PharmDr. Štefánia Laca Megyesi, PhD., MSc.

PharmDr. Štefánia Laca Megyesi, PhD., MSc.

doktor farmacije
Diplomirala sam na Fakultetu veterine i farmacije u Košicama. Nakon diplomiranja, ostala sam da radim na Univerzitetu. Do 2019. godine izvodila sam praktične vežbe iz predmeta Tehnologija lekova. Uglavnom sam se fokusirala na pripremu individualno pripremljenih lekova u apotekama. Tokom svog mandata uvek sam želela da se obrazujem. 2016. godine odbranila sam rigoroznu tezu na Univerzitetu veterinarskih i farmaceutskih nauka u Brnu. Prolazeći rigoroznu proceduru, stekla sam znanja iz oblasti zakona koji se odnose na farmaciju i medicinu. 2017. godine diplomirala sam na MHA na Univerzitetu za zdravstvo i socijalni rad St. Elizabeth. Kroz studije sam stekala znanja iz oblasti javnog zdravlja. 2021. godine završila sam doktorske studije (Odsek za parazitske bolesti) na Univerzitetu veterinarske medicine i farmacije u Košicama. Želja da naučim nove stvari i nova znanja dovela me je do toga da postanem suosnivač dermatovenerološke ambulante. A zašto vam mogu dati informacije iz oblasti medicine i farmacije? Volim da učim nove stvari. Celu studiju i naučna istraživanja usmerila sam na kožne bolesti. Takođe imam znanja iz oblasti parazitskih bolesti. Pisanje je jedan od mojih hobija i neka vrsta opuštanja.