PhDr. Mgr. Jana Cimbalová, PhD.

PhDr. Mgr. Jana Cimbalová, PhD.

Zdravstveni radnik
Završila sam medicinski fakultet u Žilini. Nakon diplomiranja počela sam da studiram sestrinstvo na Medicinskom fakultetu UPJŠ u Košicama. Već tokom studija radila sam u Univerzitetskoj bolnici L. Pasteur kao medicinska sestra na neurohirurškoj intenzivnoj intenzivnoj nezi, a zatim kao medicinska sestra na odeljenju za hematologiju i onkohematologiju. Tokom rada medicinske sestre, stalno sam žudela za svojim znanjem i dopunjavala studije specijalizacije iz intenzivne nege odraslih na SZU u Bratislavi, kao i rigorozne procedure, a potom završila i doktorske studije iz sestrinstva. Pored rada i studija, radila sam i kao nastavnik stručne prakse u SZŠ sv. Alžbeti u Košicama, gde sam svoje iskustvo mogla da prenesem studentima medicinskih oblasti. Slobodno vreme volim da posvetim porodici i druženju u prirodi, kao i daljem školovanju.