Bakterijske bolesti kože

Bakterijske bolesti kože uključuju

Bronhijalna astma: Šta je astma, zašto se dešava napad i šta pomaže?

Bronhijalna astma

Bronhijalna astma je hronična inflamatorna bolest donjih disajnih puteva. Hiperreaktivnost bronhija uzrokovana je spoljnim i unutrašnjim faktorima. Ona se manifestuje paroksizmalnom opstrukcijom disajnih puteva sa respiratornim poremećajima, čak i gušenjem.