Psihoze

Psihoze uključuju

Šta je šizofrenija? Kako se manifestuje, da li je nasledno?

Šizofrenija

Šizofrenija je psihotični mentalni poremećaj. Ometa ljudsko razmišljanje, percepciju, iskustvo i postupke u kontaktu sa okolinom. Važna je rana dijagnoza i početak lečenja.