Bolesti srca

Bolesti srca uključuju

Srčana slabost (Srčana insuficijencija)

Srčana slabost

Srčana insuficijencija: Stanje u kojem srce nije u stanju da pumpa krv u telo i snabdeva organe ili tkiva kiseonikom i hranljivim materijama.