Bc. Patrícia Plevová

Bc. Patrícia Plevová

Zdravstveni radnik
Završila sam studije na Univerzitetu Konstantina Filozofa u Nitri sa zvanjem Bc. Studirala sam prvi razred na smeru sestrinstvo u vidu redovnog studija. Planiram da nastavim studije i završim drugi stepen u formi eksternog studija. Pored toga, već radim kao medicinska sestra na kardiološkoj klinici u Univerzitetskoj bolnici Nitra. Pored svog posla, pišem i članke za sestrinstvo. Medicinom se bavim od srednje škole i zaista sam fascinirana i zabavljena time. Pišem o bolestima ili drugim sličnim temama u vezi sa zdravljem. Pisanje na ovom portalu shvatam kao korist za sticanje novih znanja i efikasno korišćenje slobodnog vremena. Drugi hobiji su mi i kuvanje, sport, sviranje gitare i pevanje.

Članci