Mgr. Eva Kuklová

Mgr. Eva Kuklová

Zdravstveni radnik
Završila je Srednju medicinsku školu u Nitri i magistrirala medicinske sestre na UKF u Nitri. Nakon školovanja radila je kao operativna medicinska sestra u Centralnoj operacionoj sali Univerzitetske bolnice u Nitri od 2012. godine.

Članci