Bc. Lucia Hlinková

Bc. Lucia Hlinková

Zdravstveni radnik
Završila je srednju medicinsku školu u Nitri i babicu u JLF UK u Martinu. Specijalizovala se za instrumentaciju u operacionoj sali. Kao operativna medicinska sestra radila je šest godina na Ginekološko-akušerskoj klinici u Martinu i dve godine na grudnoj hirurgiji u Bratislavi. Kraće vreme je radila i u oblasti laserske i estetske medicine. Trenutno je na porodiljskom odsustvu.

Članci