Bolesti uzrokovane mutacijom u jednom genu

Bolesti uzrokovane mutacijom u jednom genu uključuju

Srčana slabost (Srčana insuficijencija)

Srčana slabost

Srčana insuficijencija: Stanje u kojem srce nije u stanju da pumpa krv u telo i snabdeva organe ili tkiva kiseonikom i hranljivim materijama.