Bc. Ľuboš Vnuk

Bc. Ľuboš Vnuk

Zdravstveni radnik
Završio je Hitnu zdravstvenu pomoć u Nitri. Potom je radio kao bolničar u posadi RZP-a. U takmičenju Ralli Rejviz, 2016. godine, osvojio je 1. mesto u međunarodnoj kategoriji. Postao je vodeći spasilac stanice. U urgentnoj medicini nastavlja kao radnik Hitne pomoći i na odeljenju anesteziologije i intenzivne nege. Zaposlen je u Operativnom centru Hitne medicinske pomoći Slovačke Republike. Dugi niz godina radi kao sertifikovani instruktor prve pomoći za laičku i stručnu javnost.

Članci