ŽELEZO: Ako ho doplniť a čo ho znižuje? + Potraviny bohaté na železo

ŽELEZO: Ako ho doplniť a čo ho znižuje? + Potraviny bohaté na železo
Foto izvor: Getty images

Železo predstavuje pre ľudský organizmus nenahraditeľný kov, ktorý nachádza uplatnenie v širokom spektre základných biologických funkcií. V čom spočíva dôležitosť železa a čo nám hrozí v prípade narušenia jeho hladín?

Čo vieme o železe?

Železo je chemický prvok, ktorý má široké zastúpenie v našom okolitom prostredí. Z hľadiska množstva predstavuje druhý najčastejšie sa vyskytujúci prvok na Zemi, ihneď po kyslíku, v percentuálnom vyjadrení je to 30,1 %.

Okrem toho je súčasťou rebríčka piatich najpočetnejších prvkov obsiahnutých v zemskej kôre. Je taktiež prítomný v slnku, hviezdach alebo meteoritoch.

Pre ľudstvo je železo známe už od praveku. Jeho významná priemyselná produkcia začala približne v 18. storočí.

Chemická značka železa je Fe. Je odvodená z latinského názvu ferrum, čo v preklade znamená pevnosť.

Železo patrí medzi prvky VIII. skupiny periodickej tabuľky chemických prvkov a nachádza sa v 4. perióde.

Zaraďujeme ho do skupiny prvkov s názvom prechodné prvky alebo aj prechodné kovy.

Toto pomenovanie pochádza ešte z doby, kedy chemici pripisovali prvkom nachádzajúcim sa v strede periodickej tabuľky prechodné vlastnosti medzi alkalickými kovmi a nekovmi.

Z hľadiska vlastností je železo pevný kov svetlo sivej až bielej farby. Je tvrdé, krehké, taviteľné a má nízku odolnosť voči korózii. Pôsobením vzdušnej vlhkosti ľahko oxiduje za tvorby hydratovaných oxidov (hrdza).

V elementárnej forme je železo veľmi nestále a reaktívne, a to najmä v prítomnosti vzdušnej vlhkosti alebo pri vysokých teplotách. Pôsobením minerálnych kyselín sa ľahko rozpúšťa.

Tabuľkový prehľad základných chemických a fyzikálnych informácií o železe

Názov Železo
Latinský názov Ferrum
Chemická značka Fe
Klasifikácia prvkov Prechodný kov
Skupenstvo Pevné
Protónové číslo 26
Atómová hmotnosť 55,845
Oxidačné číslo +2, +3, +4, +6
Hustota 7,874 g/cm3
Teplota topenia 1538°C
Teplota varu 2861°C
Tvrdosť 4

Značná väčšina železa sa v prírode vyskytuje v podobe minerálov s obsahom tohto prvku. Ide napríklad o hematit (Fe2O3), magnetit (Fe3O4), siderit (FeCO3), čo sú hlavné rudy železa, potom tiež limonit (FeO(OH)·nH2O) alebo takonit.

Železo sa používa na výrobu zliatin, napríklad ocele, nehrdzavejúcej ocele, liatiny atď.

Okrem toho, že železo poznáme ako jednu z najdôležitejších priemyselných látok, z hľadiska širokého uplatnenia v biochemických procesoch ho môžeme považovať aj za jeden z najdôležitejších prvkov v ľudskom organizme.

Železo sa v prírode vyskytuje v podobe minerálov, a to kvôli jeho nestálosti a reaktivite v elementárnej forme
Železo sa v prírode vyskytuje v podobe minerálov, a to kvôli jeho nestálosti a reaktivite v elementárnej forme. Zdroj foto: Getty Images

Význam železa v súvislosti so zdravím a chorobami rozpoznávali ľudia už v staroveku. Prvotné použitie železa na medicínske účely sa spája s Egypťanmi, Grékmi a Rimanmi.

Počas 17. storočia sa železo používalo na liečbu chlorózy, stavu vznikajúceho na podklade chýbania železa.

Presvedčivý dôkaz o tom, že anorganické železo je potrebné na syntézu hemoglobínu, prišiel však až v roku 1932.

V čom všetkom ešte spočíva biologická funkcia železa a pri akých životne dôležitých procesoch má nenahraditeľné postavenie?

Aký význam má železo pre človeka?

Železo je esenciálny prvok, tzn. je nevyhnutný pre takmer všetky živé organizmy, nakoľko sa zúčastňuje mnohých metabolických procesov, vrátane prenosu kyslíka, elektrónov alebo tvorby DNA.

Patrí medzi tzv. mikrobiogénne prvky. Tie zvyčajne tvoria menej ako 0,005 % hmotnosti organizmu.

V ľudskom tele sa nachádzajú približne 3 – 4 gramy železa. Toto množstvo je rozložené nasledovným spôsobom:

 • 65 – 70 % v molekulách hemoglobínu, čo je červené krvné farbivo obsiahnuté v červených krvinkách.
 • 3 – 4 % v myoglobíne, čo je bielkovina nachádzajúca sa vo svaloch umožňujúca viazať kyslík.
 • 15 – 30 % predstavuje zásobné železo, ktoré je naviazané na bielkoviny – feritín alebo hemosiderín.
 • asi 1 % v enzýmoch, ako sú cytochrómy, cytochromoxidáza alebo peroxidáza.
 • 0,1 % je transportné železo nachádzajúce sa v krvnej plazme, kde sa viaže na bielkoviny (najmä na bielkovinu transferín).

Koncentrácia železa v organizme je prísne regulovaná. Dôvod je ten, že železo je schopné vytvárať voľné radikály a pri nadmernom množstve tak môže spôsobovať poškodenie tkanív.

Železo zastáva v ľudskom organizme niekoľko dôležitých funkcií.

V prvom rade sa podieľa na prenose plynov nachádzajúcich sa v krvi – konkrétne kyslíka.

Až takmer 70 % železa je súčasťou hemoglobínu nachádzajúceho sa v červených krvinkách, konkrétne jednej z častí hemoglobínu s názvom hém.

Hém je komplexná zlúčenina nebielkovinového charakteru, ktorej centrálnym atómom je práve železo. Hém spolu s bielkovinovou časťou – globínom vytvárajú molekulu hemoglobínu.

Hemoglobín je zodpovedný za prenos kyslíka v krvi, a to z pľúc do tkanív a buniek. Kyslík sa v pľúcnych alveolách naviaže na molekulu hemoglobínu – vzniká oxyhemoglobín. Takto je kyslík transportovaný do buniek.

Hemoglobín je schopný viazať a prenášať aj oxid uhličitý z buniek do pľúc, kde je následne vydychovaný ako odpad. Na rozdiel od kyslíka, ktorý sa viaže na hém, sa oxid uhličitý naväzuje na bielkovinovú časť – globín.

Okrem hemoglobínu je železo súčasťou aj myoglobínu. Ide o bielkovinu nachádzajúcu sa vo svaloch, ktorá sa tiež podieľa na transporte kyslíka, ale vo svalových bunkách. Nachádzame ho vo svalových bunkách srdca a v kostrovom svalstve.

Z hľadiska štruktúry je myoglobín, v porovnaní s hemoglobínom, oveľa jednoduchší.

Jedna molekula hemoglobínu je schopná viazať 4 molekuly kyslíka. V prípade molekuly myoglobínu je to len jedna molekula kyslíka.

Okrem spomenutého poznáme aj ďalšie biologické funkcie železa v ľudskom tele.

 • Zabezpečuje normálnu činnosť mozgu, svalov, štítnej žľazy a imunitného systému.
 • Podieľa sa na tvorbe energie.
 • Pozitívne vplýva na kožu, vlasy a nechty.
 • Potláča únavu.
 • Podporuje mentálne zdravie človeka, znižuje riziko vzniku psychických ochorení.
 • Podporuje vývoj plodu.

Ako organizmus zaobchádza so železom?

Absorpcia

Železo sa dostáva do organizmu prostredníctvom potravy. Absorbuje sa najmä v začiatočnej časti črevného traktu cez špecifický transportér – bielkovinu, a následne sa dostáva do krvi.

Primárne sa vstrebáva dvojmocná forma železa, tzn. Fe+2. Trojmocná forma Fe+3 má nízku schopnosť absorpcie.

Podiel vstrebaného železa v porovnaní s jeho celkovým obsahom v prijatej potrave je pomerne nízky a predstavuje 5 – 35 %. Tento podiel je závislý od okolností a hlavne fyzikálneho stavu prijímaného železa.

Pri fyziologickom pH sa železo s oxidačným stupňom +2 významne oxiduje na nerozpustnú formu železa s oxidačným stupňom +3. Pôsobením žalúdočnej kyseliny sa pH v začiatočnej časti tenkého čreva zníži, čo vedie k redukcii Fe+3 na Fe+2 a významnému zvýšeniu miery absorpcie železa. 

Z uvedeného vyplýva, že žalúdočná kyselina má významný vplyv na absorpciu železa a pri jej nedostatku je absorpcia železa znížená.

V krvi sa železo naviaže na bielkovinu transferín a ňou je transportované do buniek alebo kostnej drene.

Regulácia množstva železa

V organizme musí byť množstvo železa neustále pod kontrolou, kvôli jeho možnej toxicite pri vysokých koncentráciách. Je preto potrebné udržiavať rovnováhu v príjme, transporte, uskladňovaní a využití železa. Hovoríme o udržiavaní homeostázy.

Nakoľko ľudské telo nemá mechanizmy, ako železo z tela aktívne vylúčiť, jeho hladiny sa musia prísne kontrolovať a regulovať už v bode absorpcie.

Funkciu takéhoto kontrolóra plní hepcidín, peptidový hormón tvorený v pečeňových bunkách. Homeostázu udržiava tak, že koordinuje proces uskladňovania a využívania železa, a podľa potreby dáva pokyn na zníženie alebo zvýšenie črevnej absorpcie.

Porucha hladiny alebo funkcie hepcidínu vedie k vzniku nadmerného množstva železa v organizme alebo naopak k jeho nedostatku.

Železo je dôležitou súčasťou hemoglobínu, červeného farbiva nachádzajúceho sa v červených krvinkách
Železo je dôležitou súčasťou hemoglobínu, červeného farbiva nachádzajúceho sa v červených krvinkách. Zdroj foto: Getty Images

Uskladňovanie

Železo sa v organizme uskladňuje v podobe telových zásob.

Telovými zásobami železa, tzn. zásobným železom, rozumieme železo naviazané na bielkoviny feritínhemosiderín. Koncentrácia týchto dvoch bielkovín nám dáva obraz o zásobe železa.

Väčšina železa je viazaná na feritín, z hemosiderínu sa železo uvoľňuje ťažšie.

Takto naviazané železo je nerozpustné a primárne sústredené v pečeni, slezine a kostnej dreni.

Vylučovanie

Ako sme už spomenuli, ľudský organizmus nedisponuje mechanizmom na aktívne vylučovanie železa. Vo významnej miere sa preto uskladňuje v tele a nie je možné ho tak ľahko odstrániť.

V niektorých situáciách, ako napríklad krvácanie, menštruácia alebo tehotenstvo, sa železo môže v istých množstvách z tela strácať. Pri menštruácii stratí dospelá žena okolo 2 mg železa za deň.

Určitá pravidelná strata železa predsa len existuje, a to prostredníctvom fyziologického odlupovania buniek kože, tráviaceho alebo močovo-pohlavného traktu. Táto strata je ale veľmi nízka (približne 1 mg denne).

Vzhľadom na obmedzené možnosti vylučovania železa je preto regulácia jeho hladín považovaná za kľúčovú a nevyhnutnú.

Ako je to s príjmom železa v potrave?

V potrave môže byť železo obsiahnuté v dvoch základných formách – ako hémové alebo ako nehémové železo.

Primárnym zdrojom hémovej formy je hemoglobín a myoglobín pochádzajúci z potravín ako je mäso, hydina, ryby a morské živočíchy.

Miera absorpcie železa je v tomto prípade vysoká (15 – 25 % z celkového obsahu železa) a taktiež ju len minimálne limituje zložene súbežne prijímanej potravy.

Nehémová forma železa sa vyskytuje najviac v obilninách, strukovinách, zelenine a ovocí. Miera absorpcie železa je už podstatne nižšia (2 – 20 % z celkového obsahu železa) a tiež je významne ovplyvňovaná inými zložkami v potrave.

V praxi však platí, že obsah nehémového železa v potrave je mnohonásobne vyšší ako obsah hémového. Preto aj napriek nižšej miere absorpcie nehémového železa prispieva k výžive viac.

Ktoré látky, či už ide o potraviny alebo lieky, ovplyvňujú – a teda znižujú alebo naopak zvyšujú absorpciu železa?

Tabuľkový prehľad potravín a niektorých liekov, ktoré ovplyvňujú absorpciu železa v tráviacom trakte

Látky, ktoré znižujú absorpciu železa Látky, ktoré zvyšujú absorpciu železa
 • Šťaveľany (špenát, rebarbora)
 • Fytáty (z obilnín)
 • Polyfenoly, taníny (čierny čaj, káva, víno, zelenina, ovocie, obilniny)
 • Fosforečnany (kolové nápoje)
 • Niektoré živočíšne bielkoviny (z mlieka, z vajec)
 • Súbežné podávanie draslíka, zinku, vápnika (mlieko), horčíka alebo hliníka (v liekoch nazývaných antacidá – na neutralizáciu kyslosti žalúdočných štiav)
 • Inhibítory protónovej pumpy alebo H2-antihistaminiká (lieky používané na zníženie tvorby žalúdočnej kyseliny)
 • Tetracyklín, doxycyklín (lieky – druh antibiotík)
 • Kyselina askorbová (vitamín C)
 • Citráty
 • Mäso
 • Ryby
 • Hydina
 • Svalové tkanivo (ktoré je schopné redukovať Fe+3 na rozpustné a viac vstrebateľné Fe+2
 • Niektoré aminokyseliny

V štúdiách na zvieratách bolo dokázané, že absorpciu železa ovplyvňujú aj kovy – mangán, kobalt, stroncium alebo olovo, ktoré navzájom súťažia o väzbu na transportér pre absorpciu.

Nezabúdajte na vitamín C

Vitamín C zohráva veľmi dôležitú úlohu pri vstrebávaní železa v črevnom trakte, čo bolo dokázané už niekoľkými vedeckými štúdiami.

Jeho účinok spočíva v tom, že redukuje nerozpustné formy Fe+3 na rozpustné Fe+2 a tiež v jeho miernom chelatačnom účinku, kedy opäť napomáha zlepšiť rozpustnosť železa.

Dokonca je schopný významne redukovať inhibičný efekt fytátov, polyfenolov, vápnika a mliečnych bielkovín.

Doplnky výživy s obsahom železa je preto vhodné zapíjať napríklad pomarančovým džúsom.

Varenie, priemyselné spracovanie alebo skladovanie potravín s obsahom vitamínu C spôsobuje jeho rozklad, a tým sa eliminujú jeho priaznivé účinky na absorpciu železa.

Vitamín C je jedným z mála posilňovačov absorpcie železa v prípade vegetariánskej a vegánskej stravy. Preto je potrebné absorpciu optimalizovať zahrnutím zeleniny a ovocia s dostatočným obsahom tohto vitamínu.

V súvislosti s potravinami obsahujúcimi železo je dôležité spomenúť aj to, aký by mal byť ideálny denný príjem železa u ľudí, v závislosti od ich pohlavia alebo veku.

Aký je odporúčaný denný príjem železa?

Podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín sú odporúčania na denný príjem železa nasledovné.

Tabuľkový prehľad denného príjmu železa v závislosti od veku a pohlavia

Veková skupina Ženy Muži
Dojčatá (vo veku 7 – 11 mesiacov) 8 – 11 mg/deň 8 – 11 mg/deň
Deti (vo veku 1 – 6 rokov) 5 – 7 mg/deň 5 – 7 mg/deň
Deti (vo veku 7 – 11 rokov) 8 – 11 mg/deň 8 – 11 mg/deň
Dospievajúci (vo veku 12 – 17 rokov) 7 – 13 mg/deň 8 – 11 mg/deň
Dospelí (vo veku ≥ 18 rokov) 7 – 16 mg/deň 6 – 11 mg/deň
Ženy po menopauze (vo veku ≥ 40 rokov) 6 – 11 mg/deň -
Tehotné ženy 7 – 16 mg/deň -
Dojčiace ženy 7 – 16 mg/deň -
V potrave môže byť železo obsiahnuté v dvoch základných formách – ako hémové alebo nehémové železo.
V potrave môže byť železo obsiahnuté v dvoch základných formách – ako hémové alebo nehémové železo. Zdroj foto: Getty Images

Nedostatok verzus nadbytok železa

Podobne, ako je to pri takmer všetkých pre organizmus nevyhnutných látkach, odchýlky od fyziologických hladín sa aj v prípade železa negatívne odrážajú na zdravotnom stave.

Môže dochádzať k dvom stavom – k výskytu nadmerného množstva železa v organizme alebo naopak k jeho nedostatku.

Existujú rizikové skupiny ľudí, u ktorých je pravdepodobnosť nedostatku železa vyššia.

Najvyššiu pravdepodobnosť nedostatku má tá časť populácie, ktorá má neadekvátny prístup k potrave bohatej na obsah železa vo vstrebateľnej forme, a to najmä vo fáze vývoja, kedy je jeho potreba vysoká.

Tým máme na mysli skupiny ako sú deti, dospievajúci, ženy v reprodukčnom veku a ženy počas tehotenstva.

detí a dospievajúcich je zvýšená potreba železa výsledkom ich rýchleho rastu. U žien v reprodukčnom veku zas výsledkom nadmerných strát krvi počas pravidelnej menštruácie.

Počas tehotenstva vyžaduje organizmus ženy viac železa z dôvodu rýchleho rastu placenty a plodu.

Rizikovou skupinou pre zníženie telových zásob železa môžu byť tiež pravidelní darcovia krvi, ľudia s ochoreniami tráviaceho traktu, srdcovými problémami alebo nádorovým ochorením.

Nedostatok železa – ako sa prejavuje a čo je príčinou?

Deficiencia železa je definovaná ako stav, kedy v organizme nie sú prítomné zásoby železa a je zaznamenané tiež narušené zásobovanie tkanív týmto prvkom.

Nedostatok železa zvyčajne poznáme pod pojmom anémia. Avšak nedostatok môže existovať aj bez rozvoja anémie. Tento stav je však vzácnejší a prejavuje sa určitými funkčnými zmenami v organizme.

Drvivá väčšina prípadov chýbajúceho železa sa však spája s anémiou.

Anémia v pravom slova zmysle je stav charakterizovaný nízkym počtom červených krviniek alebo nízkym množstvom hemoglobínu v krvinkách.

Tvorba a množstvo červených krviniek závisí nielen od dostupnosti železa, ale tiež od rady ďalších súvisiacich faktorov, napríklad od tvorby erytropoetínu v obličkách (látka koordinujúca tvorbu červených krviniek), od kostnej drene (kde sa krvinky tvoria) a tiež od stavu výživy.

Ako rozpoznám, že som anemický?

Krátkodobý nedostatok železa zvyčajne nemá žiadne viditeľné prejavy. Organizmus totiž na krátkodobé pokrytie nedostatku železa využíva svoje vlastné zásoby, a to najmä zo svalov, pečene, sleziny a kostnej drene.

Pri dlhšie trvajúcom nedostatku sa môže vyskytovať slabosť, únava, nedostatok energie, problémy s pamäťou a koncentráciou, tráviace problémy, zvýšená náchylnosť na infekcie.

Najzávažnejšími následkami dlhodobej anémie sú funkčné poruchy ovplyvňujúce najmä kognitívne schopnosti a vývoj (schopnosť vnímania a myslenia), alebo funkciu imunity.

U tehotných žien je anémia spájaná s nepriaznivým vplyvom na matku aj dieťa, tzn. zvýšené riziko sepsy, nízkej pôrodnej hmotnosti dieťaťa, alebo tiež riziko úmrtia matky aj plodu.

Anémia sama o sebe nie je choroba, je to príznak rozvinutého ochorenia alebo chorobného procesu v organizme.

Príčin nedostatku železa – anémie môže byť niekoľko. Toto sú niektoré z nich:

 • Nedostatočný príjem vstrebateľných foriem železa v potrave.
 • Nedostatočný príjem vitamínov a minerálov, ktoré sa tiež podieľajú na tvorbe červených krviniek (vitamín B12, vitamín A, riboflavín, meď).
 • Narušená absorpcia železa.
 • Fyziologicky zvýšené nároky na jeho príjem (v období rastu, tehotenstva, menštruácie, pacienti podstupujúci dialýzu).
 • Nadmerné straty krvi.
 • Krvácanie z tráviaceho alebo močovo-pohlavného traktu.
 • Užívanie niektorých liekov (kortikoidy, lieky na liečbu tuberkulózy).
 • Niektoré ochorenia (akútne a chronické infekcie, pooperačné stavy, ochorenia štítnej žľazy alebo obličiek).
 • Krvné ochorenia, ako kosáčikovitá anémia, talasémia, aplastická anémia, hemolytická anémia.
 • Obezita.
 • Alkoholizmus.
 • Vegetariánska strava, nedostatok mäsa.

Nedostatok železa spôsobený jeho nedostatočným príjmom z potravy sa dá kompenzovať niekoľkými spôsobmi.

Kľúčovými krokmi sú výber potravy bohatej na obsah železa, fortifikácia potravín železom, tzn. zámerné pridávanie tohto prvku do potravín s cieľom zvýšenia jeho obsahu.

Ďalej zlepšovanie vstrebateľnosti železa alebo jeho dopĺňanie v podobe doplnkov výživy alebo liekov.

Doplnky výživy s obsahom železa

Pred samotným začiatkom podávania doplnkov obsahujúcich železo je vždy potrebné vziať do úvahy fakt, že anémia môže byť spôsobená niektorým ochorením a toto ochorenie by sa malo primárne riešiť.

V súčasnosti sú na trhu dostupné mono-komponentné produkty alebo tiež kombinované multivitamínové produkty s obsahom železa.

Najčastejšie sa v nich využívajú železnaté soli, ako je síran železnatýglukonát železnatý, a to kvôli ich nízkej cene a vysokej miere vstrebávania. Užívajú sa perorálne (cez ústa).

Absorpcia železa je najvyššia, ak sú podávané nalačno. Avšak tento spôsob podávania môže spôsobiť nevoľnosť a bolesť brucha. V takom prípade sa má dávka znížiť alebo sa majú začať užívať súbežne s jedlom.

Príznakmi nadmerného užívania železa, resp. spoľahlivým indikátorom, že vaša dávka je príliš vysoká, sú nevoľnosť, zápcha, bolesť brucha, vracanie alebo závraty.

Pozrime sa tiež na to, čo je naopak dôsledkom nadbytku železa v organizme.

Aký vplyv má nadbytok železa?

Nebezpečenstvo železa spočíva v tom, že je schopné urýchľovať tvorbu toxických kyslíkových radikálov, ktoré poškodzujú bunky a tkanivá.

Taktiež pri fyziologickom pH a v prítomnosti kyslíka rýchlo oxiduje a zráža sa na nerozpustné hydroxidy železa.

Vysoká hladina železa v ľudskom tele vedie k jeho ukladaniu do orgánov – napríklad pečeň, srdce, podžalúdková žľaza alebo koža. To spôsobuje ich patologické zmeny a rozvoj ochorení.

Príčinou nadbytku železa v organizme môže byť:

 • Jeho nadmerný príjem v potrave.
 • Opakované transfúzie krvi.
 • Ochorenia súvisiace so zvýšeným odbúravaním hemoglobínu.

Ochorenia, ktoré sú charakteristické akumuláciou železa v orgánoch nazývame hemochromatóza alebo hemosideróza.

Hemochromatóza je dedičné ochorenie spôsobené nadmerným vstrebávaním železa v tráviacom trakte.

Hemosideróza vzniká zvyčajne u pacientov so získanou alebo vrodenou anémiou, ktorým sa opakovane podávajú transfúzie krvi a telo nevie prijímané železo správne využiť.

Negatívne následky a komplikácie týchto porúch sú poškodenie pečene, srdca a žliaz, a vedú k vzniku cirhózy pečene, nádorového ochorenia pečene, cukrovky, ochorení štítnej žľazy, srdcových a nervových ochorení, či zápalovým ochoreniam kĺbov.

Prvotné prejavy sú slabosť, bolesť brucha, nadmerná pigmentácia kože, nepravidelná srdcová činnosť, srdcový infarkt, srdcové zlyhanie, strata menštruácie, vypadávanie vlasov, bolesť a zápal kĺbov, osteoporóza, zväčšenie pečene a sleziny.

Aké sú možnosti liečby vysokej hladiny železa?

Jedinou preventívnou a liečebnou metódou je v súčasnosti chelatačná liečba.

Táto liečba znižuje množstvo tkanivového železa a zabraňuje jeho hromadeniu. Taktiež neutralizuje jeho toxické formy.

Princíp liečby spočíva v tom, že sa železo naviaže na chelatačnú látku a následne je vylúčené z organizmu močom alebo stolicou.

Chelátory sa môžu podávať intravenózne (do žily) alebo perorálne (cez ústa).

Príkladom používanej chelatačnej látky je deferoxamín (na intravenózne podanie), deferipron alebo deferasirox (obidva na perorálne podanie).

fpodeli na Fejsbuku

Zanimljivi izvori informacija

 • ncbi.nlm.nih.gov - Review on iron and its importance for human health, Nazanin Abbaspour, Richard Hurrell, Roya Kelishadi
 • ods.od.nih.gov - Iron
 • pubchem.ncbi.nlm.nih.gov - Iron
 • annualreviews.org - Iron Metabolism: Iron Deficiency and Iron Overload, Nancy C. Andrews
 • multimedia.efsa.europa.eu - Dietary Reference Values finder
 • solen.sk - Preťaženie organizmu železom a súčasné možnosti použitia chelatačnej liečby v onkohematológii, MUDr. Tomáš Guman, PhD., prof. MUDr. Elena Rothová, CSc., MUDr. Adriana Kafková, PhD., MUDr. Marta Fričová, MUDr. Ingrid Duľová, MUDr. Natália Štecová, MUDr. Monika Hlebašková, MUDr. Milena Surová, MUDr. Vladimír Takáč
 • solen.cz - Železo – přítel, či nepřítel člověka?, doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc., prof. MUDr. Přemysl Poňka, Ph.D.
Svrha portala i sadržaja nije da zameni stručni ispit. Sadržaj je samo u informativne i neobavezujuće svrhe, a ne u savetodavne svrhe. U slučaju zdravstvenih problema preporučujemo da potražite stručnu pomoć, posetite ili kontaktirate lekara ili farmaceuta.