Syndróm dráždivého čreva: Čo je a aké má príznaky, príčiny IBS?

Syndróm dráždivého čreva: Čo je a aké má príznaky, príčiny IBS?
Foto izvor: Getty images

Syndróm dráždivého čreva je funkčné a nie organické ochorenie tráviaceho traktu. Príčinou je kombinácia rôznych rizikových faktorov, ako je napríklad stres. Vyznačuje sa bolesťou brucha, nadúvaním a problematickým vyprázdňovaním. Liečba môže, ale aj nemusí byť jednoduchá.

Glavni simptomi

Prikaži više simptoma

Karakteristike

Syndróm dráždivého čreva je chronické funkčné ochorenie tráviaceho traktu, čiže čreva. Za jeho vznikom je multifaktoriálne pôsobenie, ale presná príčina nie je známa.

Ide o funkčné a nie organické ochorenie. To znamená, že črevo nie je postihnuté zmenou stavby, štruktúry, ale je narušená jeho funkcia.

Často vás zaujíma: Čo je to za ochorenie a ako sa prejavuje? Ako sa diagnostikuje?  Čo je účinné pri boji s ním a čo pomôže liečbe? 

Označuje sa aj ako IBS, čo je skratka z anglického irritable bowel syndrome, čiže syndróm dráždivého čreva. Pomenovanie syndróm preto, že sa vyznačuje prítomnosťou rôznych symptómov.

Na internete a v odbornej literatúre sa môžeme stretnúť aj s inými označeniami, ako napríklad dráždivé črevo, dolná funkčná dyspepsia či syndróm dysfunkčného čreva, alebo syndróm dráždivého tračníku. Avšak, všetky tieto pomenovania majú spoločný problém.

Odborne sa IBS definuje ako opakujúca sa bolesť brucha alebo pocit brušného dyskomfortu, a to prinajmenšom tri dni v jednom mesiaci, v minulých troch mesiacoch, ale so začiatkom ťažkostí najmenej pred 6. mesiacmi.

Pričom sa medzi ťažkosťami vyskytujú minimálne dva príznaky:

 1. bolesti ustupujú alebo sú miernejšie po vyprázdnení čreva, čiže defekácii
 2. počiatočné zmeny frekvencie vo vyprázdňovaní stolice, ako je hnačka či zápcha
 3. začiatočné zmeny vlastností stolice ako jej konzistencie, vzhľadu a formy

Nakoľko IBS nie je organické ochorenie, tak je podmienkou určenia diagnózy normálny fyzikálny nález pri vyšetreniach. Platí to ako pre tráviaci trakt, tak aj pre ostatné orgánové systémy. Pri diagnostike má úlohu hlavne anamnéza a subjektívne ťažkosti dotyčnej osoby.

IBS – tri kocky s nápisom I – B – S na hnedom podklade
Funkčné ochorenie a nie organické poškodenie čreva. Zdroj foto: Getty images

Ostatné vyšetrovacie metódy nepreukážu jednoznačné ochorenie. Preto sa ťažkosti často a mylne zaraďujú pod psychické poruchy. Avšak, psychika nie je jediným faktorom stojacim za vypuknutím nepríjemných a život otravujúcich ťažkostí.

Čo je to syndróm dráždivého čreva?Dlhodobé tráviace ťažkosti spojené s bolesťou brucha, poruchami vyprázdňovania. Keď je prítomná hnačka alebo zpácha, či ich striedanie, s pridruženým nadúvaním a prelievaním čriev.

Syndróm dráždivého čreva postihuje vo vyššej miere ženy. Údajne pre hormonálnu súhru. Vekové rozmedzie je široké, a teda od 20. po 50. rok života. IBS sa vyskytuje najmä u životaplných, dominantných, veliteľských, priebojných ľudí, vo vedúcich pozíciách a u jedincov pracujúcich pod dlhodobým stresom.

Postihuje 10 – 15 % ľudí.

Spája sa s rýchlym životným tempom, nevhodnými režimovými opatreniami a životosprávou. So začiatkom počas dospievania a v mladosti, s pretrvávaním počas desaťročí. Obdobia pokoja striedajú záchvaty intenzívnych ťažkostí alebo sa každodenne vyskytujú v miernej forme.

V každom prípade IBS strpčuje kvalitu života, sústredenie sa a pracovné nasadenie, každodenné bytie. Zhoršuje ho stres, napätie, tlak, ale aj infekčné ochorenia a dlhodobá antibiotická liečba. Mnohokrát sa združuje s potravinovou intoleranciou.

Pri IBS sú často problémom tiež: celiakia, histamínová intolerancia či intolerancia laktózy

ENS = črevný nervový systém

Tak ako psychický stav vplýva na črevo, trávenie a celý gastrointestinálny trakt, je to i opačne. Teda nepohoda a chorobné procesy v ňom sa odzrkadlia na celkovom zdraví a psychickej kondícii.

Zistilo sa, že dlhodobý stres negatívne vplýva i na črevo, trávenie, črevnú mikroflóru a tráviaci trakt tak môže odpovedať syndrómom dráždivého čreva.

Zaujímavé sú taktiež informácie o...

ENS je skratkou pre enterický - črevný nervový systém.

Táto samostatne činná časť nervovej sústavy sa nachádza v tráviacom trakte. Má autonómne postavenie i keď ju ovplyvňuje autonómny nervový systém - sympatikus a parasympatikus. Plus, je v spojení i s centrálnou nervovou sústavou - CNS.

Reguluje činnosť trávenia, čreva a niektorých orgánov spojených s trávením. Príkladom je vplyv na:

 • motilitu - pohyblivosť žalúdka, čriev,a teda i rýchlosť trávenia
 • produkciu žalúdočných a ostatných tráviacich štiav, kyselín, enzýmov, mediátorov + hormónov, i enzýmov pankreasu - inzulínu, žlčníka a vylučovanie žlče 
 • prietok krvi GIT-om a vstrebávanie živín do krvi
 • obnovu buniek sliznice
 • súčinný a dôležitý pri obranyschopnosti organizmu

ENS sa označuje tiež ako druhý mozog. Obsahuje približne tak veľké množstvo nervových buniek ako miecha. Preberá činnosť tráviaceho systému, miesto mozgu. Je autonómny, ale ovplyvňovaný CNS a vegetatívnym nervovým systémom.

Obsahuje viacero typov nervových vlákien, ako plexus myentericus - myenterický pletenec (Auerbachov myenterický plexus), ktorý má vplyv na hladké svalstvo tráviacej sústavy. Plexus submucosus - podslizničný pletenec (Meissnerov plexus), ktorý inervuje sliznicu a submukózu čriev. 

Nervové systémy sú vzájomne prepojené.

Plus, GIT obsahuje tiež iné vlákna, ako napríklad viscerosenzitývne a visceromotorické vlákna. Tie tvoria spojenie medzi nervovým systémom a tiež ostatnými orgánmi, ktoré sú súčinné pri trávení. A taktiež obsahuje enterické glie (podporné nervové tkanivo).

Uzroci

Presná príčina syndrómu dráždivého čreva nie je známa. Predpokladá sa súhra viacerých faktorov. Pri tomto syndróme je problémom funkčná porucha. Ochorenie nemá organický základ.

A teda črevo nie je postihnuté zmenou štruktúry, stavby, ako pri zápale či rakovine.

Až 50 % pacientov u gastroenterológa má funkčné problémy a medzi nimi je aj IBS.

I keď ľudia žijúci s neodhalenou príčinou ťažkostí majú obavy z najhoršieho, nie je na to dôvod. A práve aj takýto tlak z neznámej choroby môže zhoršovať už nepríjemné ťažkosti.

Čo môže byť za syndrómom dráždivého čreva uvádzame v tabuľke

Možná príčina Popis
Motilita tráviaceho systému
 • motilita je názov pre pohyby čreva
 • napomáhajú v posúvaní črevného obsahu od žalúdka smerom ku konečníku
 • pri IBS sa predpokladá funkčná motorická porucha
Hypersenzitivita
 • čiže nadmerné dráždenie zo strany centrálneho nervového systému CNS
 • zvýšenie vplyvu sympatického nervového systému
 • zníženie aktivity parasympatického nervového systému
Pasáž plynov
 • uvažuje sa o negatívnom vplyve abnormálnej pasáži (prechode) črevných plynov
Serotonín
 • okrem mozgu sa serotonín produkuje aj v GIT (gastrointestinálnom trakte)
 • a to v prevažujúcej miere
 • jeho úlohou sú rôzne regulácie v GIT, a teda aj vplyv na črevnú motilitu
 • nadprodukcia vyvoláva ťažobu
Infekcie
 • v prvom rade treba myslieť na črevné infekcie
 • okrem iných mechanizmov môžu byť príčinou nadprodukcie serotonínu
 • ako neskorý následok rotavírusovej infekcie
 • vyvolávateľom sú aj systémové infekcie, čiže tie mimo tráviaci trakt
Antibiotická liečba
 • dlhodobá liečba ATB má za následok poruchu črevnej mikroflóry
Poruchy mikroflóry
 • ako následok ATB liečby, ale aj nevhodného stravovania a diétnej chyby
Dráždenie čreva
 • látkami ako je napríklad laktóza, lepok, žlč, mastné kyseliny, rôzne alergény a chemické látky
Genetické faktory
 • predpokladá sa rodinný výskyt
 • avšak ten môže byť ovplyvnený výchovou a rodinnými návykmi a zvyklosťami
Psycho - sociálne 
 • možná súvislosť s povahou:
  • neurotickou, anxióznou
  • agresívnou
  • panickou, fóbiou
  • zlou náladou
  • depresiou
  • poruchy spánku
 • dlhodobý stres
 • pracovné vyťaženie, vedúce pracovné pozície
 • energické osoby
Hormonálne
 • u žien súvisí s hormonálnym vplyvom kolísania hladiny estrogénu a progesterónu

Simptomi

IBS má svoje charakteristické symptómy. Dôležité je vedieť, že jeho prejavom nie sú organické zmeny v stene tráviacej trubice, čiže čreva. Ide o funkčné ochorenie vychádzajúce z poruchy motility a pasáže črevného obsahu a plynov.

Charakteristickou pre IBS je zmena frekvencie defekácie, čiže vyprázdňovania stolice. Prítomná môže byť hnačka alebo zápcha. Pričom obe sa môžu striedať. Pri hnačke je prítomná aj hlienová stolica.

Zápcha môže trvať niekoľko dní. Následne po vyprázdnení stolice ju môže vystriedať hnačka. Pridružujú sa bolesti brucha, tie môžu mať kŕčový charakter. Sprevádza ich prelievanie čriev, škvŕkanie v bruchu. Tiež samotné vyprázdňovanie stolice môže sprevádzať bolesť.

Prečítajte si tiež: Článok o nadúvaní.

Bolesť z brucha občas vyžaruje do chrbtice. Namiesto bolesti prebieha aj ako pocit neurčitého dyskomfortu v bruchu. Po defekácii sa dotyčná osoba sťažuje na nedokonalé, nedostatočné a nekomfortné vyprázdnenie stolice.

Avšak, po nej zvykne nastúpiť zmiernenieustúpenie ťažkostí. To so zvratom do opätovného nutkania na stolicu. Príjem mlieka alebo mliečnych výrobkov u niektorých jedincov vyvoláva zhoršenie priebehu, bolesti brucha, frekvencie stolice či nafukovania.

Podobne, aj stres, psychické napätie, pracovná záťaž, pocit zodpovednosti, a to v práci alebo v rodine.

IBS - muža bolí brucho, má kŕče, drží si brucho, modrá kocková košeľa, sedí na sedačke
Bolesť brucha, kŕče, nadúvanie, hlasné prelievanie čriev v bruchu. Zdroj foto: Getty images

Súhrn ťažkostí sprevádzajúcich syndróm dráždivého čreva:

 • zmena frekvencie vyprázdňovania stolice
  • hnačka, viac ako 3 – 5 riedkych až vodnatých stolíc za 24 hodín
  • zápcha, s vyprázdnením 1 – 2-krát za týždeň
 • zmena konzistencie stolice
  • riedka
  • vodová
  • tvrdá
  • hlienová
  • s prímesou krvi, pozor na iné ochorenie GIT
 • bolesť brucha
  • podbrušie
  • do celého brucha
  • kŕče
  • neurčitý pocit v bruchu, ako dyskomfort
  • pocit plnosti
  • vyžarovanie bolesti do chrbta
  • dlhodobý a opakujúci sa charakter
 • bolestivé vyprázdňovanie stolice
 • naliehavé nutkanie na stolicu
  • najmä ráno po prebudení
 • naliehavé vyprázdňovanie stolice
  • aj krátko po jedle
 • časté nutkanie na stolicu
 • pocit nedokonalého, nekomfortného vyprázdnenia stolice
 • nadúvanie, nafukovanie, plynatosť
 • prelievanie čriev
 • škvŕkanie v bruchu
 • dlhodobá únava
 • vyčerpanie
 • bolesť hlavy
 • zmeny nálady
 • poruchy spánku
 • porucha črevnej mikroflóry a oslabenie imunity

Diagnostika

Diagnostika syndrómu dráždivého čreva je založená na anamnéze a klinickom obraze, a teda na subjektívnych ťažkostiach, ktoré postihnutý človek opisuje. Tie vedú lekára k diagnostickému záveru a k správnej liečbe.

Avšak, konečnému stanoveniu IBS musí predchádzať diferenciálna diagnostika, pri ktorej ide o vylúčenie iného pôvodcu. Akým by mohol byť napríklad zápal GIT-u, infekcia kdekoľvek v organizme, rakovina hrubého čreva a iné. Uvedené príznaky môžu byť dôsledkom organického a aj vážnejšieho ochorenia. Pri pretrvávajúcich problémoch je nutné odborné vyšetrenie.

6 rokov = obvyklý priemer od prvého príznaku po diagnostiku.

Pre určenie diagnózy IBS je podmienkou normálny fyzikálny nález všetkých ostatných vyšetrení. Nakoľko ide o funkčné a nie organické ochorenie. To znamená, že črevo nemá zmenenú štruktúru, črevnú stenu a ani ostaté časti tráviaceho traktu nie sú takto postihnuté. Pritom aj to, aby boli v poriadku ostatné telové systémy, ako je srdce, pľúca, obličky či gynekologické ústrojenstvo.

Pri pátraní po diagnóze sa vykonávajú vyšetrenia ako:

 • laboratórne vyšetrenie
  • krvi
  • stolice
  • moču
  • CRP - zápalový marker
  • krvný obraz
  • pečeňové testy
  • minerály
  • glykémie
 • parazitologické
 • USG, čiže sonografia brucha
 • endoskopické vyšetrenie
  • kolonoskopia
 • RTG
 • CT
 • MRI

Tok bolesti

Ochorenie prebieha typicky, keď sa obdobia pokoja striedajú so záchvatmi ťažkostí. Prvotná zmena frekvencie vo vyprázdňovaní stolice spája so zmenou jej konzistencie. Čiže sa vyskytne opakovaná hnačka, vyprázdňovanie riedkej stolice. V inom prípade je prítomná zápcha, keď dôjde k defekácii 1 – 2-krát za týždeň. 

Prípadne sa tieto stavy vzájomne striedajú.

Nutkavá stolica je najmä ráno a aj krátko po jedle. Pridružuje sa nadúvanie, plynatosť, bolesť a kŕče v bruchu. Inokedy môže prebiehať mierne, a to ako pocit dyskomfortu v brušnej dutine, či pocit plnosti. Vyskytnúť sa môže ťažoba, pocit na vracanie až vracanie

Bolesť môže byť v podbruší, v celom bruchu či s vyžarovaním do iných častí, ako napríklad do chrbta.

Obvykle po vyprázdnení stolice pokračuje fáza ústupu alebo aspoň zmiernenia ťažkostí. Túto však môže striedať naliehavé nutkanie na defekáciu.

Nepríjemný je pocit nedokonalého a nekomfortného vyprázdnenia čreva.

Ťažkosti provokuje a zhoršuje stres, pocit záťaže a napätie. Nutkanie na vyprázdnenie výrazne obmedzuje kvalitu života postihnutého jedinca. Keďže IBS postihuje aj ľudí s významnou zodpovednosťou, na vedúcich pozíciách, vytvára im nekomfortné podmienky pre dôležité stretnutia a plnenie povinností.

Príkladom je aj zvýšená záťaž v domácom prostredí, pri deťoch či nepokoje medzi partnermi.

U žien sa pozoruje súvislosť s hormonálnymi zmenami počas cyklu. Vplyv má aj narušenie mikrobiálnej flóry v čreve, a to vzniká po antibiotickej liečbe, ale aj na základe zápalov čreva či iných systémových infekcií.

I preto je užívanie probiotík pri ATB liečbe dosť významné.

Infografika uvádza pozitívne vplývajúce faktory pri IBS

Vhodná strava a diéta má svoje zásadné postavenie

Ťažkosti pri tomto ochorení sú provokované vo veľkej miere stresom. Ten vieme do istej miery ovplyvniť, a to uvedenými praktikami v liečbe.

Veľký význam pri dráždivom čreve má aj strava. To čo zjeme môže zlepšiť pasáž črevného obsahu črevom. Áno, reč je o vláknine a nevhodných potravinách.

Vlákninu treba postupne pridávať do jedálnička. Čiže začneme si kupovať viac listovej zeleniny, ošúpeme si rajčiny, uvaríme mrkvu. Z ovocia sú najlepšie jablká, banány či kivi. Následne môžeme pridať aj ovsené vločky, akúkoľvek varenú a surovú zeleninu.

Obmedzujeme potraviny s vysokým pomerom nasýtených mastných kyselín. Pri IBS sú často pridružené aj potravinové intolerancie. Takže pozor na mlieko, lepok a histamínovú intoleranciu.

Stravovanie by malo prebiehať v pokoji. Človek by nemal popritom robiť iné činnosti. Keď raňajkuje, obeduje alebo večeria, mal by sa venovať výlučne len tomu v daný okamih. Okrem toho sú vhodné a nevhodné jedlá, ktoré môžu zlepšovať alebo zhoršovať priebeh tohto nepríjemného ochorenia.

Tabuľka prehľadne uvádza, ktoré potraviny, látky alebo skupiny potravín sa hodia a ktoré nie

Potravina/látka/skupina potravín Je alebo nie je vhodné na chorobu?
Vyprážané jedlá, tuky, oleje Nie
Nasýtené mastné kyseliny - tuky Nie
Rafinované potraviny plné cukrov a konzervačných látok Nie
Sladené nápoje, energetické nápoje Nie
Lepok Nie
Korené jedlá, korenie všeobecne, kajenské korenie, štipľavá paprika Nie
Mlieko a mliečne výrobky Nie
Alkohol, cigarety Nie
Kofeín Nie
Cesnak, citóny, grapefruit, limetka, stévia Áno
Jogurty s obsahom živých kultúr, čiže probiotík Áno
Celozrnná ryža, ovos, bylinky Áno
Banány Áno
Varená ale aj surová zelenina Áno
Prebiotiká a probiotiká, ako napríklad Psyllium Áno

Kako se leči: Syndróm dráždivého čreva

Liečba syndrómu dráždivého čreva + Ako s ním bojovať účinne? + Diéta

Prikaži više

Pozrite si video o IBS

fpodeli na Fejsbuku

Zanimljivi izvori informacija