Bc. Lucia Sýkorová

Bc. Lucia Sýkorová

Zdravstveni radnik
Završila sam Srednju medicinsku školu i UKF smer urgentna medicina. Od 2008. godine radim 10 godina u Službi hitne medicinske pomoći kao bolničar. Urgentnom predbolničkom zbrinjavanjem i hitnim slučajevima bavim se kao operater hitne medicinske pomoći na hitnoj liniji 155.