Bc. Ingrid Šajgalová

Bc. Ingrid Šajgalová

Zdravstveni radnik
Završila sam srednju medicinsku školu u Nitri, što mi je dalo osnovu za zaposlenje u zdravstvu. Posle škole radila sam tri godine na hirurškom odeljenju, a zatim na odeljenju anestezije i intenzivne nege. Pored zaposlenja, studirala sam osnovne studije na Fakultetu zdravstvene nege u Banskoj Bistrici na smeru Sestrinstvo i završila školovanje na specijalizovanom studiju iz oblasti Anesteziologije i intenzivne nege. Već kao dete sam bila odlučna da postanem zdravstveni radnik i pomažem ljudima sa zdravstvenim problemima. Kontinuirana edukacija i izučavanje novih stručnih tema vezanih za zdravstvenu zaštitu, koja se stalno razvija, i sticanje praktičnog iskustva, pomaže mi da pišem stručne članke za ovaj portal, koji je dostupan svima. Moji hobiji su višestruki, posvećujem se i zdravoj ishrani, ukupnom zdravom načinu života. Slobodno vreme provodim u edukaciji, kreativnom radu, rukotvorinama u saradnji sa ćerkom, zahvaljujući čemu ne poznajemo dosadu.