PharmDr. Nikola Chomaničová, PhD.

PharmDr. Nikola Chomaničová, PhD.

Doktor farmacije
Farmaceutski fakultet Univerziteta Komenski u Bratislavi pružio mi je mnoga korisna znanja iz oblasti lekova i zdravlja. Nakon uspešno završenih master studija 2017. godine, nastavila sam i rigorozne i doktorske studije na ovom fakultetu. Kao student doktorskih studija rada sam učestvovala u mnogim edukativnim aktivnostima. To je uključivalo nastavu farmakologije, kliničke farmakoterapije, patologije i fiziologije. Učestvovala sam na više domaćih i stranih konferencija koje podržavaju sticanje novih znanja iz oblasti farmacije i medicine. Uspešno sam završila doktorske studije na studijskom programu farmakologija 2021. Takođe volim da produbljujem svoja znanja iz oblasti sporta i zdrave ishrane. Trenutno se bavim naučnom delatnošću i radim u apoteci. U slobodno vreme od malih nogu uživam u slikanju, plesu i pisanju tekstova raznih žanrova. Pisanje članaka za mene je prilika u kojoj mogu spojiti hobi u slobodno vreme sa stečenom stručnošću.

Članci