informacija ukratko.

Ukratko objašnjenje percentila

Percentili (postotak) izražavaju stanje rasta/razvoja deteta u odnosu na njegove vršnjake. To je statistički podatak, poređenje prosečne visine ili težine deteta u datom uzrastu i za dati pol u dečijoj populaciji.

Ovo su statistički brojevi a ne takmičenje. Pa molim roditelje da se ne takmičimo čije je dete više od 95% njihovih vršnjaka, ili čije je dete idealne težine.

Stope koje u tom trenutku nalazite na grafikonu/rezultatu nisu merodavne za konačni rezultat u odraslom dobu. Takođe, ekstremne vrednosti ne ukazuju na zdravstveni problem ili neku opasnu bolest.

Rast, za obe dimenzije (visinu i težinu), procenjujemo pojedinačno. Rezultati pokazuju gde se dete trenutno nalazi u poređenju sa svojim vršnjacima.

U slučaju graničnih vrednosti, lekar može predložiti češće praćenje razvoja deteta.

Dakle, ako je rezultat težina/visina za dete od 5 godina na 10. percentilu, onda 10% dece ima niže vrednosti, a 90% više vrednosti.

97. i 3. percentil služe kao granične vrednosti.

Šta ovo tačno za vas znači?

Deca iz ovog ranga češće se proveravaju i njihova težina/visina se prati.

= jedno merenje ne odražava pravi tok rasta.

Prate se nekoliko merenja i stvara se kriva rasta. Prati se da li je grafik konzistentan i da li postoji značajno odstupanje u grafikonu rasta.

Evo jedne bitne činjenice:
Dr. Kan tvrdi da ne postoji idealan procenat.
Zdrave dece ima u svakoj visinskoj i težinskoj kategoriji, a podjednako zdravo može biti i dete iz 5. ili 95. percentila.

Naprimer:

 • Ako je visina deteta na 75. percentilu, ono je više od 75% i niže od 25% druge dece njegovog uzrasta.
 • Ako je na 25. percentilu za telesnu težinu, on ima 25% prekomerne težine i manju težinu od 75% dece njegovog uzrasta.

Podela percentila - raspon: 

 • 97 percentil =  dete je teže/više od 97% i lakše/niže od 3% dece njegovog uzrasta
 • 95 percentil = 95% dece je niže i 5% više u datom uzrastu (odnosi se i na težinu)
 • 90 percentil = 90% dece je niže/lakše, a 10% je više ili teže
 • 75 percentil = 75% dece ima manju težinu i visinu, a 25% je veću
 • 50 percentil = 50% dece je više i 50% niže, odnosno lakše/teže
 • 25 percentil = dete je više od 25% i niže od 75% dece istog uzrasta, isto tako i sa težinom
 • 10 percentil = dete je više od 10% i niže od 90% dece njegovog uzrasta, isto važi i za težinu
 • 5 percentil = 5% ima manju, a 95% veću težinu, isto važi i za visinu
 • 3 percentil = 3% dece je niže i 97% dece datog uzrasta je više, isto važi i za telesnu težinu 
 • Opseg srednje visine/težine = 25. - 75. percentil = prosečan trend rasta
 • Granične vrednosti = 97 i 3 percentila - lekar će predložiti češće kontrole i češće prati krivu rasta

Šta je optimalno/idealno kod težine i visine?

Kakva je idealna visina i težina kod deceprema uzrastu? Na ova pitanja dolaze uglavnom roditelji mlađe dece. 

Spremili smo za vas tablice optimalnih težina i visina dece i  adolescenata od rođenja po 20.godnu života.

Da li se dete pravilno razvija, da li njegova visina i težina odgovaraju odgovarajućem uzrastu?

Nema potrebe da opisujemo majčinski odnos. Prirodno je ako se majka/roditelj interesuje za spektar informacija u vezi sa razvojem deteta iz pravca rasta i prirasta u visini i telesnoj težini.

Rast i prirastaj tokom detinjstva do ranog odraslog doba

Rast deteta je prirodan deo ovog perioda.

Međutim, može se desiti da dete sporije raste. To ne znači da je to njegova konačna visina kao odrasle osobe. Rast se odvija tokom celog detinjstva do „rane mladosti – odraslog doba“.

Rast deteta je poprilično individualan i na njega utiču razni faktori. 

Naravno, na visinu utiče više faktora, kao što je nasledstvo, odnosno visina roditelja. Ako su oboje visoki, pretpostavljamo da će i deca biti viša, ili obrnuto.

Primeri faktora koji utiču na rast dece:

 • genetika, nasledstvo
 • funkcija organa tela
 • uticaj hormona
 • pravilna ishrana
 • oksigenacija organizma (uglavnom tokom razvoja fetusa - intrauterino, pušenje i lekovi kod majke/trudnice negativno utiču na rast), anemija, plućne bolesti i drugo
 • psihičko blagostanje i stres

Tokom života deca imaju nekoliko perioda povećane stope rasta. Postoje 4 glavne faze.

4 faze rasta u razvoju dece.

1. period rasta: Rast fetusa

Ovo je period razvoja i rasta fetusa u materici trudnice, majke. Na dužinu i težinu pri rođenju utiče ishrana majke, negativno mogu uticati njene zavisnosti od nikotina, alkohola i droga.

Je verejne známe, že deti matiek, ktoré fajčia a sú drogovo závislé majú okrem popôrodnej závislosti nižšiu pôrodnú hmotnosť a nižší vzrast. Poznato je da deca majki pušačica i zavisnika od droga imaju, pored postporođajne zavisnosti, nižu porođajnu težinu i visinu.

Uticaj imaju i bolesti majke tokom trudnoće.

Fetus najbrže raste u 2. tromesečju.

2. period povećane stope rasta - Infantilni period

Novorođenče je dete od rođenja do 28. dana života, a odojčad je od 29. dana do prve godine.

U ovom delu dete može da poraste do 25 cm.

Tokom druge godine života može porasti za još 10-12 cm.

Medzi hlavné vplyvy patrí výživa, okysličenie organizmu a hormonálna aktivita (rastový hormón a hormóny štítnej žľazy).

Miera prírastku v tomto období je približne 15 % z celkovej konečnej výšky dieťaťa/mladého dospelého.

3. period je predškolski i mlađi školski uzrast (kriva rasta dece)

Glavni uticaji su ishrana, oksigenacija tela i hormonska aktivnost (hormon rasta i tiroidni hormoni).

Stopa rasta tokom ovog perioda je približno 15% ukupne konačne visine deteta/mlade osobe.

Priraštaj predstavlja oko 40% konačne visine.

4. period je pubertetsko odrastanje do "rane mladosti"

Da li je počeo pubertet i polnog sazrevanja?

Faza naglog rasta počinje uticajem polnih hormona, odnosno testosterona i estradiola na hormon rasta.

Kod devojčica posle oko 10 godina, visina se može povećati u proseku za 9 cm svake godine (7-11 cm godišnje). Zastoj u rastu obično se javlja zajedno sa menarhom - prvom menstruacijom.

Dečaci, sa kašnjenjem puberteta za oko godinu dana, rastu u proseku oko 10,5 cm godišnje (7-15 cm godišnje).

U pubertetu udeo konačnog porasta visine iznosi oko 15%.

U našim uslovima prosečna visina muškaraca je 179 cm, a žena 167 cm.

Zastoj u rastu može izazvati kasniji seksualni razvoj, što ne utiče na konačnu visinu.

U slučaju početka preranog puberteta, konačna visina može biti i niža. Razlog za to je prevremeni mogući prestanak rasta.

Procena rasta

Na samom početku, potrebno je napomenuti da procena pripada lekaru deteta - pedijatru.

Procenjuje rast prema dijagramima rasta, koji pokazuju rezultate u mreži procenta.

Odstupanja od rasta mogu biti uzrokovana nekom bolešću ili upotrebom lekova (na primer, kortikosteroida).

Iz grafikona percentila možemo pročitati da li je telesna visina deteta u dometu njegovih vršnjaka.

 • Telesna visina 75 percentila = 75% dece u starosnoj grupi je niže i 25% više
 • Raspon 25 - 75 percentila = raspon srednje visine - otprilike 50% dece
 • Raspon iznad 75. percentila = visoka deca
 • Opseg iznad 90 percentila = veoma visoka deca
 • Opseg ispod 25 percentila = nizak
 • i opseg ispod 10. percentila = veoma niska deca
 • granične vrednosti su 97 i 3 percentila
  • dimenzije dece iz ovog ranga češće se proveravaju i prate

Šta je to: genetski potencijal rasta?

To je genetski faktor koji je dete nasledilo od roditelja.

Ocenjuje se:

 1. Visina dečaka = (visina oca + visina majke + 13) : 2
 2. Visina devojčice = (visina oca + visina majke - 13) : 2

Primeri:

 1. dečak - ako je otac 180 cm, a majka 170 cm - očekivana visina odrasle osobe = 181,5 cm / (180 + 170 + 13) : 2 i 363 : 2 = 181,5
 2. devojčica - ako otac ima 180 cm, a majka 170 cm - očekivana visina odrasle osobe = 168,5 cm / (180 + 170 - 13) : 2 i 337 : 2 = 168,5

(naravno, moramo uzeti u obzir moguća odstupanja) 

Šta je sa težinom deteta?

Kako dete raste u visini, ono dobija i na težini. Što je prirodno.

Naravno, količina primljene energije je jedan od faktora koji utiču na vrednost na skali. Ali deci nije tako lako kao odraslima.

Nakon rođenja, dete ima približno 3200 grama, gubi 100-300 grama, što je fiziološko smanjenje nakon rođenja. Balans težine se javlja otprilike 10. - 12. dana.

A tek posle razgovaramo o redovnom dobijanju na težini. U brojevima to iznosi ovako:

 1. prvo tromesečje - 200 grama nedeljno, i oko 25 - 30 grama dnevno
 2. drugo tromesečje je 150 grama nedeljno
 3. treća četvrtina 100 grama nedeljno
 4. četvrto tromesečje 75 grama nedeljno

Nakon toga, dete dobija oko 2 kilograma godišnje. A u 5. - 6. godini je samo 1 kilogram.

Grafikoni se koriste za procenu telesne težine.

Međutim, lekar procenjuje rast i povećanje telesne težine međusobno. I tako kilogrami proporcionalno visini. Da, to je procena BMI.

Međutim, obratite pažnju, u periodu do 18 godina procena se vrši uz pomoć posebnih dijagrama.

Naravno, lekar procenjuje ukupan izgled deteta i ako vidi odstupanja, češće posmatra dete i traži njihove uzroke.

Naravno, kao što smo spomenuli na početku, pored uloge lekara, majka gleda i svoje dete sa interesovanjem za njegov zdrav razvoj. Stoga, u današnjoj eri slobodno dostupnih informacija, možemo i sami potražiti prave brojeve na internetu.

Upravo iz tog razloga predstavljamo mali pomoćni alat koji može dati indikativan prikaz odnosa visine i težine u odnosu na godine.

Zašto samo indikativno?

Jer ni u kom slučaju objektivna ocena ne može proizaći iz dva broja.

Vidimo da naše dete pojede dva obroka umesto jednog, i to više ide u visinu nego širinu - ili obrnuto... Ili u određenom periodu ima nedostatak apetita. Uostalom, i za decu važi pravilo – koliko energije je telu potrebno i kolika je njena zaliha (uglavnom iz dugoročne perspektive, to se onda vidi po proporcijama tela).

Tabelarni pregled težine i visine u odnosu na određeni uzrast/dobni period

U sledećim tabelama predstavljamo prosečne vrednosti telesne težine i visine.

Još jednom malo upozorenje:
Ovo su samo prosečne vrednosti,
svako dete se razvija drugačije.

Tabela: Prosečna telesna težina i visina dece uzrasta do 11 meseci

UZRAST Težina u kg Dužina cm
Devojčica Dečak Devojčica Dečak
novorođenče 3,31 3,3 49,2 49,8
1 mesec 4,35 4,4 53,8 54,8
2 meseca 5,3 5,6 56,1 58,4
3 meseca 6,03 6,4 59,9 61,4
4 meseca 6,62 7 62,2 64
5 meseci 7,17 7,53 64,2 66
6 meseci 7,53 7,94 64,1 67,5
7 meseci 7,9 8,3 67,3 69
8 meseci 8,21 8,62 68,8 70,6
9 meseci 8,53 8,9 70,1 71,8
10 meseci 8,8 9,12 71,6 73,1
11 meseci 9,03 9,43 72,8 74,4

Tabela: Prosečna telesna težina i visina dece uzrasta od 12 - 23 meseca

UZRAST Težina kg Dužina u cm
Devojčica Dečak Devojčice Dečaci
12 meseci 9,25 9,66 74,1 75,7
13 meseci 9,53 9,89 75,1 76,9
14 meseci 9,75 10,12 76,4 77,9
15 meseci 9,98 10,3 77,7 79,2
16 meseci 10,2 10,52 78,4 80,2
17 meseci 10,43 10,75 79,7 81,2
18 meseci 10,61 10,93 80,7 82,2
19 meseci 10,84 11,16 81,7 83,3
20 meseci 11,07 11,34 82,8 84
21 mesec 11,3 11,57 83,5 85
22 mesec 11,52 11,75 84,8 86,1
23 mesec 11,75 11,93 85,1 86,8

Tabela: Prosečna telesna težina i visina dece uzrasta od 2 - 12 godina

UZRAST Težina Visina
Devojčice Dečaci Devojčice Dečaci
2 godine 12,02 12,47 85,5 86,8
3 godine 14,29 14,06 94 95,2
4 godine 15,42 16,33 100,3 102,3
5 godina 17,92 18,37 107,9 109,2
6 godina 19,96 20,64 115,5 115,5
7 godina 22,45 22,9 121,1 121,9
8 godina 25,85 25,63 128,2 128
9 godina 28,12 28,58 133,3 133,3
10 godina 31,98 32 138,4 138,4
11 godina 36,97 35,6 144 143,5
12 godina 41,5 39,92 149,8 149,1

Tabela: Prosečna telesna težina i visina kod dece i adolescenata po uzrastu od 13 do 20 godina

UZRAST Težina Visina
Devojčice Dečaci Devojčice Dečaci
13 godina 45,81 45,36 156,7 156,2
14 godina 47,63 50,8 158,7 163,8
15 godina 52,16 56,02 159,7 170,1
16 godina 53,52 60,78 162,5 173,4
17 godina 54,43 64,41 162,5 175,2
18 godina 56,7 66,9 163 175,7
19 godina 57,15 68,95 163 176,5
20 godina 58,06 70,3 163,3 177

Podaci iz tabela potiču sa disabled-world.com, WHO i CDC.

Naši drugi korisni kalkulatori:

Pročitajte takođe i članke: 

Važno OBAVEŠTENJE:

Imajte na umu da su rezultati naših zdravstvenih kalkulatora i analizatora samo u informativne svrhe. Oni ne zamenjuju stručni pregled ili savet lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika.

Svaka osoba je jedinstvena i svačije potrebe mogu biti različite. Kalkulatori i analizatori imaju svoja ograničenja i ne daju sveobuhvatan individualni pregled zdravstvenog stanja.

Njihova upotreba je na sopstvenu odgovornost. Ni operater veb stranice ni autor nisu odgovorni za netačnu upotrebu i tumačenje/objašnjenje informacija dobijenih njihovim korišćenjem. Korišćenjem kalkulatora i analizatora saglasni ste sa ovim uslovima i ni operater ni autor ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakve posledice.

Preporučujemo da konsultujete svoje zdravstveno stanje sa specijalistom. Ne zaboravite da je zdravlje važna tema i sve odluke treba donositi u konsultaciji sa profesionalcem.

Ovaj kalkulator/analizator nije medicinski alat ili medicinska pomoć. Konsultujte svog lekara o svom zdravstvenom problemu.

Besplatno ugradite ovaj kalkulator na svoju veb lokaciju

Jednostavno kopirajte HTML kod na svoju stranicu. Kod se kopira na isti način kao i kod za ugradnju ioutube videa. Ako imate vordpress, možete ga staviti u HTML polje.
Uslov za ugrađivanje kalkulatora je da postavite izvornu i dofollov vezu kako je navedeno u kodu.

<script src="https://medicspark.rs/frontend-assets/scripts/iframe-message.js" async></script><iframe id="medicspark-idealna-tezina-visina-prema-uzrastu-deteta" class="medicspark-calculator-iframe" src="https://medicspark.rs/kalkulatori/idealna-tezina-visina-prema-uzrastu-deteta/embed/" style="border: 0;overflow: hidden;width: 100%" scrolling="no"></iframe><a class="medicspark-calculator-copyright" href="https://medicspark.rs/kalkulatori/idealna-tezina-visina-prema-uzrastu-deteta">Kalkulator: Idealna težina i visina kod dece Proračun prema uzrastu/visini od MedicSpark.rs - pogledajte objašnjenja i detalje</a>
fpodeli na Fejsbuku