MUDr. Mária Andelová, MPH, MHA

MUDr. Mária Andelová, MPH, MHA

Lekar
Lekarka na porodiljskom odsustvu pauzira sa sinom. Diplomirala sam 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Pavel Josef Šafarik u Košicama, smer opšta medicina. Stečeno zvanje MUDr. 2015. godine sam dopunila atestom iz oblasti gastroenterologije i potom iste godine u zvanju MPH (Mater of Public Health) i MHA (Master of Health Administration). Od završetka medicinske škole radim na IV. interna ambulanta UNLP u Košicama, istovremeno od 2015. godine i na endoskopskom radnom mestu II. Hirurška klinika UNLP kao glavni gastroenterolog. Od 2012. godine sam počela da radim i kao ambulantni lekar u Košičkom spasavanju. Zašto ja? Imam svakodnevno iskustvo u pregledu gastroenteroloških pacijenata i iskustvo u opsežnoj internoj medicini. U službi spasilaca uvek dopunjavam znanja iz drugih oblasti. Posla ima mnogo, ali psihohigijena mora da bude i sprovodim je u fitnes centru, na planini ili u gradu ili šumi, ali trenutno dominira vreme provedeno sa porodicom.