Hantingtonova bolest: šta je to i koji su njeni simptomi + dijagnoza

Hantingtonova bolest: šta je to i koji su njeni simptomi + dijagnoza
Foto izvor: Getty images

Hantingtonova bolest je nasledna bolest genetskog porekla. Šansa za prenos je do 50%, čak i ako samo jedan roditelj pati od bolesti. 

Glavni simptomi

Prikaži više simptoma

Karakteristike

Hantingtonova bolest je retka neurodegenerativna nasledna bolest. Autosomno dominantno nasleđe primenjuje se u prenosu predaka.

Za prenos je dovoljno da se gen nasledi od jednog roditelja. Bolest je hronična i progresivna. Što znači da se vremenom razvija.

Neurodegenerativna bolest postepeno oštećuje nervni sistem i nervno tkivo u mozgu. Naročito oni delovi koji su odgovorni za kontrolu kretanja. Najčešći je u Evropi, Severnoj Americi, a mnogo manje u Africi i Aziji.

U slučaju Hantingtona nema razlike između muškog i ženskog pola.

Relativno je retka i pogađa približno 7 ljudi na 100.000.

Geografski gledano, stopa incidencije varira, najčešće u Evropi i SAD. Manje često u Aziji i Africi.

Bolest sa progresivnim svojstvom znači da počinje da se manifestuje postepeno i vremenom se simptomi bolesti pogoršavaju. Pojava simptoma najčešće se javlja u srednjem dobu, najčešće u rasponu od 20 do 40 godina.

Međutim, može izbiti i u detinjstvu ili starosti. Bolest, koja se javlja pre 20. godine, naziva se juvenilna Hantingtonova bolest.

Kod mlađe dece je uobičajeno da loš gen prenosi otac. Suština bolesti leži u prenošenju genetskih informacija, koje se čuvaju u tzv. trojke, odnosno tri nukleotida. Oni su odgovorni za proizvodnju proteina u ljudskom telu.

Konkretno, to je triplet CAG.

Dakle, odgovorna je mutacija gena koja rezultira proizvodnjom supstance nazvane hantingtin. Otkriven je 1993. godine, međutim njegova tačna funkcija nije poznata.

Preduslov je da igra ulogu u razvoju CNS-a, odnosno centralnog nervnog sistema.

Prvi put ga je 1872. godine opisao američki lekar Džordž Hantington.

Kod Hantingtonove bolesti, ove trojke se često ponavljaju. Broj i učestalost ponavljanja tripleta utiču na vreme pojave simptoma.

Veća količina rezultira ranijim početkom.

Huntingtonova bolest - DNK spirala i mutacija u genetskom kodu
Mutacija u DNK. Izvor fotografije: Getty images

Neurodegenerativno oštećenje znači da rezultira poremećajem neurološkog sistema. Pa čak i centralni nervni sistem, odnosno mozak. To obično uključuje nekoordinirana nehotična kretanja.

Ali takođe ometa mentalne sposobnosti. Bolest takođe utiče na kognitivne funkcije, posebno memoriju ili govor.

Kao što je već naznačeno, Hantingtonova bolest ima različite oblike. Tačnije, tri. Oni se dele prema starosti u kojoj bolest počinje da se manifestuje. Detaljniji opis dat je u tabeli.

Tabela sa distribucijom oblika bolesti i opisom

Naziv Starost početka simptoma Popis
Juvenilna forma pre 20. godine
 • oko 5%
 • poremećaji u ponašanju
 • psihoza
 • demencija
 • poremećaji kretanja
 • retki su nehotični pokreti
 • Parkinsonova bolest
 • epilepsija
 • brže napredovanje
 • kraće vreme preživljavanja
Klasična forma 20. do 50. godina  
 • najčešći tip, do 90% slučajeva
 • promene ličnosti
 • poremećaji u ponašanju
 • anksioznost ili afektivno ponašanje
 • psihotični poremećaji
 • demencija
 • poremećaji pokreta, ukočenost mišića
 • nehotični pokreti
Forma sa kasnim početkom posle 60. godine
 • oko 5 %
 • blaži i sporiji tok
 • normalan životni vek
 • simptomi su isti, ali blaži nego u klasičnom obliku

Uzroci

Uzrok bolesti je stoga genetska mutacija. Defekt DNK hromozoma se nasleđuje. Na osnovu njega nastaje protein, odnosno protein hantingtin. Ako je jedan od roditelja imao bolest, dete ima 50 posto šanse da je zarazi.

Zanimljiva je i činjenica da ako je majka bila uzrok neispravnog gena, bolest je blaža i starija. U slučaju oca je suprotno. Čak 95 odsto bolesti uzrokuje nasledstvo. Dakle, familijarni prenos je takođe najozbiljniji faktor rizika. Izvešteno je da je u oko 5% slučajeva reč o mutaciji kod ljudi bez efekta nasledstva.

Genetska mutacija je uzrokovana promenom redosleda baza u genu. Postoje četiri baze i podeljene su na adenin, timin, gvanin i citozin. Oni svojim rasporedom formiraju kod u genu. U slučaju Hantingtona, C-A-G se suvišno ponavlja u DNK kodu.

U normalnim okolnostima, triplet C-A-G se ponavlja približno 9-35 puta. Međutim, kod ove bolesti ih je više od 40. Potvrđeno je da što više, to se brže manifestuje bolest. Kao rezultat, nastaje protein hantingtin. Zatim uzrokuje bolest oštećujući mozak i narušavajući njegovu funkciju.

Simptomi

Manifestacije bolesti uključuju najčešće spoljne i vidljive simptome. U okviru poremećaja kretanja, najčešći simptom je horea. Pogođena osoba ima nekontrolisana, odnosno nehotična kretanja, na primer, ruke, ali i mimični mišići lica ili nekontrolisano kretanje jezika.

Simptomi bolesti uključuju oštećeno gutanje, salivaciju i smanjen unos hrane. Čovek ne može da se brine o sebi i potrebna mu je svakodnevna pomoć, nije sam sebi dovoljan. Kao rezultat, bolest je često praćena gubitkom težine, odnosno neuhranjenošću.

Oštećenje mozga takođe utiče na mentalne sposobnosti osobe. Ovde se radi o kognitivnim funkcijama, kao i o govoru ili memoriji. Primer je promena ponašanja kada miroljubiv pojedinac iznenada postane agresivna i egocentrična osoba.

Veoma česti simptomi su agresija ili čak apatija ili depresija, a kasnije i demencija. U najozbiljnijim slučajevima bolest dovodi do potpune promene ličnosti. Slom ličnosti i psihotični poremećaji.

Podela kliničkih simptoma na 5 faza:

 1. stadijum kada je osoba potpuno aktivna i samodovoljna za izvršavanje aktivnosti
 2. stadijum, ograničenje aktivnosti, ali jedna je dovoljna za sebe
 3. stadijum u kojom je prisutna nesposobnost za rad, zahteva pomoć u aktivnostima
 4. stadijum, čovek nije samodovoljan, međutim, i dalje može da živi kod kuće
 5. stadijum nesamostalnosti, koja zahteva potpunu negu
Mentalne poteškoće - čovek se naslanja na zid
Kao prve mentalne teškoće. Izvor fotografije: Getty images

Pre svega, javljaju se psihološke promene koje uključuju:

 • promene i poremećaji ličnosti
 • smanjenje intelekta, poremećaji pamćenja, učenja
 • poremećaji koncentracije
 • gubitak interesa za omiljene aktivnosti
 • usporena psiha
 • smanjenje prosuđivanja i kritičnosti, netačna procena situacije
 • anksioznost
 • poremećaj ponašanja, agresija
 • promene raspoloženja, emocije
 • depresivni poremećaj, sklonost ka samoubistvu
 • psihotični poremećaji, zablude, halucinacije, paranoja
 • demencija do potpunog sloma ličnosti

Zbog kasnijeg nastanka motoričkih poteškoća, odnosno poteškoća u kretanju, tačna dijagnoza bolesti se često odlaže. Dešava se da je psihijatrijski poremećaj pogrešno identifikovan, dok Hantington ostaje neotkriven. Posle toga, nakon udruživanja poremećaja kretanja, sumnja se pretvara u ovu bolest.

Bolest ima sledeće motoričke manifestacije:

 • trzanje mišića, poput tikova u licu
 • grimase
 • oponašaju grčeve mišića
 • motorički nemir
 • poremećaji govora, poremećen izgovor, odnosno dizartrija
 • nehotični zvuci
 • oštećeno gutanje
 • vođenje dijete i rizik od udisanja stranog tela, odnosno aspiracije
 • povećano lučenje sline
 • početak nehotičnih kretanja, takođe nazvanih horea
  • naglo kretanje udova
  • trzavi pokreti
  • izvrtanje pokreta
  • nekoordinirani pokreti

Motoričke sposobnosti su beskorisne, međutim, do njihovog pogoršanja obično dolazi tokom ciljanog kretanja. U miru, naročito tokom spavanja, nehotični pokreti prestaju. Hod je takođe pogoršan i može podsećati na stanje opijenosti. Kasne faze karakteriše gubitak samodovoljnosti.

Diagnostika

Dijagnoza se uglavnom zasniva na direktnom genetskom testiranju. Na osnovu DNK testova, bolest se potvrđuje ili isključuje. Posle toga se može utvrditi prekomerni broj trojki koje uzrokuju ovu neurodegenerativnu bolest.

Model glave sa zupčanicima
Procenjuje se fizičko i mentalno stanje. Izvor fotografije: Getty images

Na osnovu tačnog broja moguće je utvrditi stepen mutacije i degeneracije genetičkih informacija. Takođe se mogu proceniti mogući početak i intenzitet bolesti. Za utvrđivanje bolesti koristi se i psihološki ili psihijatrijski pregled.

Neurološki pregled se takođe koristi u dijagnozi, procenjuju se motoričke sposobnosti. Sveukupni fizički i pokretni status, kao i nehotični pokreti i druge prisutne poteškoće. Po pravilu se izvode i druga osnovna laboratorijska ispitivanja. EEG, koji je ispitivanje električne aktivnosti mozga, takođe se koristi u diferencijalnoj dijagnozi.

CT ili magnetna rezonanca su takođe korisni. Naročito sa fokusom na bazalne ganglije, moždani korteks, naravno i celokupno stanje mozga. Bolest se često dijagnostikuje tek u fazi kada počinju motoričke manifestacije. U slučaju problema sa mentalnim zdravljem, Hantingtonova bolest se ne uzima u obzir u početnim pregledima.

Tok bolesti

Tok bolesti je raznolik i zavisi od broja trojki. Što ih je više, to se simptomi pre pojave, a tok bolesti je teži. U klasičnom obliku, simptomi se obično javljaju između 30 i 45 godina.

Ovaj oblik je najčešći i javlja se u 90% slučajeva Hantingtonove bolesti. Pre svega, javljaju se mentalni problemi. Tu spadaju lakši oblici poput anksioznosti, promena raspoloženja i većih osećanja. Čovek gubi interesovanje za do tada popularne aktivnosti.

Javlja se opadanje intelekta, problema sa pamćenjem, koncentracijom i sa učenjem. Na ponašanje utiče smanjena procena, kritičnost i netačna procena situacije. Može se dogoditi i krivično ponašanje. Generelno mentalno je usporen, tj. bradipsihičan. S druge strane, promene u ponašanju mogu stimulisati agresiju.

Lošiji oblik obuhvata depresivna stanja i rezultirajuće samoubilačke tendencije. Vremenom se javljaju psihotične poteškoće poput zabluda ili halucinacija. Vrhunac psiholoških promena je slom ličnosti i demencija.

Dešava se da dijagnozu ne vode mentalne poteškoće, već samo pojava motoričkih poremećaja. U početku se pojavljuju manja trzanja mišića, poput facijalnih mišića lica. Mišićni tikovi ili grimase. Nagli pokreti nogu i drugi nehotični trzaji, kao i torzijski pokreti nazivaju se horea.

Nehotični pokreti podsećali su na ples, odakle je izvedeno grčko ime horea.

Postoje opšti motorički nemiri. Pokreti su grubi, beskorisni. Pogoršavaju se nameravanim kretanjem, a u doba mira i sna povlače se. Govorni poremećaji kao i nevoljni zvukovi su povezani. Kvalitet života je značajno pogođen.

Problem sa unosom tečnosti i hranom
Postoji problem sa unosom tečnosti i hranom. Izvor fotografije: Getty Images

Gutanje je takođe problematično, takođe uzrokuje prekomerno salivaciju. Često je zagrcnuće hranom ili tečnošću. Ovo je rizik od udisanja stranih predmeta, kao što je hrana. Aspiracija izaziva upalu pluća, koja je rizična za komplikacije.

Vremenom se samodovoljnost smanjuje. To utiče na finu motoriku. Čovek se ne može obući, uključi dugmad. Predmeti mu ispadaju iz ruku, ima problema sa pisanjem. Šetnja može podsećati na stanje opijenosti. U kasnijoj fazi dolazi do gubitka pokretljivosti ili krutosti, odnosno ukočenosti mišića.

Gubitak samodostatnosti uzrokuje poremećaje u ishrani i gubitak težine. U slučaju stadijuma 4, osoba nije samodovoljna, ali je i dalje sposobna za domaći život. Međutim, ovo se ne odnosi na 5. fazu, u kojoj je potrebna celodnevna nega.

Mentalne poteškoće i napredovanje motoričkog oštećenja. Suicidalne tendencije se javljaju tokom depresije. Dužina preživljavanja je obično u rasponu od 10-15 godina od otkrivanja poteškoća.

Sa većim opsegom mutacija, početak poteškoća je raniji. Ako se pojave pre 20. godine života, oblik bolesti se klasifikuje kao maloletna Hantingtonova bolest. U prvom planu su uglavnom mentalne poteškoće. Povezani su epilepsija i Parkinsonov sindrom.

Nehotični pokreti su ređi ili blagi. Bolest je snažnija i brže napreduje. Ovaj oblik maloletne Huntingtonove bolesti ima kraće vreme preživljavanja.

Suprotno tome, ako je mutacija gena u manjoj meri, bolest počinje kasnije. Zove se oblik kasnog početka. Obično je to nakon 60. godine.

Ukupan proces je sporiji. Manifestacije su slične klasičnom obliku. Međutim, oni su blaži. Vreme preživljavanja je normalno i uporedivo sa zdravom populacijom.

Kako se leči: Hantingtonova bolest

Lečenje Hantingtonove bolesti: lekovi? Glavna stvar je psihoterapija i podrška porodice

Prikaži više

Manifestacije Hantingtonove bolesti

fpodeli na Fejsbuku

Zanimljivi izvori informacija

 • Хантингтонова хореа — Википедија (wikipedia.org)
 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Dumanović, J, Marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.