Cerebrovaskularni poremećaji

Cerebrovaskularni poremećaji uključuju

Cerebrovaskularne bolesti

Cerebrovaskularne bolesti

Cerebrovaskularne bolesti povezuju široku grupu bolesti povezanih sa cerebralnim krvotokom. Problem sa protokom krvi je uzrok poremećaja funkcije mozga.