Strukturne aberacije hromozoma

Strukturne aberacije hromozoma uključuju

Ahondroplazija: Koji su uzroci, simptomi urođenog poremećaja kostiju?

Ahondroplazija

Ahondroplazija se odnosi na razvojnu genetsku bolest kostiju i hrskavice. Zašto nastaje ovaj urođeni poremećaj i koje su njegove karakteristične manifestacije?

Srčana slabost (Srčana insuficijencija)

Srčana slabost

Srčana insuficijencija: Stanje u kojem srce nije u stanju da pumpa krv u telo i snabdeva organe ili tkiva kiseonikom i hranljivim materijama.