MUDr. Andrea Bullová

MUDr. Andrea Bullová

Lekar
Po završetku osmogodišnje srednje škole, tačno sam znala ko želim da budem u životu. Studiranje na Medicinskom fakultetu Univerziteta Komenski u Bratislavi ispunilo je moj dugogodišnji san i mogla sam da počnem da ispunjavam svoju misiju lekara. Nakon sticanja diplome i zvanja MUDr., moji prvi profesionalni koraci doveli su do Onkološkog instituta Sv. Elizabete u Bratislavi. Na Odeljenju za stereotaktičku radiohirurgiju fokusirala sam se na pacijente sa tumorima mozga i oka. Posle godinu dana rada sa onkološkim pacijentima, 2020. godine prešla sam na Odeljenje za neurologiju SZU Univerzitetske bolnice St. Mihala u Bratislavi, gde i danas radim. Slobodno vreme volim da provodim u prirodi, bilo na biciklu, planinarenju ili samo u šetnji obližnjom šumom.