MUDr. Zuzana Kožlejová, PhD.

MUDr. Zuzana Kožlejová, PhD.

Lekar
Oduvek sam želela da pomognem ljudima, posebno teškim bolesnicima. Završila sam UPJŠ Medicinski fakultet u Košicama. Već na fakultetu sam se bavila onkohematološkim istraživanjima i pacijentima sa leukemijom. Završila sam praksu na Institutu za onkologiju u Barseloni (Španija) gde sam praktikovala na vrhunskoj klinici za onkohematologiju. Upoznala sam takozvanu otvorenu medicinu: Pacijentu se daje papir sa crtežom bolesti, koji je na papiru nacrtao svetski priznati profesor. Pacijent je zadovoljan, razume informaciju i posle čvrstog rukovanja sa lekarom veruje da će uz pomoć Boga i lekara pobediti bolest. Pacijenti su srećni i idu kući. Tada sam definitivno odlučila da želim da radim u onkologiji i da budem tu za ljude kojima je to posebno potrebno. Od 2014. godine radim nekoliko godina na Istočnoslovačkom onkološkom institutu na Odeljenju za kliničku onkologiju u Košicama, zatim na Odeljenju za kliničku onkologiju Univerzitetske bolnice J. A. Reiman u Prešovu, a trenutno sam na porodiljskom odsustvu. Nisam odustala od istraživanja i nakon diplomiranja na univerzitetu posvećena sam i proteomskom proučavanju pacijenata sa rakom dojke. Odbranila sam doktorat iz kliničke biohemije na ovu temu i verujem da će stalni napredak u istraživanju pomoći sve više. U svom radu, gde vidimo, kako pacijenti često kasne ili dok sam predavala zdravstvenim radnicima, uvek sam bila svesna koliko je obrazovanje važno u medicini. Medicinski članci koje pišem na ovoj platformi su moja želja da doprinesem prevenciji i pomognem ljudima da pronađu najbolji način za rešavanje zdravstvenih problema.

Članci